Tư vấn ISO 50001:2018 – Hệ thống quản lý năng lượng

Doanh nghiệp luôn luôn có nhu cầu kiểm soát năng lượng, từ đó giảm thiểu những tác động, ảnh hưởng xấu bởi hoạt động của họ đến môi trường, đồng thời gia tăng lợi nhuận cho tổ chức. Và Tiêu chuẩn  ISO 50001:2018 đã ra đời để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp về việc xây dựng một hệ thống quản lý năng lượng hiệu quả. Dưới đây Vinacontrol CE Hồ Chí Minh giới thiệu thông tin ISO 50001 cho các doanh nghiệp đang quan tâm để có thể tìm hiểu, tham khảo tốt nhất.

1. Tìm hiểu tiêu chuẩn ISO 50001:2018  là gì?

ISO 50001:2018 là tiêu chuẩn quốc tế về Hệ thống quản lý năng lượng (EnMS), tiêu chuẩn này cung cấp một khuôn khổ các yêu cầu cho doanh nghiệp để đạt được hiệu quả và hành động bảo toàn năng lượng thích hợp. ISO 50001 giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu môi trường, giảm thiểu lượng carbon; cung cấp phương pháp tiếp cận để đo lường và giám sát bao nhiêu năng lượng đã sử dụng; Qua đó giúp cải tiến hiệu quả hoạt động, giảm thiểu chi phí năng lượng.

iso 50001
ISO 50001:2018 là tiêu chuẩn quốc tế bao gồm các yêu cầu về Hệ thống quản lý năng lượng (EnMS)

ISO 5001 được xây dựng dựa trên mô hình PDCA, mô hình PDCA cũng được sử dụng cho các tiêu chuẩn ISO khác như ISO 9001, ISO 14001. Điều này giúp các tổ chức dễ dàng tích hợp quản lý năng lượng với các hệ thống quản lý khác để cải tiến chất lượng và quản lý môi trường hiệu quả hơn.

>>> XEM THÊM: Chứng nhận ISO 27001 | An toàn thông tin hiệu quả

2. Doanh nghiệp nào nên tư vấn áp dụng ISO 50001?

Tất cả các tổ chức không phân biệt  loại hình, quy mô, mức độ phức tạp, vị trí địa lý, văn hóa, hay sản phẩm và dịch vụ cung cấp đều có thể áp dụng Tiêu chuẩn ISO 50001: 2018.

Thời gian áp dụng hệ thống EnMS theo ISO 50001: 2018 phụ thuộc vào loại hình, quy mô, mức độ phức tạp hay sản phẩm, dịch vụ cung cấp của tổ chức. Tổ chức cần xác định trong khoảng thời gian hợp lý đủ để hệ thống EnMS áp dụng được kiểm tra, đánh giá phù hợp và đáp ứng với các yêu cầu.

3. Nguyên tắc cần phải biết về ISO 50001:2018  

Nguyên tắc 1: Chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp và bền vững

Các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra phải được lập thành văn bản và cần duy trì / duy trì các mức độ bảo mật thích hợp.

Nguyên tắc 2: Quản lý tài liệu

Các tài liệu cơ bản cần được xác định, chuẩn bị, duy trì và cập nhật khi cần thiết cho hoạt động của EnMS dưới sự kiểm soát và cải tiến liên tục.

Nguyên tắc 3: Mục tiêu và tiêu chí đánh giá

Các tiêu chí đánh giá minh bạch và khách quan cần được xác định để đánh giá khả năng tiếp cận các mục tiêu của quản lý cấp cao. Điều này là rất quan trọng trong việc đánh giá thành công của tiến độ hoặc kết quả.

Nguyên tắc 4: Quản lý tiến độ

Hệ thống Quản lý năng lượng cần được quản lý theo cách hoạt động bằng cách cải tiến , phát triển theo các kế hoạch đã được thiết kế và thống nhất trước đó.

Nguyên tắc 5: Quản lý thay đổi

Hoạt động của EnMS với các thay đổi bên trong và bên ngoài (bằng cách phản ứng với các mối đe dọa theo cách thích hợp) cần được đảm bảo.

Nguyên tắc 6: Giải pháp cho vấn đề hoạt động

Phải coi các vấn đề vận hành là cơ hội để cải tiến và đảm bảo rằng chúng được giải quyết nhanh chóng.

Nguyên tắc 7: Quản lý rủi ro

Các yếu tố rủi ro cần được đánh giá để đảm bảo cải thiện liên tục.

iso 50001
Áp dụng ISO 50001:2018 theo các nguyên tắc để đạt được hiệu quả cải tiến, giảm thiểu chi phí lớn nhất

>>> XEM THÊM: Bảng đơn vị đo độ dài chi tiết và cách quy đổi đơn giản

4. Trình tự tư vấn ISO 50001:2018  – Hệ thống quản lý năng lượng 

Bước 1: Chuẩn bị (  Họp khởi công dự án – Thành lập ban ISO)

 • Xác nhận thông tin khách hàng: địa điểm, quy mô, phạm vi áp dụng.
 • Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, của tổ chức trong việc áp dụng ISO 50001
 • Thống nhất phạm vi hoặc sơ bộ phạm vi, ngoại lệ (nếu có)
 • Thống kê những quy trình, tài liệu, hồ sơ, cần viết phù hợp với hoạt động của tổ chức (dựa vào sơ đồ tổ chức)

Bước 2: Khảo sát thực trạng tổ chức

 • Xác định người phụ trách liên hệ chính và phân công công việc
 • Xác định những điểm phù hợp và chưa phù hợp với thực tế  hoạt động tổ chức
 • Xác định phạm vi hoạt động của tổ chức và sơ đồ tổ chức
 • Xác định việc đáp ứng các yêu cầu pháp luật, các quá trình và biểu mẫu đang áp dụng.

Bước 3: Đào tạo nhận thức ISO 50001

 • Giảng viên đào tạo, phân tích các yêu cầu của tiêu chuẩn; hướng dẫn áp dụng thực tế và các nội dung thực hành.
 • Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ hệ thống quản lý năng lượng.

Bước 4: Hỗ trợ xây dựng, biên soạn tài liệu ISO 50001

 • Hướng dẫn xây dựng hệ thống văn bản quy trình, hướng dẫn thực hiện ISO 50001: 2018
 • Cung cấp tài liệu tham khảo
 • Tư vấn phương án tối ưu để giảm số lượng hồ sơ không cần thiết.

Bước 5: Hướng dẫn áp dụng hệ thống tài liệu ISO 50001: 2018 vào hoạt động của tổ chức

 • Hướng dẫn sử dụng các biểu mẫu
 • Hướng dẫn ghi chép, lưu trữ hồ sơ đối với từng vị trí

Bước 6: Đào tạo đánh giá nội bộ

 • Cử giảng viên đào tạo đánh giá nội bộ
 • Tư vấn tổ chức bố trí nhân sự cho cuộc đánh giá nội bộ
 • Cấp chứng nhận tham gia đào tạo đánh giá nội bộ.

Bước 7: Hỗ trợ khắc phục sau đánh giá nội bộ

Hướng dẫn biện pháp hành động khắc phục, phòng ngừa và giải quyết rủi ro.

Bước 8: Hỗ trợ đánh giá chứng nhận

 • Hướng dẫn hoàn thiện hệ thống văn bản chuẩn bị cho hoạt động đánh giá chứng nhận.
 • Đánh giá chứng nhận, hành động khắc phục sau chứng nhận và nhận giấy chứng chỉ ISO 50001: 2018.

Lưu ý:

 • Thời gian tư vấn được thảo luận chi tiết tùy từng doanh nghiệp theo quy mô, phạm vi hoạt động, nhu cầu thực tế,….
 • Trong quá trình tư vấn, doanh nghiệp cần hỗ trợ, hợp tác và cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu, nhân sự, môi trường được yêu cầu để quá trình diễn ra thuận lợi nhất. Tổ chức tư vấn ISO 50001:2018 – Vinacontrol CE  cam kết bảo mật thông tin cho Quý khách hàng.
iso 50001
Doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản lý năng lượng hiệu quả khi nhận tư vấn ISO 50001 từ chuyên gia Vinacontrol CE Hồ Chí Minh

5. Hồ sơ tài liệu cần phải chuẩn bị.

Doanh nghiệp cần chuẩn bị các giấy tờ tài liệu theo hướng dẫn dưới đây:

1.Sổ tay hệ thống quản lý năng lượng;

2. Quy trình xác định và xem xét bối cảnh của tổ chức, nhu cầu và mong đợi của bên quan tâm;

3. Chính sách năng lượng;

4. Quy định phân công trách nhiệm quyền hạn;

5. Quy trình giải quyết rủi ro và cơ hội;

6. Mục tiêu năng lượng;

7. Chương trình để đạt được mục tiêu về năng lượng;

8. Quy trình xem xét /nhận biết tiêu thụ năng lượng;

9. Quy trình xem xét thiết kế về năng lượng;

10. Hoạch định năng lượng;

11. Quy trình xây dựng đường cơ sở năng lượng;

12. Quy trình xây dựng chỉ số hiệu quả năng lượng (EnPIs);

13. Quy trình nhận biết và cập nhật các yêu cầu pháp luật về năng lượng;

14. Quy trình đánh giá sự tuân thủ;

15. Quy trình quản lý năng lực và nhận thức về năng lượng;

16. Quy trình trao đổi thông tin;

17. Quy trình quản lý thông tin dạng văn bản;

18. Quy trình theo dõi và đo lường năng lượng;

19. Quy trình ứng phó tình huống khẩn cấp về năng lượng;

20. Quy trình đánh giá nhà cung cấp về năng lượng;

21. Quy trình mua hàng (Mua năng lượng, thiết bị sử dụng năng lượng);

22. Quy trình kiểm soát và điều hành;

23. Quy trình bảo trì trang thiết bị có sử dụng năng lượng đáng kể;

24. Quy trình sửa chữa trang thiết bị có sử dụng năng lượng đáng kể;

25. Các hướng dẫn vận hành trang thiết bị có sử dụng năng lượng đáng kể;

26. Quyết định thành lập đội quản lý năng lượng;

27. Quy trình thuê kiểm toán và xem xét kết quả kiểm toán năng lượng;

28. Quy trình đánh giá nội bộ hệ thống quản lý năng lượng ;

29. Quy trình xem xét của lãnh đạo;

30. Quy trình kiểm soát sự cố, sự không phù hợp và hành động khắc phục;

31. Quy trình cải tiến về năng lượng.

>>> XEM THÊM: Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR) là gì?

6. Lợi ích khi áp dụng thành công hệ thống ISO 50001:2018  

Giảm chi phí hoạt động

Tiết kiệm chi phí thông qua tăng hiệu quả tiết kiệm năng lượng. Mà tiết kiệm đồng nghĩa với giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Nâng cao hiệu quả 

Khuyến khích sử dụng hiệu quả hơn các tài nguyên của doanh nghiệp. Hạn chế các sai sót, sự cố xảy ra khi sử dụng năng lượng.

Giảm lượng khí thải carbon

Tích cực đặt mục tiêu để giảm lượng khí thải carbon của doanh nghiệp. Hiện nay đây là tiêu chí của rất nhiều thị trường phát triển.

Tuân thủ pháp luật

Giúp doanh nghiệp nhận biết và tuân thủ quy định của pháp luật. Những yếu tốt ảnh hưởng trực tiếp đến tổ chức và khách hàng.

Chứng minh về năng lực của tổ chức

Doanh nghiệp đạt được chứng nhận theo tiêu chuẩn công nhận trên toàn cầu. Là một minh chứng về năng lực quản lý của doanh nghiệp.

Tăng khả năng cạnh tranh toàn cầu

Hiện nay, rất nhiều thị trường yêu cầu doanh nghiệp phải có chứng nhận ISO 50001. Do vậy chứng nhận mở ra các cơ hội mới cho doanh nghiệp.

Tuân thủ ESOS

Chứng nhận ISO 50001 (quản lý năng lượng) là bằng chứng về việc doanh nghiệp đã tuân thủ ESOS.

iso 50001
Giảm lượng khí thải Carbon nhờ ISO 50001 – Giúp doanh nghiệp đáp ứng tiêu chí môi trường tại các thị trường phát triển

7. Tổ chức tư vấn ISO 50001 uy tín tại Việt Nam

Vinacontrol CE Hồ Chí Minh là một trong số ít các đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn chứng nhận ISO 50001 đi đầu về uy tín và chất lượng. Là địa chỉ được nhiều doanh nghiệp tin tưởng lựa chọn, đánh giá cao và để lại nhiều phản hồi tích cực bởi:

 • Nhận tư vấn trực tiếp bởi đội ngũ chuyên gia đầu ngành với kiến thức chuyên môn và dày dạn kinh nghiệm trong hoạt động tư vấn chứng nhận;
 • Được hỗ trợ bởi một đội ngũ chăm sóc khách hàng thân thiện, săn sóc, nhiệt tình giải đáp mọi thắc mắc, băn khoăn của khách hàng trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ;
 • Vinacontrol CE HCM cam kết cung cấp dịch vụ tư vấn chứng nhận chất lượng với chi phí tiết kiệm nhất thị trường hiện tại;
 • Cam kết hỗ trợ tối đa để 100% khách hàng khi sử dụng dịch vụ tư vấn của Vinacontrol có thể đạt được chứng nhận ISO 50001;
 • Mạng lưới văn phòng đại diện trải rộng khắp mọi miền nhằm hỗ trợ khách hàng nhanh chóng và thuận lợi nhất, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, chi phí và công sức đi lại.

Khách hàng cần tư vấn ISO 50001:2018 vui lòng liên hệ Vinacontrol CE Hồ Chí Minh qua hotline miễn cước 1800.646.820, email vncehcm@vnce.com.vn hoặc để lại thông tin để được chuyên viên tư vấn, hỗ trợ nhanh nhất.

>>> XEM THÊM CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

1800.646.820