Giới thiệu VỀ VINACONTROL CE

NĂNG LỰC CỦA VINACONTROL CE

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN

Sau đây là quá trình hình thành và hoạt động của Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol (Vinacontrol CE) nhằm mang lại một dịch vụ chứng nhận, kiểm định về chất lượng cho xã hội:

 • Ngày 24/10/1957

  Bộ trưởng Bộ Thương nghiệp (nay là Bộ Công Thương) ra quyết định thành lập Cục Kiểm nghiệm hàng hóa xuất nhập khẩu, tiền thân của Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol ngày nay, là tổ chức giám định đầu tiên tại Việt Nam.

 • Ngày 15/10/2009

  Vinacontrol chính thức cho thành lập Công ty CP Chứng nhận Vinacontrol (tên rút gọn là Vinacontrol Cert, viết tắt là VNCE), là công ty thành viên của Tập đoàn với thế mạnh trong hoạt động chứng nhận sự phù hợp cho sản phẩm, hàng hóa.

 • Ngày 17/12/2012

  Vinacontrol Cert đổi tên thành Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol để thể hiện đầy đủ lĩnh vực hoạt động mới bao gồm: Kiểm định kỹ thuật an toàn, Kiểm định chất lượng và Kiểm định/hiệu chuẩn thiết bị đo (Giám định, hiệu chuẩn, thử nghiệm ko phá hủy).

 • Năm 2013

  Để kịp thời đáp ứng và thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng về sự đa dạng cũng như chất lượng dịch vụ, Vinacontrol Cert thành lập Chi nhánh Hồ Chí Minh.

 • Năm 2016

  Vinacontrol Cert thành lập Chi nhánh Đà Nẵng.

 • Năm 2017

  Khi đã có đầy đủ các năng lực trong ngành Chứng nhận và Kiểm định, cùng với việc thay đổi logo mới, Vinacontrol Cert cũng được đổi tên thành Vinacontrol CE (theo tên viết tắt từ tiếng Anh là Vinacontrol Conformity Evaluation). Nhằm đánh dấu một giai đoạn phát triển mới: chuyên nghiệp hóa chất lượng dịch vụ và sẵn sàng cùng các doanh nghiệp hội nhập quốc tế.

NĂNG LỰC PHÁP LÝ

Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol (Vinacontrol CE) có đầy đủ các năng lực pháp lý trong lĩnh vực chứng nhận, kiểm định chất lượng và dịch vụ đào tạo của mình, sau đây là các năng lực của Vinacontrol CE. Chúng tôi là một tổ chức chứng nhận, kiểm định và đào tạo độc lập:

Các hoạt động của Vinacontrol CE được thực hiện và tuân thủ đúng với Pháp luật Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12, Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12, Luật Thương mại số 36/2005/QH11,…) và các tiêu chuẩn hoặc thông lệ quốc tế nhằm cung cấp cho khách hàng những dịch vụ có chất lượng và đảm bảo tính pháp lý cao nhất.

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Sứ mệnh mang đến thành công cho khách hàng, cán bộ nhân viên và cổ đông là tiền đề để VINACONTROL CE ® kiên định với các giá trị:

Để hiện thực hóa các giá trị này, VINACONTROL CE ® cam kết:

 1. Phát huy thương hiệu, năng lực hơn 65 năm phát triển của VINACONTROL và nỗ lực phát triển thương hiệu VINACONTROL CE ® mạnh về chứng nhận, kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm, quan trắc môi trường, kiểm tra hàng nhập khẩu và đào tạo;
 2. Tạo một nền tảng văn hóa tích cực, trách nhiệm, sáng tạo – áp dụng khoa học công nghệ mới, cải tiến liên tục để sử dụng và tái đầu tư nguồn lực nhằm xây dựng năng lực được thừa nhận quốc gia và một phần quốc tế;
 3. Liên tục nâng cao năng lực nhân sự, bao gồm chuyên gia, kiểm định viên, kỹ thuật viên, chăm sóc khách hàng và đội ngũ hỗ trợ;
 4. Tạo lập và phát triển các mối quan hệ tương hỗ với các đối tác trong và ngoài nước cùng với đội ngũ chuyên gia cộng tác viên;
 5. Tuân thủ luật định và chế định liên quan;
 6. Nhận thức tầm quan trọng của tính công bằng và những xung đột tiềm ẩn về lợi ích khi thực hiện các hoạt động chứng nhận hệ thống quản lý, chứng nhận sản phẩm. Từ đó đảm bảo rằng tất cả các hoạt động chứng nhận được thực hiện một cách độc lập, công bằng và không xung đột lợi ích;
 7. Xây dựng, duy trì và cải tiến liên tục các hệ thống quản lý năng lực đánh giá sự phù hợp theo ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17065, ISO/TS 22003 và ISO/IEC 17025.
GIÁM ĐỐC Đỗ Thịnh Thắng