Lưu trữ Danh mục: Hệ thống quản lý

Đào tạo ISO 45001:2018 | 5 nội dung cần đặc biệt lưu ý

An toàn sức khỏe lao động là một vấn đề tiên quyết và quan trọng...

Chi tiết
Khóa đào tạo ISO 14001 về hệ thống quản lý môi trường

ISO 14001 là một tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý môi trường...

Chi tiết
Đào tạo ISO 9001:2015 | 4 nội dung cần biết

Trong môi trường hiện đại ngày nay, việc duy trì và áp dụng Hệ thống...

Chi tiết
Tư vấn ISO 9001 và hồ sơ, thủ tục chi tiết

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp đang quan tâm đến việc áp dụng tiêu chuẩn ISO...

Chi tiết
Đào tạo HACCP | Nhận thức và Thẩm tra nội bộ hệ thống

Để đáp ứng yêu cầu khắt khe từ khách hàng và các quốc gia nhập...

Chi tiết
Đào tạo ISO 22000:2018

Doanh nghiệp chỉ có thể hoạt động sản xuất kinh doanh thực phẩm một cách...

Chi tiết