Vinacontrol CE HCM - Tổ chức Chứng nhận và Kiểm định tại Việt Nam
Vinacontrol CE HCM - Chứng nhận hệ thống quản lý ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001, ISO 45001, ISO HACCP
Kiểm định kỹ thuật an toàn
Kiểm định thiết bị y tế

CÔNG TY CP CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM ĐỊNH VINACONTROL

Vinacontrol CE (VNCE) là công ty thành viên của Tập đoàn Vinacontrol, thương hiệu uy tín được xây dựng trong hơn 65 năm.

Năm 2013, chi nhánh Vinacontrol CE Hồ Chí Minh được thành lập, nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng khu vực miền Nam cùng với sự đa dạng các loại dịch vụ và đem lại sự tin tưởng, hài lòng cho nhiều khách hàng trên cả nước. Vinacontrol CE HCM đang từng bước trở thành 1 Tổ chức hàng đầu khu vực trong lĩnh vực chứng nhận, kiểm định, đào tạo và thử nghiệm.

DỊCH VỤ NỔI BẬT

Chứng nhận ISO 9001:2015

Đăng ký

Chứng nhận ISO 22000:2018

Đăng ký

Chứng nhận ISO 14001:2015

Đăng ký

Chứng nhận ISO 45001:2018

Đăng ký

CNHQ Thức ăn chăn nuôi

Đăng ký

CNHQ thức ăn thủy sản

Đăng ký

CNHQ Vật liệu xây dựng

Đăng ký

CNHQ thiết bị máy móc

Đăng ký

Kiểm định an toàn

Đăng ký

Kiểm định thiết bị điện

Đăng ký

Kiểm định thiết bị y tế

Đăng ký

Đào tạo an toàn lao động

Đăng ký