Quan trắc môi trường lao động theo NĐ 44/2016/NĐ-CP

Nghị định 44/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động. Theo đó các doanh nghiệp cần phải thực hiện quan trắc môi trường lao động định kỳ hàng năm nhằm đảm bảo cho môi trường lao động an toàn sức khỏe cho các bộ công nhân viên. Cùng Vinacontrol CE Hồ Chí Minh tìm hiểu qua bài viết dưới đây!

1. Quan trắc môi trường lao động là gì?

Quan trắc môi trường lao động (hay Đo kiểm môi trường lao động) là hoạt động tiến hành thu thập, đánh giá và phân tích chỉ tiêu đo lường các yếu tố môi trường lao động tại nơi làm việc, nhằm có các biện pháp xử lý kịp thời, giảm thiểu tác hại môi trường đối với sức khỏe người lao động và phòng tránh bệnh nghề nghiệp. Quan trắc môi trường lao động là quy định bắt buộc đối với các đơn vị trong quá trình kinh doanh, vận hành, sản xuất có sử dụng người lao động.

Người lao động là nguồn lực chính của doanh nghiệp, người trực tiếp tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp. Người lao động thường xuyên phải tiếp xúc với các yếu tố nguy cơ, tác hại nghề nghiệp vượt quá tiêu chuẩn cho phép sẽ bị ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động. Vì thế, quan trắc môi trường lao động là điều vô cùng cần thiết bảo vệ sức khỏe, tạo sự an tâm cho người lao động.

Đối tượng doanh nghiệp nào cần thực hiện quan trắc môi trường lao động?

Quan trắc môi trường lao động áp dụng đa dạng đối tượng, các đối tượng này đều phải quan trắc môi trường lao động theo qui định của Bộ Y Tế và Chính Phủ, cụ thể như sau:

 •  Các cơ quan, doanh nghiệp có sử dụng người lao động, không phân biệt quy mô, ngành nghề kinh doanh, đối tượng lao động;
 •  Cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thực hiện chương trình quan trắc môi trường quốc gia.
quan trắc môi trường lao động
Quan trắc môi trường lao động là gì? Tại sao bắt buộc phải quan trắc?

>>> XEM THÊM: Huấn luyện an toàn lao động và thủ tục cấp chứng chỉ an toàn 6 nhóm

2. Quy định pháp luật về đo kiểm môi trường lao động

Mọi cơ sở lao động đều phải định kỳ quan trắc môi trường lao động, lập và định kỳ bổ sung hồ sơ quản lý về vệ sinh lao động, hồ sơ quản lý sức khỏe cho người lao động và bệnh nghề nghiệp. Chính phủ và Bộ Y tế đã ban hành các căn cứ pháp lý về quan trắc, vệ sinh môi trường lao động nhằm bảo vệ sức khỏe người lao động, cụ thể như sau:

 •  Thông tư số 19/2016/TT-BYT của Bộ Y Tế ngày 30/06/2016 về “Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động”.
 •  Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 “Quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động”.
quan trắc môi trường lao động
Chuyên gia Vinacontrol CE Hồ Chí Minh đang thực hiện đo kiểm quan trắc môi trường lao động

3. Mục đích đo kiểm môi trường làm việc tại doanh nghiệp? 

 • Doanh nghiệp phải tổ chức đo kiểm quan trắc môi trường lao động định kỳ. Từ đó đưa ra được các biện pháp bảo vệ, kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, người lao động; thực hiện các biện pháp tiêu độc, khử độc, khử trùng cho người lao động làm việc ở nơi có yếu tố gây nhiễm độc, nhiễm trùng;
 • Khắc phục, kiểm soát các yếu tố có hại phát sinh tại nơi làm việc nhằm bảo đảm vệ sinh an toàn lao động, chăm sóc sức khỏe cho người lao động. Đồng thời trang bị các phương tiện bảo hộ lao động cần thiết để bảo vệ người làm việc khỏi các yếu tố có hại trong môi trường làm việc;
 • Thực hiện theo đúng các yêu cầu về pháp luật quy định hạn chế các đợt kiểm tra chuyên ngành từ cơ quan pháp lý;
 • Nâng cao được vị thế, trách nghiệm xã hội của doanh nghiệp trong công tác phòng ngừa rủi ro và an toàn sức khỏe lao động.

>>> XEM THÊM: Đào tạo an toàn điện | Vinacontrol CE Hồ Chí Minh

4. Yếu tố gây hại cần thực hiện quan trắc môi trường

Điều 35 Nghị định 44/2016/NĐ-CP đã nêu đầy đủ về nguyên tắc thực hiện đo kiểm quan trắc môi trường lao động là Thực hiện quan trắc đầy đủ yếu tố có hại đã được liệt kê trong Hồ sơ vệ sinh lao động do cơ sở lao động lập.

Đối với ngành nghề nặng nhọc độc hại nguy hiểm và ngành nghề đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm đã được quy định trong các văn bản của Bộ lao động thương binh xã hội, khi quan trắc môi trường lao động phải thực hiện đánh giá gánh nặng lao động và một số chỉ tiêu tâm sinh lý lao động Ec-gô-nô-my (Ergonomics) quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định này.

Quy định trong phụ lục 1, Nghị định 39/2016/NĐ-CP và tình hình thực tế của doanh nghiệp. Các yếu tố quan trắc môi trường lao động thông thường: vi khí hậu, tiếng ồn và rung động, bức xạ và phóng xạ, chiếu sáng không hợp lý, bụi mịn, các hoá chất độc, các yếu tố vi sinh vật có hại và nhóm yếu tố Tâm sinh lý lao động và Ergonomics. Nhưng tựu trung lại được phân thành các nhóm sau:

 • Nhóm yếu tố vi khí hậu trong môi trường lao động: Nhiệt độ, độ ẩm, vận tốc gió, bức xạ nhiệt.
 • Nhóm yếu tố vật lý trong môi trường lao động: Ánh sáng, tiếng ồn, độ rung chuyển, điện từ trường tần số công nghiệp, điện từ trường tần số cao, bức xạ ion hóa (Tia X, tia phóng xạ…), bức xạ không ion hóa (Tia UV tử ngoại…)
 • Nhóm yếu tố bụi trong môi trường lao động: Bụi toàn phần, bụi hô hấp, bụi mịn…
 • Nhóm yếu tố hóa học, hơi khí độc trong môi trường lao động, hóa chất độc hại.
 • Nhóm yếu tố vi sinh trong môi trường lao động.
 • Nhóm yếu tố tâm sinh lý lao động và Ergonomics, các yếu tố kỹ thuật, tổ chức lao động, kinh tế, xã hội, tự nhiên, văn hóa
 • Các yếu tố về tổ chức bố trí lao động: bố trí vị trí lao động, phương pháp hoạt động, thao tác làm việc, chế độ lao động và nghỉ ngơi, chế độ ca làm việc, thời gian lao động,…
 • Yếu tố tâm – sinh lý: gánh nặng lao động thể lực, căng thẳng thần kinh tâm lý, căng thẳng thần kinh – giác quan, tư thế lao động, ecgonomy.v
quan trắc môi trường lao động
Vinacontrol CE Hồ Chí Minh cung cấp dịch vụ đo kiểm môi trường làm việc tại doanh nghiệp

>>> XEM TIẾP: Chứng nhận ISO 45001:2018 – Hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp

5. Thời gian thực hiện quan trắc môi trường làm việc

– Tần suất quan trắc môi trường lao động đối với các Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh: định kỳ 1 năm/lần.

– Thời gian thực hiện đo kiểm môi trường làm việc : Trước ngày 31 tháng 12 hàng năm, Doanh nghiệp cần gửi các báo cáo về Sở Ban Ngành, cụ thể như sau:

 •  Sở Lao động- thương binh và Xã hội về công tác kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh an toàn lao động trong báo cáo tình hình thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở;
 •  Báo cáo Sở Y tế về việc thực hiện công tác quan trắc môi trường lao động tại cơ sở.
đo kiểm môi trường lao động
Năng lực thực hiện hoạt động quan trắc môi trường lao động của Vinacontrol CE Hồ Chí Minh

6. Tổ chức thực hiện quan trắc môi trường lao động 

 • Chi nhánh Vinacontrol CE tại Hồ Chí Minh là đơn vị được Bộ Y tế chỉ định trực tiếp theo Công văn số 815/MT-LĐ có đủ năng lực thực hiện dịch vụ quan trắc môi trường lao động;
 • Cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định và đảm bảo thời gian quan trắc nhanh nhất;
 • Thủ tục nhanh chóng, đảm bảo mức chi phí hợp lý, tối ưu và phù hợp nhất cho mọi doanh nghiệp;
 • Các kiểm định viên tại Vinacontrol CE được đào tạo bài bản, có nhiều năm kinh nghiệm, kiến thức và kỹ năng;
 • Vinacontrol CE hoạt động trên ba miền Bắc, Trung, Nam sẵn sàng tiếp nhận và thực hiện hoạt động quan trắc nhanh chóng và hiệu quả nhất, đáp ứng yêu cầu mọi lúc mọi nơi;
 • Bên cạnh đó, Quý Doanh Nghiệp sẽ được hỗ trợ giải đáp các thắc mắc, câu hỏi bởi đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm tại Vinacontrol CE.

Trên đây là toàn bộ thông tin về dịch vụ quan trắc môi trường lao động của Vinacontrol CE Hồ Chí Minh. Quý khách hàng có nhu cầu quan tâm đến dịch vụ, vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận được hỗ trợ miễn phí, chi tiết và nhanh chóng nhất!

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Tổ chức Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol 

 • Địa chỉ:
  • Văn phòng Hồ Chí Minh: 225 Nguyễn Xí, P. 13, Q. Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
  • Văn phòng Hà Nội: 41 Nguyễn Thượng Hiền, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Văn phòng Đà Nẵng: 66 Lô A6-A8 đường 30 tháng 4, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, Đà Nẵng.
 • Hotline: 1800.646.820
 • Email: vncehcm@vnce.com.vn
 • Website: https://vinacontrolce.vn/

>>> XEM THÊM CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

5/5 - (225 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *