Lưu trữ của tác giả: Vinacontrol CE Hồ Chí Minh

Chứng nhận ISO 22000:2018 – Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

Chứng nhận ISO 22000 là một chứng chỉ quan trọng giúp doanh nghiệp hoạt động...

Chi tiết
Chứng nhận ISO 14001:2015 – Hệ thống quản lý môi trường

Chứng nhận ISO 14001:2015 về hệ thống quản lý môi trường được tiến hành nhằm...

Chi tiết
Chứng nhận ISO 45001:2018 – Hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp

Tiêu chuẩn ISO 45001:2018 là Hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề...

Chi tiết
Chứng nhận ISO 9001:2015 | Cấp chứng chỉ quản lý chất lượng

Chứng nhận ISO 9001:2015 là hoạt động cấp đánh giá, cấp chứng nhận cho tổ...

Chi tiết
Chứng nhận HACCP CODEX – Hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn

Hiện nay, tình hình an toàn vệ sinh thực phẩm đang là vấn đề đặc...

Chi tiết
Chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng – Hỗ trợ công bố hợp quy

Theo Thông tư số 19/2019/TT-BXD Bộ Xây Dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc...

Chi tiết
Kiểm định máy sốc tim tại Vinacontrol CE | Vai trò của công tác kiểm định

Máy sốc tim thuộc danh mục trang thiết bị y tế cần được tiến hành...

Chi tiết
Dịch vụ kiểm định an toàn bức xạ và phóng xạ trong y tế

Các thiết bị an toàn bức xạ và phóng xạ được ứng dụng trong y...

Chi tiết
Kiểm định máy X-Quang | Uy tín – Chi phí thấp

Máy chụp X-quang thiết bị y tế được sử dụng phổ biến trong chẩn đoán...

2 Các bình luận

Chi tiết
Kiểm định thiết bị khám chữa bệnh chẩn đoán, điều trị trong y tế

Các thiết bị khám chữa bệnh, chẩn đoán và điều trị có vai trò đặc...

Chi tiết