Lưu trữ Danh mục: Chứng Nhận Hệ Thống

Chứng nhận ISO 22000:2018 – Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

Chứng nhận ISO 22000 là một chứng chỉ quan trọng giúp doanh nghiệp hoạt động...

Chi tiết
Chứng nhận ISO 14001:2015 – Hệ thống quản lý môi trường

Chứng nhận ISO 14001:2015 về hệ thống quản lý môi trường được tiến hành nhằm...

Chi tiết
Chứng nhận ISO 45001:2018 – Hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp

Tiêu chuẩn ISO 45001:2018 là Hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề...

Chi tiết
Chứng nhận ISO 9001:2015 | Cấp chứng chỉ quản lý chất lượng

Chứng nhận ISO 9001:2015 là hoạt động cấp đánh giá, cấp chứng nhận cho tổ...

Chi tiết
Chứng nhận HACCP CODEX – Hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn

Hiện nay, tình hình an toàn vệ sinh thực phẩm đang là vấn đề đặc...

Chi tiết
Tư vấn ISO 22000:2018 | Hướng dẫn đăng ký thành công

Đối với những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và chế biến...

Chi tiết
Tư vấn ISO 9001 và hồ sơ, thủ tục chi tiết

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp đang quan tâm đến việc áp dụng tiêu chuẩn ISO...

Chi tiết
Tư vấn ISO 14001 và những thông tin bạn cần biết

Hiện nay, ngày càng nhiều doanh nghiệp quan tâm đến việc áp dụng, triển khai...

Chi tiết