[7 bước] Quy trình chứng nhận ISO 14001:2015 | Vinacontrol CE HCM

ISO 14001 là tiêu chuẩn quốc tế quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý môi trường. Tiêu chuẩn này cung cấp một khuôn khổ mà một tổ chức có thể tuân theo, thay vì thiết lập các hoạt động về môi trường. Dưới đây là 7 bước thực hiện quy trình chứng nhận ISO 14001.

1. Các bước thực hiện Quy trình chứng nhận ISO 14001

Bước 1: Đăng ký thực hiện Hệ thống quản lý môi trường

Đơn vị doanh nghiệp đăng ký chứng nhận tại Tổ chức chứng nhận. Doanh nghiệp cần cung cấp các thông tin cơ bản về doanh nghiệp, thông tin về lĩnh vực hoạt động, hình thức sản xuất, sản phẩm, dịch vụ đang kinh doanh,… và tiến hành ký kết hợp đồng.

Quy trình 7 bước thực hiện quy trình chứng nhận ISO 14001
Quy trình 7 bước thực hiện quy trình chứng nhận ISO 14001

Xem thêm: Khóa đào tạo ISO 14001 về hệ thống quản lý môi trường

6 nội dung doanh nghiệp cần chuẩn bị khi đăng ký ISO 14001

 1. Phạm vi chứng nhận (đối với chứng nhận hệ thống quản lý) hoặc thông tin về sản phẩm đăng ký chứng nhận;
 2. Tên và địa chỉ, thông tin về các khía cạnh quan trọng trong quá trình và hoạt động của tổ chức, cũng như các nghĩa vụ pháp lý có liên quan;
 3. Thông tin chung về tổ chức đăng ký chứng nhận tương ứng với lĩnh vực chứng nhận được áp dụng bao gồm các hoạt động, nguồn nhân lực và nguồn lực kỹ thuật, phòng ban chức năng và mối quan hệ với các tổ chức có liên quan, nếu có;
 4. Thông tin liên quan đến quá trình thuê ngoài của Tổ chức có ảnh hưởng đến khả năng tuân thủ các yêu cầu;
 5. Tiêu chuẩn chứng nhận hay các yêu cầu chứng nhận cụ thể khác;
 6. Thông tin liên quan đến việc sử dụng đơn vị tư vấn liên quan tới hệ thống quản lý hoặc chất lượng sản phẩm.

Bước 2: Doanh nghiệp chuẩn bị các hồ sơ cuộc đánh giá ISO 14001

Dưới đây là 12 hồ sơ cần thiết cần chuẩn bị trước khi tiến hành vào các cuộc đánh giá hệ thống ISO 14001:

 1. Chính sách, mục tiêu môi trường;
 2. Hồ sơ đánh giá xác định khía cạnh và tác động môi trường;
 3. Hồ sơ đào tạo, đánh giá năng lực nhân sự (phân loại và thu gom rác thải, tập huấn phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động, nhận thức hệ thống quản lý môi trường);
 4. Hồ sơ môi trường yêu cầu pháp luật (Kế hoạch bảo vệ môi trường/Cam kết bảo vệ môi trường, Sổ chủ nguồn thải, ….);
 5. Hồ sơ quan trắc môi trường;
 6. Hồ sơ đánh giá nội bộ;
 7. Hồ sơ xem xét của lãnh đạo;
 8. Hồ sơ bảo trì, bảo dưỡng, kiểm định hiệu chuẩn thiết bị môi trường;
 9. Hồ sơ đánh giá tuân thủ pháp luật;
 10. Hồ sơ xác định rủi ro cơ hội;
 11. Hồ sơ diễn tập ứng phó tình trạng khẩn cấp;
 12. Các tài liệu và hồ sơ nội bộ thuộc Hệ thống quản lý môi trường.

Bước 3: Đánh giá sơ bộ để xác định mức độ đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn

Căn cứ vào tình hình áp dụng ISO 14001 cụ thể tại doanh nghiệp, đơn vị chứng nhận sẽ có đội ngũ chuyên gia đến đánh giá sơ bộ thực tế hệ thống quản lý môi trường.

Bước 4: Đánh giá hệ thống ISO 14001 chính thức tại doanh nghiệp

Đoàn chuyên gia đánh giá đến doanh nghiệp thực hiện hoạt động đánh giá thực tế/tình hình áp dụng ISO 14001. Xem xét sự phù hợp thực tế và so sánh với những nội dung trong hồ sơ, tài liệu mà doanh nghiệp cung cấp. Từ đó, đưa ra các kiến nghị cho doanh nghiệp để khắc phục sự không phù hợp trong hệ thống quản lý môi trường.

Bước 5: Kiểm tra khắc phục và thẩm xét hồ sơ

Đoàn đánh giá kiểm tra hồ sơ sau đánh giá và xem xét hướng dẫn Doanh nghiệp khắc phục các điểm không phù hợp (nếu có).

Sau khi các điểm không phù hợp được khắc phục, Tổ chức chứng nhận sẽ thẩm xét lại một lần nữa toàn bộ hồ sơ cùng kết quả đánh giá hệ thống quản lý để xem xét việc cấp giấy chứng nhận ISO 14001.

Áp dụng ISO 14001 thành công giúp bảo vệ và cải thiện môi trường
Áp dụng ISO 14001 thành công giúp bảo vệ và cải thiện môi trường

Xem thêm: Tải miễn phí tài liệu tiêu chuẩn ISO 14001:2015 bản xong ngữ

Bước 6: Quyết định cấp chứng chỉ chứng nhận ISO 14001:2015

Sau khi thẩm tra hồ sơ đánh giá ra kết quả phù hợp, Tổ chức chứng nhận cấp giấy chứng nhận ISO 14001 cho doanh nghiệp

Bước 7: Đánh giá giám sát và chứng nhận lại

Giấy chứng nhận ISO 14001 có hiệu lực 03 năm (kể từ ngày cấp) và thực hiện giám sát hàng năm.

Khi tới thời hạn giám sát, Tổ chức chứng nhận sẽ thực hiện hoạt động đánh giá giám sát định kỳ. Kết quả đánh giá giám sát là bằng chứng để duy trì hiệu lực của giấy chứng nhận.

Thời gian đánh giá giám sát thông thường là 12 tháng/lần, và trong quá trình thực hiện đánh giá giống như lần đầu.

Sau 3 năm doanh nghiệp thực hiện hoạt động chứng nhận, giấy chứng nhận sẽ hết hiệu lực, doanh nghiệp cần thực hiện hoạt động chứng nhận hệ thống quản lý môi trường lại từ đầu nhưng chi phí sẽ giảm so với lần đầu thực hiện..

2. Những yếu tố cần thiết để thực hiện quy trình chứng nhận ISO 14001 thành công

Lãnh đạo: Cần có sự cam kết từ Ban lãnh đạo khi thực hiện tiêu chuẩn ISO 14001, xác định và truyền đạt chính sách môi trường cũng như phân công vai trò và trách nhiệm trong toàn tổ chức.

Cần có sự tham gia của nhân viên: Sau khi thực có cam kết thực hiện từ Ban lãnh đạo, sự tham gia đầy đủ của nhân viên, nhận thức và thực hiện cũng là yếu tố cần thiết cho sự thành công của hệ thống quản lý môi trường.

Tuân thủ quy định: đây là một trong những mục tiêu chính của ISO 14001 EMS yêu cầu các doanh nghiệp cần tuân theo. Việc sử dụng EMS như là một công cụ để giám sát một cách có hiệu quả, giúp doanh nghiệp có thể lên kế hoạch tốt hơn về các chi phí liên quan đến giấy phép, báo cáo và theo dõi các yêu cầu.

Mối quan hệ với khách hàng: Các doanh nghiệp cần thiết lập các mối quan hệ với các bên liên quan trên cơ sở lòng tin và sự tôn trọng. Khi mà mối quan hệ với các bên liên quan (cả bên trong và bên ngoài doanh nghiệp) tốt sẽ góp phần vào thành công của tiêu chuẩn ISO 14001.

Cần có sự hợp tác của toàn bộ doanh nghiệp khi áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001
Cần có sự hợp tác của toàn bộ doanh nghiệp khi áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001

Trên đây là những thông tin trình bày về quy trình chứng nhận ISO 14001. Mong rằng sẽ có nhiều doanh nghiệp quan tâm đến hệ thống quản lý môi trường, góp phần vào phát triển doanh nghiệp và tạo thiện cảm với các bên liên quan.

 

Quý doanh nghiệp có nhu cầu về chứng nhận ISO 14001, vui lòng liên hệ Vinacontrol CE HCM qua hotline 1800.646.820, email vncehcm@gmail.com để được tư vấn, hỗ trợ nhanh chóng và miễn phí nhất từ các chuyên gia của Vinacontrol CE HCM.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

1800.646.820