Chứng nhận hợp quy mũ bảo hộ lao động

Thông tư 01/2021/TT-BLĐTBXH quy định mũ bảo hộ lao động là thiết bị  thuộc danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn và bắt buộc phải thực hiện thủ tục chứng nhận hợp quy cho sản phẩm. Vì vậy các các nhân tổ chức doanh nghiệp liên quan cần nắm rõ các quy định pháp luật cũng như thông tin liên quan dưới đây để có thể thực hiện cấp chứng nhận hợp quy cho mũ bảo hộ lao động một cách hợp pháp và hiệu quả nhất. Cùng Vinacontrol CE Hồ Chí Minh tìm hiểu thông qua bài viết sau đây!

1. Chứng nhận hợp quy mũ bảo hộ là gì?

Chứng nhận hợp quy mũ bảo hộ lao động (chứng nhận hợp quy mũ an toàn công nghiệp) là hoạt động đánh giá hệ thống đảm bảo chất lượng sản xuất và thử nghiệm mẫu rồi so sánh với yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2012/BLĐTBXH để đưa ra kết luận phù hợp hay không phù hợp. Nếu phù hợp thì tổ chức chứng nhận hợp pháp tiến hành cấp chứng chỉ hợp quy cho sản phẩm.

chứng nhận hợp quy mũ bảo hộ lao động
Mũ bảo hộ lao động phải được thực hiện chứng nhận hợp quy theo QCVN 06:2012/BLĐTBXH

Lưu ý:

 • Chỉ có những tổ chức chứng nhận được chỉ định trực tiếp bởi Bộ Lao động – Thương binh Xã hội mới được phép đánh giá, chứng nhận sản phẩm hợp quy cho trang thiết bị này
 • Sản phẩm trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường phải gắn dấu hợp quy trên thân mũ.

Các loại mũ bảo hộ lao động cần chứng nhận hợp quy

Theo quy định của Quy chuẩn QCVN 06:2012/BLĐTBXH thì tất cả các loại mũ bảo hộ lao động hay nón bảo hộ lao động, mũ an toàn công nghiệp đều phải thực hiện chứng nhận hợp quy

Đối tượng cần thực hiện chứng nhận

Tất cả các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, phân phối, bán lẻ mũ an toàn công nghiệp (mũ bảo hộ lao động) đều phải thực hiện chứng nhận hợp quy.

>>> XEM THÊM: Giám Sát An Toàn Lao Động Và Những Điều Kiện Quan Trọng

2. Vì sao phải thực hiện chứng nhận hợp quy?

 • Doanh nghiệp thực hiện chứng nhận  sẽ đảm bảo được sự an toàn của người lao động sử dụng ; từ đó giảm thiểu những vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra;
 • Đáp ứng yêu cầu của pháp luật, Nhà nước về các trang thiết bị bảo hộ an toàn lao động;
 • Đảm bảo chất lượng cho mũ bảo hộ lao động;
 • Đảm bảo cho hiệu quả sản phẩm, nâng cao năng suất lao động….
chứng nhận hợp quy mũ bảo hộ lao động
Thực hiện chứng nhận để đảm bảo an toàn cho người lao động sử dụng trang thiết bị

>>> XEM THÊM: Chứng nhận hợp quy mặt nạ phòng độc | Uy tín – Chất lượng

3. Công bố hợp quy mũ bảo hộ

 • Công bố hợp quy mũ bảo hộ lao động là hoạt động các nhân, tổ chức tự công bố sản phẩm mũ bảo hộ lao động phù hợp với chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2012/BLĐTBXH
 • Công bố hợp quy mũ bảo hộ lao động phải được thực hiện theo quy định tại Thông tư 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ KHCN

>>> XEM THÊM: Chứng nhận hợp quy giày bảo hộ lao động| Hướng dẫn thủ tục 

4. Quy trình chứng nhận hợp quy mũ lao động

– Với sản phẩm trong nước

Việc chứng nhận hợp quy được thực hiện theo phương thức thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất (Phương thức 5 trong Thông tư 28/2012/TT-BKHCN).

– Với sản phẩm nhập khẩu

Chứng nhận hợp quy theo phương thức thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hoá (Phương thức 7 trong Thông tư 28/2012/TT-BKHCN). Số lượng mũ để đánh giá sự phù hợp theo lô hàng hoá quy định. Lô hàng hoá được coi là đạt yêu cầu khi tất cả các phép thử và kiểm tra đều đạt.

Quy trình chứng nhận gồm các bước sau:

 • Giai đoạn 1: Đăng ký chứng nhận hợp quy mũ bảo hiểm với tổ chức chứng nhận.
 • Giai đoạn 2: Quý khách hàng và Đơn vị cung cấp dịch vụ ký hợp đồng/chấp thuận báo giá.
 • Giai đoạn 3: Đơn vị chứng nhận sự phù hợp cử chuyên gia xuống đánh giá, lấy mẫu ngẫu nhiên và mang mẫu về thử nghiệm.
 • Giai đoạn 4: Dựa trên kết quả đánh giá tại hiện trường và kết quả thử nghiệm. Nếu kết quả đạt Tổ chức chứng nhận sẽ xuất kết quả giấy chứng nhận sự phù hợp cho mặt hàng mặt nạ hàn.
 • Giai đoạn 5: Gửi kết quả cho khách hàng và Tổ chức chứng nhận lưu lại hồ sơ.
chứng nhận hợp quy mũ bảo hộ lao động
Môi trường làm việc nguy hiểm đòi hỏi người lao động cần sử dụng sản phẩm bảo hộ hợp chuẩn

>>> XEM THÊM: Danh mục thiết bị cần thực hiện chứng nhận hợp đồ bảo hộ an toàn lao động theo quy định

5. Trách nhiệm tổ chức chứng nhận hợp quy

Thứ nhất, Thông báo trên các phương tiện thông tin thích hợp về việc công bố hợp quy của mình đảm bảo người sử dụng sản phẩm, hàng hóa đó dễ dàng tiếp cận.

Thứ hai, Duy trì liên tục và chịu trách nhiệm về sự phù hợp của các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường đã công bố hợp quy; duy trì việc kiểm soát chất lượng, thử nghiệm và giám sát định kỳ.

Thứ ba, Sử dụng dấu hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa đã được công bố hợp quy theo quy định tại khoản 2 Điều 4 của Thông tư này trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường. Lập sổ theo dõi và định kỳ hàng năm báo cáo việc sử dụng dấu hợp quy cho tổ chức chứng nhận được chỉ định.

Thứ tư, Khi phát hiện sự không phù hợp của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường đã công bố hợp quy trong quá trình lưu thông hoặc sử dụng, tổ chức, cá nhân phải:

a) Kịp thời thông báo bằng văn bản về sự không phù hợp với cơ quan chuyên ngành;

b) Tạm ngừng việc xuất xưởng và tiến hành thu hồi các sản phẩm, hàng hóa không phù hợp đang lưu thông trên thị trường trong trường hợp sản phẩm, hàng hóa không phù hợp có rủi ro cao gây mất an toàn cho người sử dụng; ngừng vận hành, khai thác các quá trình, dịch vụ, môi trường liên quan khi cần thiết;

c) Tiến hành các biện pháp khắc phục sự không phù hợp;

d) Thông báo bằng văn bản cho cơ quan chuyên ngành về kết quả khắc phục sự không phù hợp trước khi tiếp tục đưa các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường vào sử dụng, lưu thông, khai thác, kinh doanh.

Thứ năm, Lập và lưu giữ hồ sơ công bố hợp quy làm cơ sở cho việc kiểm tra, thanh tra của cơ quan quản lý nhà nước

Thứ sáu, Cung cấp tài liệu chứng minh việc đảm bảo sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trên đây là toàn bộ thông tin quan trọng liên quan đến thủ tục chứng nhận hợp quy mũ bảo hộ lao động. Vinacontrol CE HCM hận hạnh được hỗ trợ và đồng hành cùng Quý doanh nghiệp trong việc cấp chứng nhận hợp quy cho sản phẩm.

chứng nhận mũ bảo hộ lao động
Vinacontrol CE Hồ Chí Minh cấp chứng chỉ hợp quy mũ bảo hộ cho doanh nghiệp

Vinacontrol CE Hồ Chí Minh là đơn vị chứng nhận hợp pháp được Cục An toàn – BLĐTBXH chỉ định đánh giá cấp chứng nhận hợp quy các sản phẩm, hàng hóa thuộc quyền quản lý của Bộ cũng như chứng nhận hợp quy các thiết bị Bảo hộ lao động theo chỉ định số 22/QĐ-ATLĐ

Lý do doanh nghiệp đã chọn Công ty CP Chứng nhận & Kiểm định Vinacontrol chi nhánh Hồ Chí Minh (Vinacontrol CE Hồ Chí Minh) để thực hiện chứng nhận hợp quy

 • Kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực hỗ trợ, tư vấn chứng nhận hợp quy cho hàng nghìn doanh nghiệp trên cả nước;
 • Chi nhánh văn phòng trải rộng cả nước đảm bảo cung ứng dịch vụ đến khách hàng một cách nhanh chóng nhất;
 • Giá thành tốt – Thủ tục nhanh chóng – Dịch vụ chất lượng;
 • Phòng thử nghiệm đầy đủ, hiện đại đáp ứng tốt hoạt động chứng nhận hợp quy;
 • Ưu đãi đặc biệt cho khách hàng lần đầu đăng ký dịch vụ tại Vinacontrol CE HCM.

Để được tư vấn cũng như báo giá chi tiết về dịch vụ chứng nhận hợp quy mũ bảo hộ lao động, quý khách vui lòng liên hệ Vinacontrol CE Hồ Chí Minh qua hotline miễn phí 1800.646.820, email vncehcm@vnce.com.vn hoặc chat ngay với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn kịp thời và tốt nhất.

>>> XEM THÊM CÁC DỊCH VỤ KHÁC:

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

1800.646.820