Công bố hợp quy vật liệu xây dựng | Quy trình mới nhất 2023

Công bố hợp quy vật liệu xây dựng là một vấn đề pháp lý mà các Tổ chức, các nhân sản xuất kinh doanh sản phẩm này cần phải nắm rõ. Do vật liệu xây dựng thuộc danh mục sản phẩm hàng hóa nhóm 2 cần phải được cấp Chứng nhận, công bố hợp quy theo QCVN 16:2019/BXD trước khi được lưu thông trên thị trường và đưa vào sử dụng trong các công trình xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam. Dưới đây là một vài lưu ý mà Vinacontrol CE Hồ Chí Minh cung cấp.

1. Chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng là gì?

Chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng là việc đánh giá, chứng nhận sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2019/BXD, được thực hiện bởi tổ chức chứng nhận hợp quy được Bộ Xây dựng chỉ định.

Quy chuẩn vật liệu xây dựng này quy định các yêu cầu về kỹ thuật và quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng được sản xuất trong nước, nhập khẩu, kinh doanh, lưu thông trên thị trường và sử dụng vào các công trình xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam. Các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phải đảm bảo không gây mất an toàn trong quá trình vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng hợp lý và phải được công bố hợp hợp quy vật liệu xây dựng đúng quy định pháp luật, đúng mục đích.

Sau khi thực hiện chứng nhận chất lượng sản phẩm vật liệu xây dựng, các tổ chức doanh nghiệp cần phải đi công bố hợp quy sản phẩm trước khi thương mại trên thị trường. Vậy công bố hợp quy vật liệu xây dựng là gì? Thủ tục như thế nào?

công bố hợp quy vật liệu xây dựng
Chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng theo QCVN 16:2019/BXD
 

>>> XEM THÊM: Thủ tục cấp giấy chứng nhận cát xây dựng tại Việt Nam

2. Công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Trước khi lưu thông trên thị trường, ngoài việc chứng nhận hợp quy đạt tiêu chuẩn thì vật liệu xây dựng còn cần được công bố hợp quy. Hồ sơ, thủ tục công bố hợp quy sẽ do cá nhân, doanh nghiệp tự thực hiện hoặc có thể qua tổ chức thứ ba để tiết kiệm công sức và thời gian.

Quy trình công bố hợp quy vật liệu xây dựng cho doanh nghiệp mới nhất năm 2022 có thể tham khảo:

Bước 1: Thực hiện Chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng

Bước 2: Hoàn thiện hồ sơ Công bố hợp quy vật liệu xây dựng. Hồ sơ gồm:

Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân (bên thứ nhất), hồ sơ công bố hợp quy bao gồm:

  • Bản công bố hợp quy (theo Mẫu 2. CBHC/HQ quy định tại Phụ lục III Thông tư 28/2012/TT-BKHCN sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 02/2017/TT-BKHCN);
  • Báo cáo tự đánh giá gồm các thông tin sau: Tên tổ chức, cá nhân; địa chỉ; điện thoại, fax; Tên sản phẩm, hàng hóa; Số hiệu quy chuẩn kỹ thuật; Kết luận sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật; Cam kết chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố áp dụng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và kết quả tự đánh giá.

Báo cáo tự đánh giá dựa trên kết quả tự thực hiện của tổ chức, cá nhân hoặc dựa trên kết quả đánh giá của tổ chức đánh giá sự phù hợp đã đăng ký.

Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc tổ chức chứng nhận được chỉ định (bên thứ ba), hồ sơ công bố hợp quy bao gồm:

  • Bản công bố hợp quy (theo Mẫu 2. CBHC/HQ quy định tại Phụ lục III Thông tư 28/2012/TT-BKHCN sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 02/2017/TT-BKHCN);
  • Bản sao y bản chính Giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng kèm theo mẫu dấu hợp quy do tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp cho tổ chức, cá nhân.

Bước 3: Nộp hồ sơ Công bố hợp quy vật liệu xây dựng tại Sở Xây dựng

Tổ chức, cá nhân công bố hợp quy lập hồ sơ công bố hợp quy và nộp trực tiếp, hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện tới tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng; hoặc nộp trực tuyến tại Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng, hoặc Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Số lượng hồ sơ: 02 bộ hồ sơ

Điểm 5.5 Phần 5 QCVN 16:2019/BXD được ban hành kèm theo Thông tư số 19/2019/TT-BXD và và khoản 4 Điều 1 của Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN

  • 01 bộ nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng; hoặc nộp hồ sơ trực tuyến tại Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng, hoặc Cổng dịch vụ công trực tuyến.
  • 01 bộ lưu giữ tại tổ chức, cá nhân và hồ sơ đánh giá giám sát của tổ chức chứng nhận hợp quy làm cơ sở cho việc kiểm tra, thanh tra của cơ quan quản lý nhà nước (điểm 5.5 Phần 5 QCVN 16:2019/BXD được ban hành kèm theo Thông tư số 19/2019/TT-BXD và khoản 5 Điều 16 của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN).

Thời hạn xử lý hồ sơ: trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ công bố hợp quy, cơ quan chuyên ngành tổ chức kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ công bố hợp quy

Kết quả xử lý hồ sơ:

Trường hợp hồ sơ công bố hợp quy đầy đủ nhưng không hợp lệ, cơ quan chuyên ngành thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân công bố hợp quy về lý do không tiếp nhận hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ công bố hợp quy đầy đủ và hợp lệ, cơ quan chuyên ngành ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy cho tổ chức, cá nhân công bố hợp quy (theo Mẫu 3. TBTNHS quy định tại Phụ lục III Thông tư 28/2012/TT-BKHCN sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 02/2017/TT-BKHCN).

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy có giá trị theo giá trị của giấy chứng nhận hợp quy do tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp hoặc có giá trị ba (03) năm kể từ ngày lãnh đạo tổ chức, cá nhân ký xác nhận báo cáo đánh giá hợp quy (đối với trường hợp tổ chức, cá nhân tự đánh giá hợp quy).

Phí, lệ phí: 150.000 đồng/hồ sơ (Điều 4 của Thông tư số 183/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính)

Bước 4: Nhận bản tiếp nhận công bố hợp quy: Sau 5 ngày nộp công bố, doanh nghiệp sẽ nhận được bản công bố hợp quy vật liệu xây dựng của Sở Xây dựng.

công bố hợp quy vật liệu xây dựng
Quy trình và thủ tục công bố hợp quy vật liệu xây dựng
 

>>> XEM THÊM: Tư vấn giấy phép chứng nhận hơp quy đá ốp lát tự nhiên 

3. Lợi ích của công bố chất lượng sản phẩm vật liệu

Việc công bố hợp quy vật liệu xây dựng giúp các Tổ chức, các nhân nâng cao uy tín, hình ảnh của doanh nghiệp trên thị trường trong Nước cũng như quốc tế. Bên cạnh đó, hoạt động này còn mang lại nhiều giá trị khác cho doanh nghiệp có thể kế đến sau đây:

  • Đảm bảo vật liệu xây dựng có chất lượng và mức độ an toàn đạt chuẩn từ khâu sản xuất tới khâu tiêu thụ và sử dụng.
  • Là minh chứng cho việc Tổ chức kinh doanh đã tuân thủ các quy định, luật định hiện hành của nhà nước về việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm nhóm 2.
  • Là minh chứng vật liệu xây dựng của Tổ chức kinh doanh có chỉ tiêu kỹ thuật đảm bảo an toàn, chất lượng và đáp ứng đúng các yêu cầu trong quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.
  • Là công cụ marketing hữu hiệu giúp doanh nghiệp tạo dựng được hình ảnh tốt đẹp và uy tín trong mắt khách hàng, đối tác. Sức mua sản phẩm vì thế mà cũng cao hơn.
công bố hợp quy vật liệu xây dựng
Lợi ích của công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Mọi nhu cầu liên quan đến dịch vụ công bố hợp quy vật liệu xây dựng. Quý khách hàng vui lòng liên hệ với Vinacontrol CE Hồ Chí Minh qua số hotline 1800.646.820 hoặc email vncehcm@vnce.com.vn.

>>> XEM THÊM CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

1800.646.820