Lưu trữ Danh mục: An toàn lao động

Đào tạo an toàn điện

Theo quy định tại Thông tư 05/2021/TT-BCT, người lao động cần tham gia khóa đào...

Chi tiết
Huấn luyện an toàn nhóm 1 – Nội dung, thời gian đào tạo chi tiết

Nhằm đảm bảo sự an toàn cho người lao động, Nhà nước đã ban hành...

Chi tiết
Cấp chứng chỉ an toàn lao động theo Nghị định 44 của BLĐTBXH

Giấy chứng chỉ an toàn lao động sẽ được cấp cho các học viên sau...

Chi tiết
Đào tạo an toàn nhóm 6 | Cấp thẻ nhanh – chi phí thấp

Điều 74 Luật an toàn vệ sinh lao động 2015 quy định An toàn, vệ...

Chi tiết
Đào tạo an toàn hóa chất

Hóa chất là một thành phần nguy hiểm đối với tính mạng và sức khỏe...

Chi tiết
Huấn luyện an toàn nhóm 4 – Cấp chứng chỉ ATVSLĐ

Theo Khoản 4 Điều 14 Luật an toàn vệ sinh lao động 2015 và khoản...

Chi tiết
Đào tạo an toàn nhóm 5 | Huấn luyện cấp chứng chỉ an toàn

Cán bộ nhân viên y tế luôn luôn đóng vai trò quan trọng trong hoạt...

Chi tiết
Huấn luyện an toàn lao động và thủ tục cấp chứng chỉ an toàn 6 nhóm

Theo quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP, mọi doanh nghiệp, tổ chức sử dụng...

Chi tiết
Huấn luyện an toàn nhóm 2 – Cấp chứng chỉ an toàn

Căn cứ theo Điều 14 Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015 và Khoản...

Chi tiết
Huấn luyện an toàn nhóm 3 – Cấp thẻ an toàn cả nước

Theo quy định tại khoản 3 Điều 17 Nghị định 44/2016 NĐ-CP và khoản 3...

Chi tiết