Chứng nhận hợp quy thức ăn thủy sản

Theo quy định tại các Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thức ăn thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, kể từ ngày 01/01/2020, tất cả các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động sản xuất, nhập khẩu thức ăn dùng trong nuôi trông thủy sản tại Việt Nam phải được chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy.

1. Tìm hiểu về chứng nhận hợp quy thức ăn thủy sản

1.1 Chứng nhận hợp quy thức ăn thủy sản là gì?

Thủy sản là ngành xuất khẩu mũi nhọn của nước ta, để thủy sản đạt chất lượng thì nguồn thức ăn thủy sản đóng vai trò vô cùng quan trọng. Thức ăn thủy sản tuy không ảnh hưởng trực tiếp, nhưng gián tiếp ảnh hưởng tới sức khỏe mỗi người thông qua việc chế biến và sử dụng thủy sản. Chính vì thế để đảm bảo chất lượng thủy sản và an toàn cho người sử dụng nguồn thủy sản thì thức ăn thủy sản bắt buộc phải thực hiện chứng nhận hợp quy (chứng nhận chất lượng sản phẩm) và công bố hợp quy trước khi lưu thông trên thị trường.

Chứng nhận hợp quy thức ăn thủy sản là hoạt động đánh giá chất lượng sản phẩm thức ăn thủy sản dựa trên Quy chuẩn quốc gia nhằm đánh giá sự phù hợp của sản phẩm trước khi tiêu thụ trên thị trường.

Công tác lấy mẫu kiểm tra chất lượng thức ăn thủy sản nhập khẩu
Công tác lấy mẫu kiểm tra chất lượng thức ăn thủy sản nhập khẩu

1.2 Cơ sở quy định pháp lý 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 07/2019/TT-BNNPTNT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thức ăn thủy sản, cụ thể như sau:

– Thức ăn thủy sản – Phần 1: Thức ăn hỗn hợp. Ký hiệu: QCVN 02-31-1:2019/BNNPTNT.

  • Quy định các chỉ tiêu an toàn và giới hạn cho phép đối với Thức ăn hỗn hợp dùng trong nuôi trồng thủy sản.
  • Quy định về kỹ thuật đã đặt ra các giới hạn an toàn (giới hạn tối đa cho phép) đối với các chỉ tiêu: Aflatoxin B1, Ethoxyquin, Chì (Pb), Cadimi (Cd), Thủy ngân (Hg), Asen (As) vô cơ, Salmonella.

– Thức ăn thủy sản – Phần 2: Thức ăn bổ sung. Ký hiệu: QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT.

  •  Quy định các chỉ tiêu an toàn và giới hạn cho phép đối với Thức ăn bổ sung (mã HS 2309.90.20) dùng trong nuôi trồng thủy sản.

– Thức ăn thủy sản – Phần 3: Thức ăn tươi sống. Ký hiệu: QCVN 02-31-3:2019/BNNPTNT.

  •  Quy định về kỹ thuật đã đặt ra giới hạn tối đa cho phép của các Nhóm chỉ tiêu Vi sinh vật, Kim loại nặng và Ký sinh trùng đối với các Nhóm Artemia tươi, sống; Động vật thân mềm hai mảnh vỏ tươi, sống; Động vật thân mềm chân đầu, chân bụng tươi,sống.

Theo quy định tại các QCVN trên, kể từ ngày 01/1/2020, tất cả các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động sản xuất, nhập khẩu thức ăn dùng trong nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam phải được chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy.

1.3 Các loại thức ăn thủy sản nào cần chứng nhận?

Tên sản phẩm Quy chuẩn kỹ thuật Đối tượng áp dụng Các sản phẩm cụ thể
Thức ăn hỗn hợp QCVN 02-31-1: 2019/BNNPTNT Các Tổ chức/cá nhân có liên quan đến hoạt động sản xuất, nhập khẩu Thứ c ăn hỗn hợp dùng trong nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam.  

– Thức ăn hỗn hợp;

– Thức ăn sản xuất công nghiệp dùng cho động vật thủy sản nuôi.

Thức ăn bổ sung QCVN 02-31-2: 2019/BNNPTNT Các Tổ chức/cá nhân có liên quan đến hoạt động sản xuất, nhập khẩu Thức ăn bổ sung dùng trong nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam. – Nhóm Vitamin, Axit amin, Axit hữu cơ (dạng đơn hoặc hỗn hợp);

– Chế phẩm enzyme, chế phẩm probiotic, chế phẩm prebiotic (dạng đơn hoặc hỗn hợp);

– Hoạt chất sinh học và sản phẩm chiết xuất từ sinh vật;

– Nhóm khoáng chất;

– Nhóm hóa  chất

Thức ăn tươi, sống QCVN 02-31-3: 2019/BNNPTNT Các Tổ chức/cá nhân có liên quan đến hoạt động sản xuất, nhập khẩu Thức ăn tươi, thức ăn sống dùng trong nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam. – Các loại sinh vật chưa qua chế biến,ở trạng thái sống, tươi, đông lạnh dùng làm thức ăn cho động vật thủy sản;

– Artemia tươi,sống;

– Động vật thân mềm hai mảnh vỏ tươi, sống;

– Động vật thân mềm chân đầu, chân bụng tươi, sống;

2. Lợi ích khi thực hiện chứng nhận hợp quy?

Đánh giá chứng nhận hợp quy thức ăn thủy sản mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp cụ thể như:

–  Đảm bảo doanh nghiệp đã tuân thủ đúng qui định, quy chuẩn của pháp luật. Các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu thức ăn thủy sản bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy để sản phẩm được lưu thông trên thị trường Việt Nam;

–  Xây dựng lòng tin với khách hàng, chứng minh chất lượng an toàn thủy sản đảm bảo, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh Doanh nghiệp trên thị trường;

– Góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng thông qua việc sản xuất và chế biến thức ăn thủy sản đạt chất lượng;

– Đáp ứng đủ yêu cầu pháp lý, thuận lợi thâm nhập vào thị trường trong nước và quốc tế.

Chứng nhận hợp quy thức ăn thủy sản
Liên hệ Vinacontrol CE Hồ Chí Minh để được tư vấn chứng nhận hợp quy thức ăn thủy sản

✍ Xem thêm: Hệ thống HACCP cho doanh nghiệp ngành nghề thủy sản

3. Phương thức đánh giá hợp quy thức ăn thủy sản

 3.1 Đối với sản phẩm thức ăn được sản xuất trong nước

Quy định tại Điều 5 của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật với sản phẩm trong nước. Các sản phẩm hàng hóa sau khi chứng nhận hợp quy theo phương thức 5 cần phải được công bố hợp quy. Quy trình như sau:

   Bước 1: Đăng ký chứng nhận hợp quy theo mẫu đăng ký chứng nhận của Vinacontrol CE HCM;

   Bước 2: Tiến hành ký kết hợp đồng, báo giá;

   Bước 3: Tư vấn xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng tại nhà máy (nếu đã có chứng chỉ ISO 9001 thì bỏ qua bước này);

   Bước 4: Vinacontrol CE tiến hành đánh giá hợp quy tại nhà máy và lấy mẫu thử nghiệm;

   Bước 5: Thẩm xét hồ sơ đánh giá;

   Bước 6: Vinacontrol cấp giấy chứng nhận hợp quy;

   Bước 7: Công bố hợp quy tại Sở ban ngành (Vinacontrol CE sẽ hướng dẫn khách hàng thực hiện bước này).

Công tác lấy mẫu kiểm tra chất lượng thức ăn thủy sản nhập khẩu
Công tác lấy mẫu kiểm tra chất lượng thức ăn thủy sản nhập khẩu

3.2 Đối với sản phẩm thức ăn thủy sản nhập khẩu 

Sảm phẩm thức ăn nhập khẩu cần phải chứng nhận hợp quy hay kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu theo phương thức 7 quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN. Giấy chứng nhận hợp quy theo phương thức 7 chỉ có giá trị hiệu lực đối với lô hàng được đánh giá chứng nhận.

   Bước 1: Đăng ký chứng nhận hợp quy giấy theo mẫu đăng ký chứng nhận của Vinacontrol CE;

   Bước 2: Doanh nghiệp nhập khẩu đăng ký thủ tục kiểm tra chất lượng với Hải quan (đối với lô hàng nhập khẩu);

   Bước 3: Vinacontrol tiến hành đánh giá, lấy mẫu thử nghiệm của lô hàng (có thể lấy mẫu tại cảng hoặc tại kho hàng);

   Bước 4: Vinacontrol CE cấp giấy chứng nhận hợp quy.

Năng lực chứng nhận hợp quy của Vinacontrol CE HCM
Năng lực chứng nhận hợp quy của Vinacontrol CE HCM

4. Mẫu giấy chứng nhận hợp quy

Chứng nhận hợp quy thức ăn thủy sản do Vinacontrol CE cấp có giá trị và đánh giá cao trên toàn thế giới. Mẫu giấy chứng nhận hợp quy thức ăn thủy sản Vinacontrol CE như sau:

Giấy chứng nhận hợp quy nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản
Giấy chứng nhận hợp quy nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản

5. Tổ chức chứng nhận hợp quy thức ăn thủy sản hàng đầu

– Vinacontrol CE Hồ Chí Minh được Tổng cục Thủy sản – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ định là tổ chức đánh giá chứng nhận hợp quy các sản phẩm thức ăn thủy sản theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ban hành theo Thông tư 07/2019/TT-BNNPTNT.

– Cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy chuẩn chứng nhận và đảm bảo thời gian đánh giá, ra chứng chỉ nhanh gọn nhất;

– Thủ tục nhanh chóng, đảm bảo mức chi phí hợp lý, tối ưu và phù hợp nhất cho mọi doanh nghiệp;

– Các chuyên gia đánh giá của Vinacontrol CE được đào tạo bài bản, có nhiều năm kinh nghiệm, kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực chứng nhận;

– Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Vinacontrol CE Hồ Chí Minh là một tổ chức uy tín và được nhiều người biết đến. Chứng chỉ do Vinacontrol CE cấp được lưu hành và đánh giá cao trên toàn thế giới.

– Bên cạnh hoạt động chứng nhận và công bố hợp quy thức ăn thủy sản, Vinacontrol CE còn hỗ trợ hướng dẫn doanh nghiệp các hồ sơ, thủ tục đăng ký danh mục thức ăn được phép lưu thông trên thị trường; thử nghiệm các chỉ tiêu của sản phẩm phục vụ cho việc đăng ký chứng nhận.

Khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ chứng nhận hợp quy thức ăn thủy sản của Vinacontrol CE vui lòng liên hệ hotline miễn phí cước 1800.646.820, email vncehcm@gmail.com  để được tư vấn, hỗ trợ nhanh chóng và miễn phí nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

1800.646.820