Lưu trữ Danh mục: Tài liệu

[DOWNLOAD] Tài liệu tiêu chuẩn ISO 9001:2015 PDF song ngữ

Bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2015 do Viện năng suất Việt Nam thực hiện nhằm cung...

Chi tiết
[TẢI MIỄN PHÍ] 15 Mẫu đơn xin nghỉ việc chi tiết, chuyên nghiệp

Khi quyết định rời bỏ công việc hiện tại, việc viết một đơn xin nghỉ...

Chi tiết
[TẢI MIỄN PHÍ] Tiêu chuẩn TCVN 1450:2009 về gạch rỗng về đất sét nung

Tiêu chuẩn TCVN 1450:2009 là một tiêu chuẩn quan trọng trong lĩnh vực vật liệu...

Chi tiết
[Download] Tiêu chuẩn TCVN 9116:2012 về cống hộp bê tông cốt thép

Tiêu chuẩn TCVN 9116:2012 là tiêu chuẩn quy định về cống hộp bê tông cốt...

Chi tiết
[TẢI MIỄN PHÍ] Tiêu chuẩn TCVN 9113:2012 về Ống bê tông cốt thép thoát nước

TCVN 9113:2012 được xây dựng để đưa ra các yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn...

Chi tiết
[DOWNLOAD] Tài liệu tiêu chuẩn ISO 45001 PDF song ngữ

Pháp luật Việt Nam quy định bắt buộc về công tác quản lý an toàn...

Chi tiết
[TẢI MIỄN PHÍ] 9 Mẫu bảng lương nhân viên Excel mới nhất

Trong hoạt động quản trị doanh nghiệp, mẫu bảng lương nhân viên là một văn...

Chi tiết
Tài liệu tiêu chuẩn ISO 14001:2015 PDF song ngữ

Vinacontrol CE Hồ Chí Minh cung cấp tài liệu tiêu chuẩn ISO 14001:2015 PDF về...

Chi tiết
Bộ tiêu chuẩn HACCP PDF – Download miễn phí

Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và nghiên cứu chuyên sâu bộ tiêu chuẩn...

Chi tiết
18 Bảng đánh giá nhân viên theo tháng, năm, ngành nghề chi tiết

Đánh giá nhân viên là một hoạt động quan trọng trong Doanh nghiệp. Nó không...

Chi tiết