Chứng nhận ISO 45001:2018

​Tiêu chuẩn ISO 45001:2018 là Hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp – các yêu cầu cùng hướng dẫn áp dụng, cung cấp một bộ quy trình để cải thiện an toàn lao động trong chuỗi cung ứng toàn cầu. ISO 45001 được thiết lập để áp dụng cho bất kỳ tổ chức nào trên thế giới, bất kể quy mô, loại hình hoặc tính chất doanh nghiệp nhằm giảm thương tích và bệnh tật tại nơi làm việc. Vậy làm thế nào để đạt được giấy chứng nhận ISO 45001 này? Hãy cũng theo dõi bài viết dưới đây:

1. Tìm hiểu về Chứng nhận ISO 45001:2018

1.1 Tiêu chuẩn ISO 45001 là gì?

 ISO 45001 là tiêu chuẩn quốc tế về Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Việc xây dựng ISO 45001 nhằm giúp doanh nghiệp đảm bảo sức khỏe, an toàn, giảm thương tích và bệnh tật cho nhân viên. Phiên bản hiện tại đang được sử dụng của tiêu chuẩn ISO 45001 là ISO 45001:2018.

Theo quy định mới được ban hành ngày 12/3/2018, ISO 45001:2018 sẽ chính thức thay thế tiêu chuẩn chứng nhận OHSAS 18001 trong vòng ba năm nữa vào năm 2021. Chính vì thế, các doanh nghiệp đã áp dụng tiêu chuẩn OHSAS 18001 cần phải có kế hoạch nâng cấp liên phiên bản ISO 45001.

Chứng nhận iso 45001 - Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
Chứng nhận iso 45001 – Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp

1.2 Chứng nhận ISO 45001 hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp

Chứng nhận hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001 là quá trình đánh giá chứng nhận việc áp dụng, vận hành, triển khai tiêu chuẩn ISO 45001:2018 vào trong hệ thống tổ chức, doanh nghiệp.

Giấy chứng nhận ISO 45001 là bằng chứng chứng minh doanh nghiệp đã có hệ thống quản lý an toàn nghề nghiệp đạt yêu cầu. Sau khi Tổ chức chứng nhận thực hiện đánh giá doanh nghiệp sẽ được tổ chức chứng nhận cấp 01 giấy chứng nhận. Giấy chứng nhận ISO 45001 sẽ có hiệu lực trong vòng 03 năm và thời hạn giám sát 12 tháng/1 lần.

1.3 Doanh nghiệp nào nên chứng nhận ISO 45001?

Tiêu chuẩn ISO 45001 mới được quốc tế công nhận được thiết kế cho bất kỳ tổ chức nào đang tìm cách áp dụng khung hiện đại cho hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp của họ và những người cũng có thể yêu cầu chứng nhận bên ngoài để xác nhận sự phù hợp với tiêu chuẩn này.

Tiêu chuẩn ISO 45001:2018 áp dụng cho tất cả các tổ chức, loại hình doanh nghiệp không phân biệt quy mô, lĩnh vực hoạt động. Khi áp dụng tiêu chuẩn này vào trong hoạt động của tổ chức, môi trường làm việc sẽ được nâng cao. Từ đó, hạn chế thấp nhất những rủi ro, tai nạn nghề nghiệp, nâng cao sức khỏe và chính sách phúc lợi cho công, nhân viên, đảm bảo an toàn lao động.

Hình ảnh minh họa chứng nhận ISO 45001 hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp
Hình ảnh minh họa chứng nhận ISO 45001 hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp

✅ Xem thêm: Tài liệu tiêu chuẩn ISO 45001:2018 PDF Tiếng Vi

2. Sự khác biệt giữa ISO 45001 và OHSAS 18001

Chúng ta đều biết ISO 45001 và OHSAS 18001 cùng hướng tới việc giúp doanh nghiệp áp dụng giảm thiểu tối đa tai nạn lao động trong các hoạt động. ISO 45001 được xây dựng trên cơ sở tiêu chuẩn về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18001. Vậy đâu là lý do ISO 45001 có thể thay thế hoàn toàn OHSAS 18001:

– ISO 45001 tiếp cận dựa trên quá trình, OHSAS 18001 tiếp cận dựa trên quy trình/thủ tục.

– ISO 45001 được viết theo cấu trúc bậc 10, có khả năng áp dụng tích hợp với các tiêu chuẩn khác, còn OHSAS 18001 thì không.

– ISO 45001 bắt buộc phải xem xét dựa trên rủi ro và cơ hội, còn OHSAS 18001 chỉ xem xét dựa trên rủi ro

– ISO 45001 phải được phân tích xem xét các bên liên quan, còn OHSAS 18001 thì không

– Tổ chức ban hành: ISO 45001 được ban hành bởi Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO vào năm 2018. OHSAS 18001 được ban hành bởi Viện tiêu chuẩn Anh (BSI) vào năm 1999

– Cách tiếp cận của ISO 45001 được xây dựng theo mô hình PDCA: Mô hình này là một quá trình lặp đi lặp lại để đạt được cải tiến thường xuyên:

  • Hoạch định (P): xác định và đánh giá rủi ro hoặc cơ hội của an toàn, sức khỏe nghề nghiệp. Thiết lập các mục tiêu và quá trình phù hợp với chính sách của tổ chức;
  • Thực hiện (D): tiến hành các quá trình theo hoạch định;
  • Kiểm tra (C): theo dõi và đo lường các hoạt động trong quá trình thực hiện dựa trên sự đối chiếu với chính sách và mục tiêu. Báo cáo kết quả thực hiện;
  • Hành động (A): Sau khi đã có kế hoạch cần phải thực hiện bắt tay vào hành động.
ISO 45001 chính thức thay thế cho OHSAS 18001
ISO 45001 chính thức thay thế cho OHSAS 18001

3. Lợi ích khi đạt giấy chứng nhận quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp?

– Minh chứng doanh nghiệp có trách nhiệm khi bảo vệ sức khỏe và an toàn nghề nghiệp của người lao động;

– Nâng cao sự hài lòng, hình ảnh và uy tín với khách hàng thông qua việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 45001:2018;

– Tiêu chuẩn ISO 45001 cung cấp một môi trường làm việc an toàn lành mạnh cho người lao động, phù hợp với nhiều tổ chức, doanh nghiệp;

– Những tổ chức, doanh nghiệp cộng đồng và từ thiện;

– Những tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận;

– Những tổ chức, doanh nghiệp muốn tạo ra môi trường đảm bảo an toàn, giảm thiểu rủi ro tại nơi làm việc.

Vinacontrrol CE cấp giấy chứng nhận ISO 45001 tại LILAMA 18.1
Vinacontrol CE cấp giấy chứng nhận ISO 45001 tại LILAMA 18.1

Xem thêm: Tư vấn – cấp chứng nhận ISO 45001 toàn quốc chi phí tiết kiệm

4. Quy trình đánh giá chứng nhận ISO 45001

– Bước 1: Xác định phạm vi chứng nhận, tư vấn xây dựng ISO 45001;

– Bước 2: Doanh nghiệp chuẩn bị các hồ sơ cho cuộc đánh giá (Vinacontrol CE hướng dẫn Quý Doanh Nghiệp hoàn thiện);

– Bước 3: Đánh giá sơ bộ để xác định mức độ đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn;

– Bước 4: Đánh giá chính thức (đánh giá tại doanh nghiệp);

– Bước 5: Thẩm xét hồ sơ sau đánh giá và xem xét hướng dẫn Doanh nghiệp khắc phục các điểm không phù hợp (nếu có);

– Bước 6: Quyết định cấp chứng chỉ chứng nhận ISO 45001:2018 có hiệu lực 03 năm và thực hiện giám sát hàng năm;

– Bước 7: Đánh giá giám sát định kỳ: Trong 03 năm, Quý Doanh Nghiệp tiến hành đánh giá giám sát 02 lần. Chu kỳ đánh giá giám sát không quá 12 tháng kể từ lần đánh giá trước, nhằm đảm bảo Hệ thống quản lý chất lượng của Quý Doanh Nghiệp tuân thủ các yêu cầu chuẩn mực của ISO 45001:2018 đưa ra;

– Bước 8: Đánh giá tái chứng nhận sau 03 năm. Sau khi hoàn thành chu kỳ 03 năm, Quý Doanh Nghiệp sẽ đánh giá tái chứng nhận, cuộc đánh giá diễn ra tương tự như lần đầu. Chứng chỉ ISO 45001:2018 sẽ được cấp mới và có giá trị trong 03 năm.

Quy trình chứng nhận ISO 45001 tại Vinacontrol CE
Quy trình chứng nhận ISO 45001 tại Vinacontrol CE

5. Thời gian và chi phí Chứng nhận ISO 45001

– Thời gian đánh giá cấp chứng nhận: 10 – 15 ngày (chưa tính thời gian tư vấn)

– Thời gian tư vấn và chi phí chứng nhận ISO 45001: tùy thuộc vào quy mô và loại hình cần chứng nhận của mỗi Doanh Nghiệp.

Hoạt động đánh giá chứng nhận ISO 45001 hỗ trợ  giúp doanh nghiệp trong việc tham gia đấu thầu, ký kết hợp đồng và khẳng định trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người lao động. Vì thế, việc đánh giá ISO 45001 phải trải qua quá trình đánh giá của tổ chức chứng nhận (bên thứ 3 – Vinacontrol CE) nhằm chứng nhận Doanh nghiệp áp dụng phù hợp các tiêu chuẩn trong ISO 45001:2018.

Năng lực chứng nhận của Vinacontrol CE HCM
Năng lực chứng nhận của Vinacontrol CE HCM

Chứng chỉ ISO 45001 do Vinacontrol CE HCM cấp có giá trị trên toàn thế giới thông qua Văn phòng Công nhận Chất lượng BoA và Diễn đàn Công nhận Quốc tế IAF công nhận.

6. Vì sao nên chọn Vinacontrol CE chứng nhận ISO 45001?

 Vinacontrol CE HCM đảm bảo mức chi phí hợp lý, tối ưu và phù hợp nhất với mọi doanh nghiệp. Vinacontrol CE HCM tuân thủ đầy đủ các chuẩn mực của ISO/IEC và cam kết thời gian đánh giá, ra chứng chỉ nhanh gọn nhất.

– Chứng chỉ ISO 45001 ở Vinacontrol CE HCM đảm bảo uy tín và được công nhận trên toàn cầu, giúp Quý Doanh Nghiệp thuận tiện sử dụng khi làm việc với đối tác trong nước lẫn đối tác nước ngoài.

– Vinacontrol CE HCM hoạt động trên ba miền Bắc, Trung, Nam sẵn sàng tiếp nhận và thực hiện hoạt động đánh giá nhanh chóng và hiệu quả nhất, đáp ứng yêu cầu mọi lúc mọi nơi.

– +5000 doanh nghiệp đã được Vinacontrrol CE HCM chứng nhận thành công trên khắp cả nước với tôn chỉ TIẾT KIỆM – NHANH CHÓNG – HƯỚNG ĐẾN THÀNH CÔNG.

– Bên cạnh đó, Quý Doanh Nghiệp sẽ được hỗ trợ giải đáp các thắc mắc, câu hỏi bởi đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm tại Vinacontrol CE HCM.

Khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ chứng nhận hệ thống ISO 45001 của Vinacontrol CE HCM vui lòng liên hệ hotline 1800.646.820, email vncehcm@gmail.com để được tư vấn, hỗ trợ nhanh chóng và miễn phí nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

1800.646.820