THỬ NGHIỆM KHÁC

Thử nghiệm theo yêu cầu

Trả lời:

Thử nghiệm là thao tác kỹ thuật nhằm xác định một hay nhiều đặc tính của sản phẩm, hành hóa theo một quy trình nhất định.

Chi tiết

Thử nghiệm An toàn thực phẩm

Trả lời:

Không chỉ người tiêu dùng mà các nhà sản xuất, tổ chức kinh doanh và các cơ quan quản lý nhà nước đều quan tâm chất lượng và tính an toàn của thực phẩm khi sử dụng.

Chi tiết

Dịch vụ thử nghiệm vật liệu xây dựng

Trả lời:

Các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, các chủ đầu tư công trình xây dựng luôn chú trọng kiểm soát chất lượng sản phẩm để đạt được những yêu cầu khắt khe của khách hàng, đảm bảo chất lượng công trình và đáp ứng yêu cầu pháp lý.

Chi tiết