Lưu trữ Danh mục: Đánh giá viên nội bộ

Đào tạo ISO 45001:2018 | 5 nội dung cần đặc biệt lưu ý

An toàn sức khỏe lao động là một vấn đề tiên quyết và quan trọng...

Chi tiết
Khóa đào tạo chuyên gia đánh giá trưởng LEAD AUDITOR

Để vận hành doanh nghiệp đạt được kết quả cao và kiểm soát một cách...

Chi tiết
Khóa đào tạo ISO 14001 về hệ thống quản lý môi trường

ISO 14001 là một tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý môi trường...

Chi tiết
Khóa đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 45001:2018

ISO 45001:2018 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe...

Chi tiết
Đào tạo ISO 9001:2015 | 4 nội dung cần biết

Trong môi trường hiện đại ngày nay, việc duy trì và áp dụng Hệ thống...

Chi tiết
Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 22000:2018

Vinacontrol CE Hồ Chí Minh triển khai các khóa đào tạo chuyên gia đánh giá...

Chi tiết
Đào tạo HACCP | Nhận thức và Thẩm tra nội bộ hệ thống

Để đáp ứng yêu cầu khắt khe từ khách hàng và các quốc gia nhập...

Chi tiết
Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 9001:2015 | Vinacontrol CE Hồ Chí Minh

Khóa đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 9001 tại Vinacontrol CE Hồ...

Chi tiết
Khóa đào tạo đánh giá viên nội bộ ISO | Uy tín – Chi phí hợp lý

Trong tất cả các ngành, việc đạt được hiệu suất ổn định trong công việc...

Chi tiết
Đào tạo ISO 22000:2018

Doanh nghiệp chỉ có thể hoạt động sản xuất kinh doanh thực phẩm một cách...

Chi tiết