Huấn luyện an toàn nhóm 3 – Cấp thẻ an toàn cả nước

Theo quy định tại khoản 3 Điều 17 Nghị định 44/2016 NĐ-CP và khoản 3 Điều 14 Luật An toàn vệ sinh lao động 2015, người lao động làm trong môi trường có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cần phải được huấn luyện và cấp thẻ an toàn lao động. Theo đó, doanh nghiệp bắt buộc phải tạo điều kiện cũng như tìm phương án tổ chức lớp đào tạo để thực hiện huấn luyện an toàn nhóm 3 theo đúng quy định pháp luật Việt Nam. Dưới đây Vinacontrol CE Hồ Chí Minh giới thiệu đến Quý doanh nghiệp về hoạt động đào tạo này.

1. Doanh nghiệp cần hiểu huấn luyện an toàn lao động nhóm 3 là gì? 

Huấn luyện an toàn nhóm 3 là hoạt động đào tạo, phổ biến các kiến thức liên quan đến an toàn vệ sinh lao động bao gồm: quy định, nội quy, quy trình về an toàn, vệ sinh lao động, biện pháp phòng, chống yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc có liên quan đến công việc, nhiệm vụ được giao,… cho các đối tượng thuộc nhóm 3 theo quy định tại khoản 3 Điều 17 Nghị định 44/2016 NĐ-CP. Theo đó việc huấn luyện an toàn nhóm 3 được pháp luật Việt Nam quy định là bắt buộc đối với các đối tượng lao động trên.

Ngoài ra, khoản 7 điều 16 Luật an toàn, vệ sinh lao động Việt Nam quy định việc huấn luyện an toàn lao động là trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc. Bên cạnh đó, Điều 12 Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015 cũng quy định hành vi làm hoặc sử dụng lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động khi chưa được huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động là hành vi bị nghiêm cấm.

Vì vậy, các tổ chức doanh nghiệp sử dụng người lao động nhóm 3 – Vị trí làm những công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn cần tuân thủ và thực hiện đào tạo an toàn lao động theo đúng quy định của pháp luật. Việc doanh nghiệp thực hiện tốt các quy định về huấn luyện an toàn vệ sinh lao động sẽ giúp tổ chức và người lao động tránh khỏi các rủi ro về mặt an toàn, ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng công nhân.

huấn luyện an toàn nhóm 3
Giảng viên Vinacontrol CE Hồ Chí Minh thực hiện đào tạo an toàn nhóm 3 tại doanh nghiệp
 

>>> XEM THÊM: Huấn luyện an toàn lao động và thủ tục cấp chứng chỉ an toàn 6 nhóm

2. Đối tượng cần tham gia đào tạo an toàn nhóm 3

Các đối tượng cần tham gia đào tạo an toàn lao động nhóm 3 là người lao động làm những công việc sau:

 • Chế tạo, lắp ráp, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, tháo dỡ, kiểm tra, kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, giám sát hoạt động máy, thiết bị  có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động;
 • Trực tiếp sản xuất, sử dụng, bảo quản, vận chuyển hóa chất nguy hiểm, độc hại;
 • Thử nghiệm, sản xuất, sử dụng, bảo quản, vận chuyển các loại thuốc nổ và phụ kiện nổ;
 • Trực tiếp lắp ráp, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng, vệ sinh các loại máy mài, cưa, máy phay, máy bào, máy tiện,…; máy in công nghiệp;
 •  Làm việc trên cao cách mặt bằng làm việc từ 2 mét trở lên, trên sàn công tác di động, nơi cheo leo nguy hiểm;
 • Công việc trên sông, trên biển, trên mặt nước, trên các nhà giàn, lặn, giám thị lặn; chế tạo, đóng, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra máy, thiết bị trong hầm tàu, phương tiện thủy;
 • Điều tra quy hoạch rừng;
 • Các công việc xây dựng;
 • Các công việc vận hành, bảo trì, sửa chữa, thử nghiệm, kiểm định an toàn thiết bị điện, đường dây dẫn điện, nhà máy điện; vận hành trạm nạp ắc quy, sửa chữa, bảo dưỡng ắc quy;
 • Công việc hàn, cắt kim loại;
 • Trực tiếp vận hành tàu hỏa, tàu điện; lái, sửa chữa, bảo hành xe ô tô các loại;
 • Và các công việc khác thuộc Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động đính kèm thông tư 06/2020/TT- BLLĐTBXH.

 >>> XEM THÊM: Thông tin cần biết về hoạt động quan trắc môi trường lao động

3. Nội dung khóa đào tạo an toàn lao động nhóm 3

Nội dung huấn luyện an toàn nhóm 3 được xây dựng và đưa vào đào tạo thực tế dựa trên các quy định tại Khoản 3 điều 19 Nghị định 44/2016 NĐ-CP, cụ thể bao gồm 03 nội dung chính sau:

 • Phần 1: Tìm hiểu về hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;
 • Phần 2: Đào tạo về  kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động: Chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động; chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh; nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp;
 • Phần 3: Nội dung huấn luyện chuyên ngành: Quy trình làm việc an toàn, vệ sinh lao động; kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động liên quan đến công việc của người lao động; kiến thức tổng hợp về máy, thiết bị, vật tư, chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại và phương pháp phân tích, đánh giá, quản lý rủi ro liên quan đến công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động mà người được huấn luyện đang làm.
huấn luyện an toàn nhóm 3
Đối tượng vận hàng máy móc bát buộc phải tham gia khóa học đào tạo lao động

>>> XEM THÊM: An toàn lao động trong xây dựng | Đảm bảo an toàn trong lao động

4. Thời hạn đào tạo an toàn và thẻ an toàn nhóm 3

 • Thời hạn huấn luyện an toàn nhóm 3 là ít nhất 24 giờ (bao gồm cả thời gian huấn luyện và kiểm tra) theo quy định tại khoản 3 Điều 19 Nghị định 44/2016 NĐ-CP;
 • Thẻ an toàn nhóm 3 sẽ được cấp cho người lao động sau khi họ hoàn thành khóa huấn luyện và thẻ này sẽ có thời hạn 02 năm kể từ ngày cấp.

Thông tin tìm hiểu thêm về huấn luyện an toàn nhóm 3

► Huấn luyện cập nhật kiến thức, kỹ năng về an toàn, vệ sinh lao động

Ít nhất 02 năm/lần, kể từ ngày Giấy chứng chỉ an toàn nhóm 3, Thẻ an toàn có hiệu lực, người được huấn luyện phải tham dự khóa huấn luyện để ôn lại kiến thức đã được huấn luyện và cập nhật mới kiến thức, kỹ năng về an toàn, vệ sinh lao động. Thời gian huấn luyện ít nhất bằng 50% thời gian huấn luyện lần đầu.

► Huấn luyện định kỳ theo quy định 

Người lao động thuộc nhóm 3 được huấn luyện định kỳ ít nhất mỗi năm 01 lần để ôn lại kiến thức đã được huấn luyện và cập nhật mới kiến thức, kỹ năng về an toàn, vệ sinh lao động. Thời gian huấn luyện định kỳ bằng 50% thời gian huấn luyện lần đầu.

► Huấn luyện khi có sự thay đổi về công việc; thay đổi về thiết bị, công nghệ và huấn luyện sau thời gian nghỉ làm việc
 • Thay đổi công việc hoặc thay đổi thiết bị, công nghệ: Trước khi giao việc phải được huấn luyện nội dung về an toàn, vệ sinh lao động phù hợp với công việc mới hoặc thiết bị, công nghệ mới: Trường hợp đối tượng đã được huấn luyện trong thời hạn dưới 12 tháng kể từ khi chuyển sang làm công việc mới hoặc kể từ khi có sự thay đổi thiết bị, công nghệ thì nội dung huấn luyện lại được miễn phần đã được huấn luyện.
 • Trở lại làm việc sau thời gian nghỉ làm việc: Cơ sở ngừng hoạt động hoặc người lao động nghỉ làm việc từ 06 tháng trở lên thì trước khi trở lại làm việc, người lao động được huấn luyện lại nội dung như đối với huấn luyện lần đầu. Thời gian huấn luyện lại bằng 50% thời gian huấn luyện lần đầu.
huấn luyện an toàn nhóm 3
Vinacontrol CE Hồ Chí Minh đào tạo và cấp thẻ an toàn lao động nhóm 3 cho doanh nghiệp
 >>> XEM THÊM: Huấn luyện an toàn nhóm 1 – Nội dung, thời gian đào tạo chi tiết

5. Chi phí huấn luyện an toàn nhóm 3?

Chi phí huấn luyện an toàn nhóm 3 sẽ tùy vào quy mô và số lượng học viên tham gia khóa đào tạo an toàn vệ sinh lao động. Vì thế hãy liên hệ ngay Vinacontrol CE HCM để được tư vấn miễn phí và báo phí chi tiết nhất liên hệ qua hotline 1800.646.820 

Chi nhánh Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol tại Hồ Chí Minh (Vinacontrol CE Hồ Chí Minh) – Tổ chức được Bộ Lao động Thương binh Xã hội chỉ định thực hiện đào tạo an toàn 6 nhóm trên toàn quốc. Với nội dung bài giảng xây dựng theo khung chương trình tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP, xen lẫn lý thuyết và thực tế nhằm giúp học viên nắm rõ kiến thức nhất. Cùng với giảng viên dày dặn kinh nghiệm về huấn luyện an toàn lao động và có chứng chỉ giảng viên do Cực An toàn lao động cấp.

chứng chỉ an toàn nhóm 3
Năng lực huấn luyện an toàn nhóm 3 của Vinacontrol CE Hồ Chí Minh

Trên đây là một số nội dung mà các tổ chức doanh nghiệp cần nắm rõ để có thể thực hiện huấn luyện an toàn nhóm 3 một cách hiệu quả, tối ưu và đúng quy định pháp luật an toàn, vệ sinh lao động. Dựa trên các thông tin ở trên, Vinacontrol CE Hồ Chí Minh hy vọng đã cung cấp cho Quý doanh nghiệp thông tin cần thiết về hoạt động huấn luyện an toàn nhóm 3, mọi thông tin tư vấn và đào tạo an toàn lao động xin vui lòng liên hệ qua:

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Tổ chức Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol 

 • Địa chỉ:
  • Văn phòng Hồ Chí Minh: 225 Nguyễn Xí, P. 13, Q. Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
  • Văn phòng Hà Nội: 41 Nguyễn Thượng Hiền, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Văn phòng Đà Nẵng: 66 Võ Văn Tần, P. Chính Gián, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng.
 • Hotline: 1800.646.820
 • Email: vncehcm@vnce.com.vn
 • Website: https://vinacontrolce.vn/

>>> XEM THÊM CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

5/5 - (261 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *