ISO 14001:2015 là gì? Tiêu chuẩn hệ thống quản lý môi trường

Nhằm đáp ứng nhu cầu của các tổ chức về việc xây dựng một hệ thống quản lý môi trường hiệu quả. ISO 14001:2015 ra đời như là một công cụ thiết thực cho doanh nghiệp để họ quản lý cũng như thực hiện trách nhiệm môi trường của mình. Sau đây Vinacontrol CE Hồ Chí Minh  sẽ cung cấp các thông tin về ISO 14001 để Quý bạn đọc có thể tìm hiểu và nghiên cứu tiêu chuẩn tốt nhất.

1. ISO 14001:2015 là gì?

ISO 14001:2015 là phiên bản mới nhất của ISO 14001 và là tiêu chuẩn quốc tế được tổ chức ISO ban hành bao gồm các nội dung về yêu cầu đối với một hệ thống quản lý môi trường hiệu quả (EMS) cũng như cung cấp cho tổ chức một khuôn khổ có thể tuân theo để thiết lập, quản lý môi trường một cách khoa học.

ISO 14001 sẽ cung cấp sự đảm bảo cho ban lãnh đạo công ty và nhân viên cũng như các bên liên quan rằng tác động môi trường đang được đo lường và cải thiện.

Tiêu chuẩn này được thiết kế và có thể áp dụng cho bất kỳ tổ chức, bất kể quy mô, hoạt động, lĩnh vực. Đặc biệt, các doanh nghiệp đã đi vào hoạt động thuộc các loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục IIa Mục 1, đồng thời thuộc đối tượng phải báo cáo đánh giá tác động môi trường bắt buộc chứng nhận hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 14001 theo khoản 1 Điều 25 Nghị định 40/2019/NĐ-CP. Vì vậy, những doanh nghiệp này sẽ phải thực hiện áp dụng cũng như chứng nhận ISO 14001.

iso 14001
ISO 14001:2015 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý môi trường hiệu quả (EMS)

1.1 Lịch sử hình thành tiêu chuẩn ISO 14001

Năm 1993, Tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa (ISO) bắt đầu tiến hành nghiên cứu, tìm kiếm phương thức tiếp cận chung về quản lý môi trường, phương pháp tăng cường khả năng đo được các kết quả hoạt động của môi trường môi trường.

Đến năm 1996, ISO đã xây dựng thành công bộ tiêu chuẩn về quản lý môi trường ISO 14000.

Những tiêu chuẩn đầu tiên đã được chấp nhận và ban hành là:

 • ISO 14001 – Hệ thống quản lý môi trường. Quy định và hướng dẫn sử dụng.
 • ISO 14004 – Hệ thống quản lý môi trường. Hướng dẫn chung về nguyên tắc, hệ thống và các kỹ thuật hỗ trợ.
 • ISO 14010 – Hướng dẫn đánh giá môi trường. Các nguyên tắc chung.
 • ISO 14011 – Hướng dẫn đánh giá môi trường. Quy trình đánh giá. Đánh giá hệ thống quản lý môi trường.
 • ISO 14012 – Hướng dẫn đánh giá môi trường. Tiêu chuẩn năng lực đối với các đánh giá trên về môi trường.

Ngoài ra còn một số tiêu chuẩn khác về môi trường sau đó có thể kể đến như:

 • Các đánh giá về hoạt động môi trường : ISO 14021;
 • Nhãn môi trường : ISO 14020, ISO 14021, ISO 14022, ISO 14023, ISO 14024;
 • Đánh giá vòng đời : ISO 14040, ISO 14041, ISO 14042, ISO 14043;
 • Các khía cạnh môi trường trong các tiêu chuẩn về sản phẩm : ISO 14060.

>>> LIÊN HỆ NGAY: Dịch vụ chứng nhận ISO 14001:2015 – Hệ thống quản lý môi trường tại Vinacontrol CE HCM

  1.2 Các phiên bản ISO 14001 qua từng giai đoạn

Phiên bản chính thức được ban hành vào năm 1996 là ISO 14001:1996. Phiên bản thứ 2 là ISO 14001:2004 (Hai phiên bản này đã hết hiệu lực). Và Phiên bản mới nhất là ISO 14001:2015 ban hành ngày 14/09/2015.

iso 14001
Các phiên bản ISO 14001 qua từng giai đoạn

>>> XEM THÊM: Tải tài liệu tiêu chuẩn ISO 14001:2015 phiên bản song ngữ PDF MIỄN PHÍ

   1.3 Phiên bản ISO 14001: 2015 có gì khác biệt?

Phiên bản này giúp cải thiện tổ chức gắn với sự đảm bảo hiệu suất môi trường thông qua sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên và giảm chất thải, đạt được lợi thế cạnh tranh và sự tin tưởng, sự tín nhiệm của các bên liên quan. Dưới đây là 10 lĩnh vực tác động chính của bản sửa đổi năm 2015 bao gồm:

 1. Mở rộng phạm vi và phạm vi bao phủ EMS;
 2. Tương tác bắt buộc với các bên bên ngoài – Trao đổi thông tin;
 3. Yêu cầu mới đối với sự tham gia của lãnh đạo – Vai trò của lãnh đạo được đề cao;
 4. Các yêu cầu về tuân thủ pháp luật được mở rộng;
 5. Cần lập kế hoạch và kiểm soát dựa trên rủi ro- Quản lý môi trường chiến lược cho Doanh nghiệp;
 6. Yêu cầu tài liệu mới – Thông tin dạng văn bản;
 7. Mở rộng yêu cầu kiểm soát hoạt động;
 8. Những thay đổi về năng lực và yêu cầu nhận thức – Tăng cường công tác bảo vệ môi trường – Nâng cao kết quả hoạt động môi trường;
 9. Tác động đến chương trình kiểm toán nội bộ;
 10. Tư duy về vòng đời sản phẩm.

>>> XEM NGAY: Chứng nhận ISO là gì? 7 tiêu chuẩn ISO phổ biến hiện nay

2. Tại sao doanh nghiệp nên áp dụng ISO 14001:2015?

Thứ nhất, ISO 14001: 2015 giúp tổ chức đạt được các kết quả dự kiến ​​của hệ thống quản lý môi trường của mình, hệ thống này mang lại giá trị cho môi trường, bản thân tổ chức và các bên quan tâm. Phù hợp với chính sách môi trường của tổ chức, các kết quả dự kiến ​​của hệ thống quản lý môi trường bao gồm:

 • Tăng cường hoạt động môi trường;
 • Thực hiện các nghĩa vụ tuân thủ;
 • Đạt được các mục tiêu môi trường.

Thứ hai, Doanh nghiệp phát triển bền vững và đạt được nhiều lợi ích về thương hiệu lẫn doanh số khi thực hiện tốt cam kết về môi trường dựa trên tiêu chuẩn ISO 14001.

Thứ ba, tiêu chuẩn ISO 14001 xây dựng dựa trên các cấu trúc phổ biến cung cấp bởi Annex SL. ISO 14001:2015 có nhiều tương thích hơn với các hệ thống quản lý, như là ISO 9001, giúp việc tích hợp các hệ thống quản lý tại doanh nghiệp trở nên hiệu quả hơn.

iso 14001
Đạt lợi ích kinh tế lẫn môi trường khi áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001

>>> ĐỌC TIẾP: Mô hình SERVQUAL và 6 Tranh cãi về Độ tin cậy

3. Nội dung tiêu chuẩn ISO 14001:2015?

ISO 14001: 2015 bao gồm 10 điều khoản liên quan đến hệ thống quản lý môi trường như sau:

1. Phạm vi áp dụng

2. Tài liệu viện dẫn

3. Thuật ngữ và định nghĩa

4. Bối cảnh của tổ chức

4.2 Hiểu về nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm;

4.3 Xác định phạm vi của hệ thống quản lý môi trường;

4.4 Hệ thống quản lý môi trường.

5. Sự lãnh đạo

5.1 Sự lãnh đạo và cam kết

5.2 Chính sách môi trường

5.3 Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn trong tổ chức

6. Hoạch định

6.1 Hành động giải quyết các rủi ro và cơ hội;

6.2 Mục tiêu môi trường và hoạch định đạt mục tiêu.

7. Hỗ trợ

7.1 Nguồn lực;

7.2 Năng lực;

7.3 Nhận thức;

7.4 Trao đổi thông tin;

7.5 Thông tin dạng văn bản.

8. Thực hiện

8.1 Hoạch định và kiểm soát việc thực hiện;

8.2 Chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó với tình huống khẩn cấp.

9. Đánh giá kết quả hoạt động

9.1 Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá;

9.2 Đánh giá nội bộ;

9.3 Xem xét của lãnh đạo.

10. Cải tiến hoạt động

10.1 Khái quát;

10.2 Sự không phù hợp và hành động khắc phục;

10.3 Cải tiến liên tục.

iso 14001
Mô hình cải tiến PDCA trong Hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001

 >>> XEM THÊM: Quy trình 7 bước chứng nhận ISO 14001 chi tiết

4. Lợi ích mà ISO 14001 mang lại đối với doanh nghiệp

Sử dụng ISO 14001: 2015 mang lại nhiều lợi ích cho các tổ chức có hệ thống quản lý môi trường. Các tổ chức và công ty nhận thấy rằng việc sử dụng tiêu chuẩn sẽ giúp họ:

 • Nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên;
 • Đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý;
 • Tăng sự tin tưởng của các bên liên quan và khách hàng;
 • Cải thiện tác động môi trường tổng thể;
 • Quản lý các nghĩa vụ môi trường một cách nhất quán;
 • Giảm thiểu lãng phí;
 • Giảm chi phí;
 • Đảm bảo rằng tác động môi trường đang được đo lường;
 • Đạt được lợi thế cạnh tranh trong thiết kế chuỗi cung ứng;
 • Tăng cơ hội kinh doanh mới.
iso 14001 là gì
Vô vàn lợi ích cho doanh nghiệp từ hệ thống quản lý môi trường đạt chuẩn ISO 14001

5. Tổ chức tư vấn chứng nhận ISO 14001:2015 bạn nên biết

Việc nhận tư vấn chứng nhận ISO 14001:2015 là vô cùng quan trọng và cần thiết đối với các doanh nghiệp mong muốn xây dựng hệ thống quản lý môi trường (EMS) chuẩn ISO một cách nhanh chóng và hiệu quả. Vinacontrol CE HCM là đơn vị tư vấn chứng nhận ISO 14001:2015 hàng đầu Việt Nam, chúng tôi đã có kinh nghiệm hơn 10 năm thực hiện hoạt động tư vấn/ chứng nhận ISO 14001 cho hàng nghìn doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Lý do khách hàng đã lựa chọn và hài lòng với dịch vụ tư vấn/chứng nhận tại Vinacontrol CE HCM:

 • Vinacontrol là thương hiệu uy tín, nổi tiếng với tuổi đời 60 năm; được sự công nhận và biết đến từ các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước;
 • Sở hữu đội ngũ chuyên gia đầu ngành có kiến thức kinh nghiệm lâu năm luôn nhiệt tình và tận tâm với khách hàng;
 • Chi nhánh văn phòng trên toàn quốc, đáp ứng kịp thời, nhanh chóng, tốt nhất các yêu cầu của doanh nghiệp;
 • Chương trình Ưu đãi chi phí CỰC HẤP DẪN cho Quý khách hàng đăng ký dịch vụ LẦN ĐẦU tại Vinacontrol CE HCM.

Kết luận

Trên đây là các thông tin hữu ích liên quan đến tiêu chuẩn ISO 14001:2015. Chúng tôi hy vọng có cơ hội được hỗ trợ và đồng hành với Quý doanh nghiệp trong hoạt động xây dựng hệ thống quản lý môi trường (EMS) cũng như chứng nhận ISO 14001:2015. Mọi thắc mắc, yêu cầu về dịch vụ ISO 14001, xin liên hệ Vinacontrol CE Hồ Chí Minh qua hotline 1800.646.820 (miễn phí hoàn toàn), email vncehcm@vnce.com.vn để nhận hỗ trợ, tư vấn miễn phí từ chuyên gia.

>>> XEM THÊM CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

1800.646.820