Tư vấn ISO 9001:2015 | Đánh giá Cấp chứng chỉ ISO 9001

Với chứng nhận ISO 9001 doanh nghiệp có thể nhận lại vô vàn lợi ích như nâng cao hình ảnh, thương hiệu đối với khách hàng, đối tác; đảm bảo tính chất lượng được duy trì, cải tiến; gia tăng doanh thu, đáp ứng  yêu cầu luật định… Bởi vậy, mọi tổ chức nên tiến hành áp dụng và chứng nhận ISO 9001 cho doanh nghiệp của mình càng sớm càng tốt. Dưới đây Vinacontrol CE Hồ Chí Minh cung cấp các thông tin về tư vấn ISO 9001:2015 mà Quý doanh nghiệp có thể tìm hiểu và tham khảo đế thực hiện chứng nhận hiệu quả.

1. ISO 9001:2015 là gì?

ISO 9001:2015 là Tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng, bao gồm các yêu cầu chung của quốc tế đối với hệ thống quản lý Chất lượng với tư duy khoa học, đảm bảo linh hoạt, không cứng nhắc và phù hợp với thực tế hoạt động của từng tổ chức.

ISO 9001 tổng cộng có 5 phiên bản được cải tiến và hoàn thiện qua thời gian để cho ra đời tiêu chuẩn ISO 9001:2015 – phiên bản mới nhất và đang được áp dụng phổ biến trên toàn cầu. Sau đây là thông tin khái quát về 5 phiên bản ISO 9001:

 • Tiêu chuẩn ISO 9001: 1987 (3/1987): Quản lý chất lượng – Mô hình đảm bảo chất lượng trong thiết kế, triển khai, sản xuất, lắp đặt và dịch vụ kỹ thuật;
 • Tiêu chuẩn ISO 9001: 1994 (6/1994): Quản lý chất lượng – Mô hình đảm bảo chất lượng trong thiết kế, triển khai, sản xuất, lắp đặt và dịch vụ kỹ thuật;
 • Tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 (12/2000): Quản lý chất lượng – Các yêu cầu;
 • Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 (11/2008): Quản lý chất lượng – Các yêu cầu;
 • Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 (9/2015): Quản lý chất lượng – Các yêu cầu.

Hiện tại Việt Nam đang áp dụng phiên bản ISO mới nhất – ISO 9001:2015; cụ thể là TCVN 9001:2015 được biên soạn hoàn toàn tương đương với tiêu chuẩn ISO 9001:2015 quốc tế.

tư vấn iso 9001
Vinacontrol CE Hồ Chí Minh là đơn vị tư vấn ISO 9001 hàng đầu Việt Nam

>>> LIÊN HỆ NGAY: Dịch vụ chứng nhận ISO 9001:2015 uy tín tại Vinacontrol CE Hồ Chí Minh

2. Đối tượng cần được tư vấn ISO 9001

Các đối tượng cần được tư vấn ISO 9001 bao gồm Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu:

 • Áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 và sở hữu hệ thống quản lý chất lượng đạt chuẩn quốc tế;
 • Đăng ký chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 theo đúng thủ tục và quy trình hiệu quả;
 • Cải tiến doanh nghiệp và tạo điểm nhấn đối với khách hàng cùng các đối tác quan trọng.
tư vấn iso 9001
Chuyên gia Vinacontrol CE Hồ Chí Minh thực hiện hoạt động tư vấn ISO 9001 tại doanh nghiệp

>>> XEM THÊM: Checklist đánh giá nội bộ ISO 9001:2015 chi tiết

3. Trình tự tư vấn ISO 9001:2015 tại doanh nghiệp

Bước 1: Chuẩn bị (Họp khởi động dự án – Thành lập ban ISO)

 • Tìm kiếm các thông tin về việc tiếp cận và áp dụng ISO 9001 trước đó của tổ chức;
 • Phân tích điểm mạnh, điểm yếu của tổ chức trong hoạt động áp dụng ISO 9001;
 • Thống nhất phạm vi hoặc sơ bộ phạm vi, ngoại lệ (nếu có);
 • Thống kê những quy trình, tài liệu, hồ sơ cần viết phù hợp với hoạt động của tổ chức (dựa vào sơ đồ tổ chức).

Bước 2: Khảo sát hiện trạng tổ chức

Xác định những vấn đề sau:

 • Người phụ trách liên hệ chính và phân công công việc;
 • Những điểm phù hợp và chưa phù hợp trong hoạt động tổ chức với ISO 9001:2015;
 • Phạm vi hoạt động của tổ chức và sơ đồ tổ chức;
 • Việc đáp ứng các yêu cầu pháp luật, các quá trình và biểu mẫu đang áp dụng.

Bước 3: Đào tạo nhận thức ISO 9001:2015

Giảng viên đào tạo, phân tích yêu cầu của tiêu chuẩn. Đồng thời Hướng dẫn áp dụng thực tế và các nội dung thực hành.

>>> XEM CHI TIẾT: Đào tạo ISO 9001:2015 | 4 nội dung cần biết

Bước 4: Hỗ trợ xây dựng. biên soạn tài liệu ISO 9001

 • Thống nhất form mẫu chuẩn dùng cho soạn thảo;
 • Hỗ trợ xây dựng tài liệu;
 • Cung cấp tài liệu tham khảo;
 • Tư vấn phương án tối ưu để giảm lượng hồ sơ không cần thiết.

>>> ĐỌC NGAY: [DOWNLOAD] Tài liệu tiêu chuẩn ISO 9001:2015 PDF song ngữ

Bước 5: Hướng dẫn áp dụng hệ thống tài liệu ISO 9001 vào hoạt động của tổ chức

Hướng dẫn sử dụng các biểu mẫu và Ghi chép/Lưu trữ hồ sơ đối với từng vị trí.

Bước 6: Đào tạo đánh giá nội bộ

 • Đào tạo đánh giá nội bộ- Cấp chứng nhận tham gia đào tạo đánh giá nộ bộ;
 • Tư vấn tổ chức bố trí nhân sự cho cuộc đánh giá nội bộ.

Bước 7: Hỗ trợ khắc phục sau đánh giá nội bộ

Bước 8: Hỗ trợ đánh giá chứng nhận (hỗ trợ thực hiện các hành động khắc phục nếu có)

Tổ chức tư vấn sẽ thực hiện 08 bước trên dưới sự hỗ trợ của doanh nghiệp. Để quá trình tư vấn được tốt nhất, các doanh nghiệp cần phối hợp với bên tư vấn cũng như tương tác, tạo điều kiện để bên tư vấn có thể thực hiện công việc nhanh chóng, hiệu quả.

tư vấn iso 9001
Giấy chứng nhận ISO 9001:2015 được Vinacontrol CE Hồ Chí Minh cấp cho doanh nghiệp

4. Tư vấn hồ sơ biểu mẫu ISO 9001 cần chuẩn bị

Bước đầu tư vấn ISO 9001, doanh nghiệp cần lưu ý hồ sơ biểu mẫu ISO 9001:2015 cần chuẩn bị gồm các tài liệu như sau:

Loại tài liệu Thông tin chi tiết
Bảng
 • Bảng phân tích bối cảnh và quản lý rủi ro của tổ chức;
 • Bảng xác định phạm vi QMS của tổ chức;
 • Sơ đồ tổ chức và bảng phân công chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban;
Hồ sơ
 • Hồ sơ theo dõi và xem xét nhu cầu và mong đợi của các bên liên quan;
 • Hồ sơ về việc hoạch định xác định các rủi ro và cơ hội, các hành động giải quyết;
 • Hồ sơ hiệu chuẩn thiết bị theo dõi và đo lường;
 • Hồ sơ bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị;
 • Hồ sơ đào tạo kỹ năng, kinh nghiệm và trình độ;
 • Hồ sơ về việc kiểm soát tài liệu, hồ sơ, phân phối tài liệu hồ sơ;
 • Hồ sơ xem xét các yêu cầu về sản phẩm dịch vụ;
 • Hồ sơ về đầu vào thiết kế và phát triển;
 • Hồ sơ kiểm soát thiết kế và phát triển;
 • Hồ sơ đầu ra của thiết kế và phát triển;
 • Hồ sơ thay đổi thiết kế và phát triển;
 • Hồ sơ liên quan đến việc đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp, nhà thầu phụ; Tiêu chí đánh giá nhà cung cấp; Danh sách nhà cung cấp được duyệt; Hồ sơ đánh giá nhà cung cấp định kỳ;
 • Hồ sơ kiểm soát kho ( Phiếu xuất nhập kho, phiếu kiểm soát hàng tồn kho). Nhật ký sản xuất và kiểm tra chất lượng;
 • Hồ sơ về việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm nếu việc xác định nguồn gốc là một yêu cầu;
 • Hồ sơ về quản lý tài sản khách hàng;
 • Hồ sơ, bằng chứng về việc xử lý khiếu nại khách hàng;
 • Hồ sơ kiểm soát sự thay đổi về sản xuất/cung cấp nhiệm vụ;
 • Hồ sơ về kiểm tra chất lượng và thông qua sản phẩm dịch vụ;
 • Hồ sơ về kết quả đầu ra không phù hợp;
Chính sách
 • Chính sách chất lượng;
Tài liệu đào tạo, đánh giá
 • Mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện mục tiêu cho Công ty và từng phòng ban;
 • Kế hoạch đào tạo, Chương trình đào tạo, Báo cáo kết quả đào tạo, Bằng chứng về việc trao đổi thông tin;
 • Kết quả theo dõi và đo lường;
 • Chương trình đánh giá nội bộ;
 • Kết quả đánh giá nội bộ;
 • Kết quả họp xem xét lãnh đạo;
 • Kết quả của các hành động khắc phục.

5. Lợi ích khi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng

Các lợi ích mà doanh nghiệp có được khi áp dụng ISO 9001:2015 vào hoạt động của tổ chức bao gồm:

 • Giúp doanh nghiệp củng cố và nâng cao hình ảnh, uy tín của mình đối với khách hàng, đối tác; Tạo thêm nhiều cơ hội kinh doanh, hợp tác phát triển;
 • Nâng cao, cải thiện hiệu quả làm việc;
 • Tạo sức mạnh nội bộ trong mỗi tổ chức, doanh nghiệp và thúc đẩy người lao động không ngừng cố gắng trong công việc; Phát huy và nâng cao tinh sức mạnh tập thể;
 • Người lao động cảm thấy có tinh thần và trách nhiệm hơn trong công việc;
 • Hạn chế tối đa các sai sót trong phát sinh trong công việc;
 • Nhân viên mới dễ dàng được tiếp nhận công việc;
 • Chất lượng sản phẩm và dịch vụ được giữ vững;
 • Giảm rủi ro đối với nguồn nguyên liệu đầu vào;
 • Tạo tiền đề cho việc áp dụng thành công những hệ thống quản lý tiên tiến khác;
 • Tăng lượng hàng hóa/dịch vụ đến tay người tiêu dùng.
tư vấn iso 9001
Người dân dễ dàng tiếp nhận các sản phẩm chất lượng được chứng nhận bởi ISO 9001

>>> XEM THÊM: 10 Điều khoản tiêu chuẩn ISO 9001:2015 chi tiết

6. Chi phí tư vấn ISO 9001

Chi phí tư vấn ISO 9001 sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kích thước và loại hình hoạt động của tổ chức, mức độ chuẩn bị hiện có, mức độ phức tạp của quy trình, số lượng nhân viên và thời gian cần thiết để hoàn thành quá trình chứng nhận.

Tuy nhiên, thông thường, chi phí tư vấn ISO 9001 có thể dao động từ vài triệu đồng đến hàng chục triệu đồng tùy thuộc vào phạm vi và quy mô của doanh nghiệp.

7. Công ty/Doanh nghiệp nhỏ có thể áp dụng ISO 9001 được không?

Công ty nhỏ hoàn toàn có thể áp dụng ISO 9001 nếu muốn. Tiêu chuẩn ISO 9001 không phân biệt kích thước và loại hình hoạt động của công ty, mà tập trung vào việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ chất lượng và đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Thực tế, việc áp dụng ISO 9001 có thể giúp các công ty nhỏ tăng cường hiệu quả quản lý, cải thiện chất lượng sản phẩm/dịch vụ, xây dựng niềm tin vững chắc của khách hàngnâng cao vị thế cạnh tranh trên thị trường.

Tuy nhiên, việc áp dụng ISO 9001 cần được thực hiện một cách có hệ thống và chuyên nghiệp. Công ty cần đánh giá tình trạng hiện tại và chuẩn bị tốt cho quá trình triển khai tiêu chuẩn. Nếu không có đủ tài nguyên để triển khai ISO 9001, công ty có thể cân nhắc thuê một đơn vị tư vấn ISO 9001 chuyên nghiệp để hỗ trợ.

8. Tổ chức tư vấn ISO 9001 – Cấp chứng nhận tại Việt Nam

Công ty CP chứng nhân & kiểm định Vinacontrol chi nhánh Hồ Chí Minh (Vinacontrol HCM) là đơn vị tư vấn, đào tạo, chứng nhận ISO hàng đầu Việt Nam. Lý do hàng nghìn doanh nghiệp đã lựa chọn chúng tôi để được tư vấn và cấp chứng nhận ISO 9001:

 • Đội ngũ chuyên gia đầu ngành tận tâm, nhiệt tình với nhiều năm kinh nghiệm trong hoạt động chứng nhận ISO cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước;
 • Chi nhánh văn phòng toàn quốc, cam kết cung ứng dịch vụ nhanh chóng và chất lượng nhất cho khách hàng;
 • Hỗ trợ quảng cáo cho Quý doanh nghiệp trên hệ thống website;
 • Bảng giá CỰC ƯU ĐÃI cho khách hàng đăng ký dịch vụ lần đầu – Chi phí cực tiết kiệm khi chứng nhận tích hợp ISO 14001, ISO 45001;
 • Hỗ trợ doanh nghiệp đạt được chứng nhận ISO 9001 nhanh và hiệu quả nhất.

Mọi thắc mắc cùng yêu cầu tư vấn ISO 9001 Quý khách hàng vui lòng liên hệ Vinacontrol CE Hồ Chí Minh qua Hotline tư vấn miễn phí 1800.646.820, email vncehcm@vnce.com.vn để được chuyên gia tư vấn chi tiết và hỗ trợ dịch vụ chuyên nghiệp nhất!

>>> XEM THÊM CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

5/5 - (14 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

1800.646.820