Lưu trữ Danh mục: Chứng Nhận Hợp Quy

Chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng – Hỗ trợ công bố hợp quy

Theo Thông tư số 19/2019/TT-BXD Bộ Xây Dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc...

Chi tiết
Chứng nhận hợp quy gạch đá ốp lát QCVN 16:2023/BXD

Chứng nhận hợp quy gạch đá ốp lát theo QCVN 16:2023/BXD là điều kiện bắt...

Chi tiết
Chứng nhận hợp quy bồn tiểu nam treo tường theo QCVN 16:2023/BXD

Bồn tiểu nam treo tường là một trong những sản phẩm nằm trong danh mục...

Chi tiết
Chứng nhận hợp quy thiết bị máy móc | Vinacontrol CE Hồ Chí Minh

Chứng nhận hợp quy thiết bị máy móc là họat động mang tính bắt buộc,...

Chi tiết
Chứng nhận hợp quy ủng cách điện

Ủng cách điện là trang bị thuộc danh mục sản phẩm hàng hóa nhóm 2...

Chi tiết
Chứng nhận hợp quy tiền chất thuốc nổ theo QCVN 04:2020/BCT

Theo Thông tư 47/2020/TT-BCT, các cá nhân, tổ chức sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh...

Chi tiết
Chứng nhận hợp quy hóa chất | Danh mục sản phẩm cần CNHQ

Sản phẩm hóa chất cần chứng nhận hợp quy theo Quy chuẩn kỹ thuật tương...

Chi tiết
Chứng nhận máy hàn điện theo QCVN 03:2011/BLĐTBXH

Máy hàn điện là một công cụ được ứng dụng phổ biến trong đời sống,...

Chi tiết
Chứng nhận hợp quy Poly Aluminium Chloride (PAC) theo QCVN 06A:2020/BCT

Theo Thông tư 49/2020/TT-BCT, các cá nhân, tổ chức sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh...

Chi tiết
Chứng nhận hợp quy xi măng pooc lăng theo QCVN 16:2023/BXD

Xi măng poóc lăng là vật liệu xây dựng bắt buộc phải thực hiện chứng...

Chi tiết