Chứng nhận ISO 22000:2018

ISO 22000 dành cho các doanh nghiệp/tổ chức có liên quan tới chuỗi thực phẩm, là tiêu chuẩn được công nhận trên toàn cầu. Doanh nghiệp có chứng chỉ ISO 22000 dễ dàng cạnh tranh, mở rộng thị trường và được nhiều khách hàng biết đến hơn.

1. Khái quát chứng nhận ISO 22000

Để áp dụng và vận hành thành công tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000. Trước hết, doanh nghiệp cần phải hiểu về ISO 22000 là gì và tiêu chuẩn hình thành và phát triển như thế nào? Doanh nghiệp nào nên áp dụng?

   1.1 Tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000 là gì?

 ISO 22000 tên đầy đủ tiếng anh là Food Safety Management Systems – Requirements for any orgxanization in the food chain (Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm – Yêu cầu đối với các tổ chức trong chuỗi thực phẩm) được Tổ chức quốc tế hóa (ISO) xây dựng trên nền tảng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc tế. Tiêu chuẩn ISO 22000 là một tiêu chuẩn về hệ thống quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm và có giá trị trên toàn thế giới. Một doanh nghiệp chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000 sẽ chứng minh rằng doanh nghiệp có hệ thống quản lý an toàn thực phẩm hiệu quả, hoạt động tốt, cải tiến một cách khoa học và được kiểm soát thường xuyên.

​​​​​​​Chứng nhận ISO 22000  hệ thống quản lý an toàn thực phẩm
​​​​​​​Chứng nhận ISO 22000  hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

ISO 22000 được ban hành lần đầu vào năm 2005 bởi Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO), nhằm đảm bảo khả năng cung cấp ổn định thực phẩm an toàn và các sản phẩm, đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng. Năm 2018, ISO 22000:2018 chính thức được công bố và áp dụng, hiện nay tất cả các doanh nghiệp đều phải chứng nhận theo phiên bản này, thay thế hoàn toàn phiên bản ISO 22000:2005. Tại Việt Nam, TCVN 22000:2018 được Tổng cục Đo lường chất lượng biên soạn hoàn toàn tương đương với tiêu chuẩn ISO 22000:2018 quốc tế.

   1.2 Chứng nhận ISO 22000 về Hệ thống an toàn thực phẩm 

Chứng nhận ISO 22000 là giấy chứng chỉ minh chứng, khẳng định doanh nghiệp đã áp dụng thành công bộ tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống an toàn thực phẩm (ISO 22000) vào trong hệ thống của doanh nghiệp. Chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo ISO 22000 là hoạt động đánh giá chứng nhận, vận hành các yêu cầu trong tiêu chuẩn ISO 22000 vào hệ thống tổ chức.

Mục tiêu của chứng nhận ISO 22000 là giúp các doanh nghiệp chế biến, sản xuất thực phẩm kiểm soát được các mối nguy từ khâu nuôi trồng, đánh bắt cho tới khi thực phẩm được sử dụng bởi người tiêu dùng. Khi áp dụng ISO 22000, các Doanh nghiệp đều phải đảm bảo thực hiện các Chương trình tiên quyết (GMP, SSOP…) nhằm hạn chế các mối nguy đối với thực phẩm, phải xây dựng một hệ thống kiểm soát bao gồm: các quá trình, thủ tục kiểm soát, hệ thống văn bản hỗ trợ….

Doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm hiệu quả với ISO 22000:2018
Doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm hiệu quả với ISO 22000:2018

2. Doanh nghiệp nào cần có chứng chỉ ISO 22000:2018?

Tiêu chuẩn ISO 22000 có thể áp dụng cho tất cả các tổ chức trong chuỗi thực phẩm, không phân biệt quy mô và mức độ phức tạp của tổ chức, các tổ chức liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến thực phẩm, cụ thể như sau:

 • Các nơi sản xuất, chế biến, kinh doanh và phân phối thực phẩm;
 • Các nông trại, ngư trường và trang trại sữa;
 • Các bệnh viện, nhà hàng, khách sạn và các đơn vị bán thực phẩm lưu động;
 • Các dịch vụ hỗ trợ cho ngành thực phẩm bao gồm lưu trữ và phân phối thực phẩm và cung cấp thiết bị chế biến thực phẩm, phụ gia, nguyên vật liệu, dịch vụ đóng gói, dọn dẹp và vệ sinh;
 • Các tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động sản xuất liên quan đến thực phẩm.
ISO 22000 giải quyết các vấn đề an toàn thực phẩm cho doanh nghiệp  
ISO 22000 giải quyết các vấn đề an toàn thực phẩm cho doanh nghiệp

✍  Xem thêm: Chi phí chứng nhận ISO 22000 | Thấp – Tiết Kiệm

3. Lợi ích gì khi doanh nghiệp áp dụng ISO 22000?

Lựa chọn chứng nhận ISO 22000 có thể giúp doanh nghiệp kiểm soát toàn bộ các khâu từ sản xuất đến khâu đóng gói thành phẩm và tiêu thị trên thị trường. Dưới đây, Vinacontrol CE đề cập những lợi ích mà ISO 22000 mang lại cho tổ chức thực phẩm như thế nào:

 • Chứng nhận hệ thống quản lý ISO 22000 giúp các doanh nghiệp chế biến, sản xuất thực phẩm kiểm soát được các mối nguy từ khâu nuôi trồng, đánh bắt, sơ chế, chế biến cho tới khi thực phẩm được sử dụng bởi người tiêu dùng, nhằm đảm bảo an toàn về thực phẩm;
 • Việc xây dựng và được chứng nhận ISO 22000 là bằng chứng rằng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm hiệu quả được thiết kế, hoạt động và cải tiến liên tục một cách khoa học và được kiểm soát thường xuyên;
 • Giảm tối đa nguy cơ sai lỗi và chi phí rủi ro liên quan tới an toàn thực phẩm khi thực hiện các Chương trình tiên quyết (GMP, SSOP…) nhằm hạn chế các mối nguy đối với thực phẩm;
 • Đối với những doanh nghiệp áp dụng ISO 22000 sẽ được nhìn nhận là có hệ thống quản lý an toàn thực phẩm quốc tế, tạo được lợi thế cạnh tranh cao, đặc biệt tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất khẩu sang các thị trường khó tính trên thế giới;
 • Tạo niềm tin và thỏa mãn nhu cầu chất lượng và an toàn ngày càng cao của khách hàng về chất lượng và an toàn thực phẩm.
 • Đặc biệt Theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, Các doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận ISO 22000 sẽ không thuộc diện phải xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

4. Quy trình đánh giá chứng nhận ISO 22000

– Bước 1: Xác định phạm vi chứng nhận, tư vấn xây dựng ISO 22000;

– Bước 2: Doanh nghiệp chuẩn bị các hồ sơ cho cuộc đánh giá (Vinacontrol CE hướng dẫn Quý Doanh Nghiệp hoàn thiện);

– Bước 3: Đánh giá sơ bộ để xác định mức độ đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn;

– Bước 4: Đánh giá chính thức (đánh giá tại doanh nghiệp);

– Bước 5: Thẩm xét hồ sơ sau đánh giá và xem xét hướng dẫn Doanh nghiệp khắc phục các điểm không phù hợp (nếu có);

– Bước 6: Quyết định cấp chứng chỉ chứng nhận ISO 22000:2018 có hiệu lực 03 năm và thực hiện giám sát hàng năm;

– Bước 7: Đánh giá giám sát định kỳ: Trong 03 năm, Quý Doanh Nghiệp tiến hành đánh giá giám sát 02 lần. Chu kỳ đánh giá giám sát không quá 12 tháng kể từ lần đánh giá trước, nhằm đảm bảo Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của Quý Doanh Nghiệp tuân thủ các yêu cầu chuẩn mực của ISO 22000:2018 đưa ra;

– Bước 8: Đánh giá tái chứng nhận sau 03 năm. Sau khi hoàn thành chu kỳ 03 năm, Quý Doanh Nghiệp sẽ đánh giá tái chứng nhận, cuộc đánh giá diễn ra tương tự như lần đầu. Chứng chỉ ISO 22000:2018 sẽ được cấp mới và có giá trị trong 03 năm.

Quy trình chứng nhận ISO 22000 tại Vinacontrol CE
Sơ đồ quy trình chứng nhận ISO 22000 tại Vinacontrol CE

5. Chỉ định năng lực đánh giá chứng nhận ISO 22000

ISO 22000 là tiêu chuẩn do Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO xây dựng. Vinacontrol CE có đầy đủ năng lực chứng nhận và là tổ chức được Bộ Khoa học Công nghệ công nhận và chỉ định thực hiện đánh giá chứng nhận tiêu chuẩn ISO 22000.

Giấy công nhận Vinacontrol CE đầy đủ năng lực chứng nhận ISO 22000
Giấy công nhận Vinacontrol CE đầy đủ năng lực chứng nhận ISO 22000

6. Mẫu giấy ISO 22000 về hệ thống an toàn thực phẩm

Chứng chỉ ISO 22000 do Vinacontrol CE HCM cấp có giá trị trên toàn thế giới thông qua Văn phòng Công nhận Chất lượng BoA và Diễn đàn Công nhận Quốc tế IAF công nhận, phù hợp theo ISO/IEC 17021-1:2015 và ISO/TS 22003:2013. Mẫu giấy chứng nhận Vinacontrol CE cấp như sau:

Giấy chứng nhận ISO 22000 - Vinacontrol CE cấp cho Quý Doanh Nghiệp
Giấy chứng nhận ISO 22000 – Vinacontrol CE cấp cho doanh nghiệp sản xuất khay nhựa PET
Giấy chứng nhận ISO 22000 cho tổ chức
Giấy chứng nhận ISO 22000 cho tổ chức chế biến và cung cấp nông sản

7. Tại sao lựa chọn Vinacontrol CE HCM làm đối tác?

Chúng tôi Vinacontrol CE HCM  – 1 tổ chức chứng nhận hàng đầu tại Việt Nam. Với hơn 10 kinh nghiệm lĩnh vực tư vấn, đào tạo và đánh giá chứng nhận ISO, Vinacontrol CE HCM luôn đảm bảo tính nhất quán hướng tới sự thành công cho khách hàng.

 • Vinacontrol CE HCM đảm bảo mức chi phí hợp lý, tối ưu và phù hợp nhất với mọi doanh nghiệp. Vinacontrol CE HCM tuân thủ đầy đủ các chuẩn mực của ISO/IEC và cam kết thời gian đánh giá, ra chứng chỉ nhanh gọn nhất;
 • Giấy chứng chỉ ISO 22000 do Vinacontrol CE luôn được đảm bảo uy tín và được công nhận trên toàn cầu, giúp Quý Doanh Nghiệp thuận tiện sử dụng khi làm việc với đối tác trong nước lẫn đối tác nước ngoài;
 • Vinacontrol CE HCMhoạt động trên ba miền Bắc, Trung, Nam sẵn sàng tiếp nhận và thực hiện hoạt động đánh giá nhanh chóng và hiệu quả nhất, đáp ứng yêu cầu mọi lúc mọi nơi;
 • Vinacontrol CE HCM có các hoạt động chứng nhận bổ trợ cho điều kiện cấp chứng chỉ ISO 22000 giúp Quý Doanh Nghiệp tiết kiệm chi phí và thời gian, cụ thể như: Chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy, Kiểm định, Quan trắc môi trường, Thử nghiệm…
 • Bên cạnh đó, Quý Doanh Nghiệp sẽ được hỗ trợ giải đáp các thắc mắc, câu hỏi bởi đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm tại Vinacontrol CE HCM.

Khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ chứng nhận hệ thống ISO 22000 của Vinacontrol CE vui lòng liên hệ hotline 1800.646.820, email vncehcm@gmail.com để được tư vấn, hỗ trợ nhanh chóng và miễn phí nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

1800.646.820