chứng nhận kiểm định
chứng nhận hệ thống
kiểm định kỹ thuật
chứng nhận kiểm định
chứng nhận hệ thống
kiểm định kỹ thuật

CHI NHÁNH VINACONTROL CE HỒ CHÍ MINH

Vinacontrol CE (VNCE) là công ty thành viên của Tập đoàn Vinacontrol, thương hiệu uy tín được xây dựng trong hơn 65 năm.

Năm 2013, chi nhánh Vinacontrol CE Hồ Chí Minh được thành lập, nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng khu vực miền Nam cùng với sự đa dạng các loại dịch vụ và đem lại sự tin tưởng, hài lòng cho nhiều khách hàng trên cả nước. Vinacontrol CE HCM đang từng bước trở thành 1 Tổ chức hàng đầu khu vực trong lĩnh vực chứng nhận, kiểm định, đào tạo và thử nghiệm.

image-slider-with-thumbnail1.jpeg
image-slider-with-thumbnail2.jpeg
image-slider-with-thumbnail3.jpeg
image-slider-with-thumbnail4.jpeg
image-slider-with-thumbnail5.jpeg
image-slider-with-thumbnail6.jpeg
PlayPause
image-slider-with-thumbnail1.jpeg
image-slider-with-thumbnail2.jpeg
image-slider-with-thumbnail3.jpeg
image-slider-with-thumbnail4.jpeg
image-slider-with-thumbnail5.jpeg
image-slider-with-thumbnail6.jpeg
previous arrow
next arrow

DỊCH VỤ NỔI BẬT

Chứng nhận ISO 9001:2015

Đăng ký

Chứng nhận ISO 22000:2018

Đăng ký

Chứng nhận ISO 14001:2015

Đăng ký

Chứng nhận ISO 45001:2018

Đăng ký

Chứng nhận hợp quy Thức ăn chăn nuôi

Đăng ký

Chứng nhận hợp quy Thức ăn thủy sản

Đăng ký

Chứng nhận hợp quy Vật liệu xây dựng

Đăng ký

Chứng nhận hợp quy Thiết bị máy móc

Đăng ký

Kiểm định an toàn

Đăng ký

Kiểm định thiết bị điện

Đăng ký

Kiểm định thiết bị y tế

Đăng ký

Đào tạo an toàn lao động

Đăng ký

GIẢI PHÁP THEO LĨNH VỰC

ĐIỆN

THỰC PHẨM

HOÁ CHẤT

MÔI TRƯỜNG

CHĂN NUÔI

THIẾT BỊ MÁY MÓC

XÂY DỰNG

THỦY SẢN

Y TẾ

LOGISTICS

AN TOÀN, BẢO HỘ LAO ĐỘNG

TIN TỨC