Khóa đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 45001:2018

ISO 45001:2018 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp được công nhận và triển khai trên toàn cầu nhằm đảm bảo các quyền lợi của người lao động, từ đó giúp họ an tâm hơn trong quá trình làm việc và tăng hiệu suất công việc. Nhằm giúp doanh nghiệp xây dựng, vận hành và duy trì tốt hệ thống này, Vinacontrol CE Hồ Chí Minh mở khóa đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 45001:2018 với chi phí hợp lý, giảng viên có trình độ chuyên môn cao và nhiều năm kinh nghiệm.

1.Tổng quan về khóa đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 45001:2018

1.1. Giới thiệu khóa học

Khóa đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 45001:2018 không những giúp doanh nghiệp đạt được kiến thức về hệ thống quản lý cũng như lợi thế của nó đối với tổ chức mà còn hiểu được các quá trình khác nhau được áp dụng như thế nào để giúp hệ thống này vân hành hiệu quả và thành công hơn.

Đối với một chuyên gia đánh nội bộ, họ cần phải hiểu và thực hiện đánh giá nội bộ thường xuyên để xem xét, theo dõi và đảm bảo rằng hệ thống đang được cải tiến liên tục. Và khóa đào tạo này cung cấp các kiến thức nhằm đáp ứng yêu cầu chuyên môn đối với một chuyên gia đánh giá nội bộ.

>>> XEM CHI TIẾT: Khóa đào tạo đánh giá viên nội bộ ISO | Uy tín – Chi phí hợp lý

1.2. Mục tiêu của khóa đào tạo

Mục tiêu của khóa học đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 45001:2018:

– Cung cấp cho các học viên kiến thức xây dựng và chuyển đổi các yêu cầu của phiên bản mới Tiêu chuẩn ISO 45001:2018;

– Thiết lập, vận hành tích hợp các quy trình tác nghiệp theo tiêu chuẩn An toàn;

– Đây là năng lực nhất thiết phải có của một CBQL cấp trung và là căn cứ để bổ nhiệm Trưởng – Phó phòng ban trong công ty;

– Có lợi thế trong tìm kiếm việc làm khi tốt nghiệp ra trường;

– Nắm vững cách thức xây dựng/ vận hành/ kiểm soát/ cải tiến Hệ Thống Quản lý An toàn ISO 45001:2018;

– Tăng cường kiến thức đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 một cách hiệu quả;

– Nắm vững các kỹ năng của đánh giá viên nội bộ, cũng như phương thức thực hiện đánh giá nội bộ.

>>> THAM KHẢO NGAY: Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 22000:2018 | Vinacontrol CE Hồ Chí Minh

1.3. Phương pháp đào tạo

Với kinh nghiệp của chuyên gia sẽ mang lại những phương pháp giảng dạy đa dạng, hiện đại, linh hoạt, giúp học viên có thể tiếp thu kiến thức một các hào hứng, chủ động và áp dụng được ngay kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng tiếp thu vào thực tế làm việc. Bao gồm:

  • Bài giảng;
  • Trao đổi, thảo luận;
  • Làm việc nhóm;
  • Bài tập tình huống;
  • Thuyết trình;
  • Video clips,…

1.4. Đối tượng đào tạo chuyên gia đánh giá nội

Đối tượng đào tạo để trở thành chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 45001:2018 bao gồm:

– Đại diện hệ thống quản lý;

– Các Trường/ phó phòng;

– HSE;

– Đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý;

– Các nhân viên liên quan.

đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ iso 45001
Khóa học đào tạo ISO 45001:2018 cung cấp đầy đủ kiến thức cần thiết để vận hành, cải tiến hệ thống liên tục

>>> XEM THÊM: Chi tiết khóa đào tạo nhận thức ISO 45001:2018 mà doanh nghiệp nên tham khảo

1.5 Thời gian và chi phí đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 45001

Thời gian và chi phí đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 45001 thường sẽ phụ thuộc vào nội dung và cấp độ của khóa học.

Thời gian đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 45001 thường kéo dài từ 3 đến 5 ngày. Trong khoảng thời gian này, người học sẽ học được các kỹ năng và kiến thức cần thiết để thực hiện đánh giá nội bộ hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp của tổ chức theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018.

Chi phí đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 45001 thường dao động từ vài triệu đến trục triệu tùy vào nội dung khóa học và phí chứng chỉ. Ngoài ra, nếu tổ chức muốn cấp chứng chỉ cho các chuyên gia đánh giá nội bộ của mình, sẽ có phí đăng ký và phí thi để kiểm tra kiến thức và kỹ năng của các chuyên gia đánh giá.

Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 45001 là một đầu tư quan trọng giúp nâng cao năng lực và hiệu quả của tổ chức trong việc quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

>>> XEM THÊM: Tiêu chuẩn ISO 45001:2018 – Những nội dung cần biết

2. Khung nội dung chương trình đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 45001:2018

Chương trình giảng dạy sẽ bao gồm 4 phần được trình bày trong bảng sau đây:

PhầnNội dung chi tiết
Phần 1: Giới thiệu tiêu chuẩn ISO 45001Lịch sử phát triển của Mô hình hệ thống quản lý ISO 45001.
Giới thiệu cơ sở từ vựng theo phiên bản mới.
Mô hình hệ thống quản lý tiếp cận theo quá trình và sự liên kết các yêu cầu tiêu chuẩn.
Các khái niệm cơ bản liên quan đến đến an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.
Mục đích, yêu cầu quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018.
Các nguyên tắc quản lý theo Mô hình P-D-C-A.
Yêu cầu chung/ Yêu cầu về hệ thống tài liệu/ Thảo luận.
Phân tích chi tiết các điều khoản trong yêu cầu hệ thống ISO 45001 : 2018.
Điều tra sự cố, sự không phù hợp và hành động khắc phục.
Đánh giá kết quả hoạt động và Cải tiến.
So sánh các thay đổi giữa Tiêu chuẩn phiên bản mới với phiên bản mới cũ.
Phần 2: Công tác đánh giá nội bộ hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệpNhận diện, đánh giá mối nguy và hành động thực hiện trong Hệ thống quản lý theo ISO 45001:2018.
Phương pháp Tích hợp ISO 45001:2015 với các tiêu chuẩn khác(ISO 14001, ISO 9001,…)
Phương pháp xây dựng hệ thống các quy trình/ thủ tục/ HDCV …
Các bước soạn thảo và vận hành hệ thống ISO.
Các Nguyên tắc soạn thảo Quy trình ISO.
Cấu trúc tài liệu của hệ thống ISO.
Các lưu ý khi áp dụng tài liệu hệ thống.
Đánh giá hệ thống quản lý theo ISO 19011:2018.
Năng lực và đánh giá năng lực của chuyên giá đánh giá.
Quản lý chương trình đánh giá.
Thực hiện đánh giá.
Kỹ thuật đánh giá.
Phần 3: Thực hànhHướng dẫn thực hành tình huống đánh giá nội bộ.
Báo cáo thực tập đánh giá nội bộ.
Tổng kết và đánh giá việc thực tập đánh giá nội bộ.
Phần 4: Tổng kết khóa học và kiểm traLàm bài kiểm tra cuối khóa làm cơ sở cho việc đánh giá kết quả và cấp chứng chỉ.
Tổng kết & Đánh giá khóa đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 45001.
Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 45001
Vinacontrol CE Hồ Chí Minh cấp chứng chỉ đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 45001

>>> XEM THÊM: Chứng nhận ISO 45001:2018 – Hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp

3. Lợi ích khi tham gia khóa đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 45001

Việc trở thành chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 45001:2018 mang lại nhiều lợi ích đáng kể sau đây:

– Kiến tạo kỹ năng tác nghiệp nhằm tạo thêm giá trị gia tăng;

– Hiểu được những nội dung chính của tiêu chuẩn ISO 45001 và tính cần thiết của việc đánh giá nội bộ thường xuyên;

– Hiểu được cách tiếp cận đánh giá hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo quá trình và có khả năng hoạch đính, chuẩn bị đánh giá an toàn sức khỏe nghề nghiệp nội bộ theo yêu cầu của tiêu chuẩn;

– Giải thích được nội dung của các yêu cầu của tiêu chuẩn và phục vụ cho mục đích đánh giá;

– Có khả năng phân tích vấn đề để đưa ra những kết luận chính xác về các điểm phù hợp/ không phù hợp của Hệ Thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp so với yêu cầu của tiêu chuẩn và tính hiệu quả của hệ thống nhằm đạt được những mục tiêu đã đề ra;

– Nằm vững phương pháp và kỹ thuật đánh giá nội bộ.

Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 45001
Khóa đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 45001 mang lại nhiều lợi ích to lớn cho doanh nghiệp

Trên đây toàn các nội dung xung quanh hoạt động đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ iso 45001 mà Quý doanh nghiệp và bạn đọc có thể tìm hiểu và tham khảo. Mọi yêu cầu về dịch vụ ISO Quý khách hàng vui lòng liên hệ Vinacontrol CE Hồ Chí Minh qua Hotline miễn cước 1800.646.820 email vncehcm@vnce.com.vn để được tư vấn, hỗ trợ nhanh chóng và miễn phí từ chuyên viên.

>>> XEM THÊM CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *