VINACONTROL CE

CÔNG TY CP CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM ĐỊNH VINACONTROL

Vinacontrol CE (VNCE) là công ty thành viên của Tập đoàn Vinacontrol, thương hiệu uy tín được xây dựng trong hơn 60 năm.

Năm 2013, chi nhánh Vinacontrol CE Hồ Chí Minh được thành lập, nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng khu vực miền Nam cùng với sự đa dạng các loại dịch vụ và đem lại sự tin tưởng, hài lòng cho nhiều khách hàng trên cả nước. Vinacontrol CE HCM đang từng bước trở thành 1 Tổ chức hàng đầu khu vực trong lĩnh vực chứng nhận, kiểm định, đào tạo và thử nghiệm.

DỊCH VỤ NỔI BẬT

CNHQ Vật liệu xây dựng

Theo Thông tư số 19/2019/TT-BXD Bộ Xây Dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng mang số hiệu QCVN 16:2019/BXD

Đăng ký

TẠI SAO NÊN CHỌN CHÚNG TÔI