[TẢI MIỄN PHÍ] 9 Mẫu bảng lương nhân viên Excel mới nhất

Trong hoạt động quản trị doanh nghiệp, mẫu bảng lương nhân viên là một văn bản hành chính quan trọng. Bài viết dưới đây, Vinacontrol CE Hồ Chí Minh sẽ chia sẻ các phiếu lương nhân viên đơn giản!

1. [TẢI MIỄN PHÍ] 9 Mẫu bảng lương nhân viên Excel chi tiết 2023

Bảng tính lương nhân viên là một loại văn bản hành chính sử dụng để theo dõi và ghi lại thông tin về lương và các khoản liên quan đến thu nhập của nhân viên trong một công ty hoặc tổ chức. Bảng lương nhân viên Excel thường được tạo ra theo chu kỳ cố định, chẳng hạn hàng tháng hoặc hàng quý.

Dưới đây là 9 mẫu bảng lương nhân viên Excel phổ biến mà doanh nghiệp có thể tham khảo:

Mẫu bảng lương nhân viên
Mẫu bảng tính lương nhân viên

>>> TẢI MIỄN PHÍ: MẪU BẢNG TÍNH LƯƠNG NHÂN VIÊN

Mẫu bảng lương nhân viên
Mẫu bảng thanh toán lương nhân viên

>>> TẢI MIỄN PHÍ: MẪU BẢNG THANH TOÁN LƯƠNG NHÂN VIÊN

mẫu bảng lương nhân viên
Phiếu lương nhân viên trên Excel

>>> TẢI MIỄN PHÍ: MẪU PHIẾU LƯƠNG NHÂN VIÊN TRÊN EXCEL

mẫu bảng lương nhân viên
Mẫu bảng tính tiền lương cho nhân sự chi tiết

>>> TẢI MIỄN PHÍ: MẪU BẢNG TÍNH TIỀN LƯƠNG CHO NHÂN SỰ CHI TIẾT 

mẫu bảng lương nhân viên
Form tổng hợp tính lương cho nhân viên

>>> TẢI MIỄN PHÍ: FORM TỔNG HỢP TÍNH LƯƠNG CHO NHÂN VIÊN)

mẫu bảng lương nhân viên
Mẫu bảng lương nhân viên tổng hợp

>>> TẢI MIỄN PHÍ: MẪU BẢNG LƯƠNG NHÂN SỰ TỔNG HỢP TRÊN WORD

 

bảng tính lương nhân viên excel
Mẫu bảng tính lương cho nhân viên theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016

>>> TẢI MIỄN PHÍ: MẪU BẢNG LƯƠNG NHÂN VIÊN THEO THÔNG TƯ SỐ 133/2016/TT-BTC

mẫu bảng lương nhân viên đơn giản
Mẫu bảng lương nhân viên đơn giản theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014

>> TẢI MIỄN PHÍ:MẪU BẢNG LƯƠNG NHÂN VIÊN ĐƠN GIẢN THEO THÔNG TƯ SỐ 200/2014/TT-BTC

mẫu bảng lương nhân viên
Mẫu bảng lương nhân viên 3P

>>> TẢI MIỄN PHÍ: MẪU BẢNG LƯƠNG NHÂN VIÊN 3P

2. Mẫu bảng lương nhân viên gồm những nội dung gì?

Là 1 dạng văn bản hành chính nên mẫu bảng lương nhân viên đơn giản cần cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết để doanh nghiệp thực hiện việc chi trả và lưu trữ. 1 phiếu lương nhân viên thường bao gồm các thông tin sau:

2.1. Phần mở đầu

mẫu bảng lương nhân viên
Ví dụ về phần mở đầu của bảng tính lương cho nhân viên

Phần mở đầu của mẫu bảng lương nhân viên đơn giản này giúp xác định thông tin cơ bản về doanh nghiệp và phiếu lương, tạo sự tin tưởng cho nhân viên về tính chính xác và độ tin cậy. Phần mở đầu của mẫu bảng lương nhân viên Excel sẽ bao gồm: 

 • Thông tin giúp nhận diện doanh nghiệp: logo, trụ sở, phòng ban;
 • Ngày cấp hoặc xuất phiếu lương nhân viên;
 • Loại tiền chi trả cho nhân viên.

>>> XEM THÊM: 18 Bảng đánh giá nhân viên theo tháng, năm, ngành nghề chi tiết

2.2 Nội dung bảng lương

mẫu bảng lương nhân viên
Ví dụ về nội dung của bảng lương

Phần nội dung của bảng tính lương nhân viên cần thể hiện các thông tin như sau:

STT

Nội dung

Cách thức thanh toán

1

Thông tin người lao động

Tên chính xác của từng nhân viên kèm theo chức vụ, số điện thoại, email (nếu cần)

2

Lương cơ bản 

Đây là mức lương cam kết trong hợp đồng lao động. Mức lương này không được thấp hơn mức tối thiểu vùng của năm 2023 được quy định theo Điều 3 Nghị định 38/2022/NĐ-CP. Cụ thể:

 • Vùng 1: 4.680.000 VNĐ/tháng
 • Vùng 2: 4.160.000 VNĐ/tháng 
 • Vùng 3: 3.640.000 VNĐ/tháng 
 • Vùng 4: 3.250.000 VNĐ/tháng

3

Phụ cấp

Có 2 loại phụ cấp chính:

 • Phụ cấp cần đóng bảo hiểm: phụ cấp trách nhiệm, chức vụ, phụ cấp độc hại, nặng nhọc, nguy hiểm hoặc phụ cấp khu vực
 • Phụ cấp không cần đóng bảo hiểm: Phụ cấp xăng xe, nhà ở, điện thoại, tiền ăn.

4

Thu nhập danh nghĩa 

Là tổng số tiền trên lý thuyết mà người lao động được hưởng sau khi tính các khoản lương cơ bản và phụ cấp (nếu có).

5

Số công thực tế

Là số ngày mà người lao động làm việc cho doanh nghiệp trên thực tế và được hưởng lương dựa trên những ngày làm việc này.

6

Lương thực tế chưa bao gồm phát sinh

Là số tiền mà người lao động thực sự nhận được nếu không phát sinh bảo hiểm hay tạm ứng. Lương thực lĩnh được tính bằng 2 cách sau:

 • Dựa theo số ngày công của tháng:

Tổng lương thực tế = (Thu nhập trên danh nghĩa/ số ngày công của tháng) x Số ngày thực tế làm việc

 • Dựa trên quy chế của doanh nghiệp về số ngày công:

Tổng lương thực tế = Thu nhập danh nghĩa/ số ngày công theo quy chế doanh nghiệp (22, 23 hoặc 28 hay 29 ngày) x số ngày thực tế làm việc.

7

Lương đóng bảo hiểm 

Là khoản tiền doanh nghiệp sẽ khấu trừ của nhân viên để đóng bảo hiểm theo luật lao động.

8

Thuế thu nhập cá nhân 

Là khoản tiền thuế cần đóng của các lao động ký kết hợp đồng làm việc trên 3 tháng.

9

Lương thực nhận

Lương chính thức mà nhân viên nhận được sau khi đã khấu trừ các khoản bảo hiểm, thuế, tạm ứng (nếu có).

>>> ĐỌC NGAY: [TẢI MIỄN PHÍ] 10+ Bảng chấm công theo giờ, ngày, ca chi tiết

2.3. Phần cuối

mẫu bảng lương nhân viên
Phần cuối của phiếu lương

Phần cuối của bảng tính lương nhân viên Excel thể hiện các thông tin liên quan đến người lập phiếu, người thực hiện chi trả lương. Cụ thể:

 • Họ tên và chữ ký của người lập mẫu bảng lương nhân viên
 • Con dấu kèm chữ ký của người thực hiện chi trả lương
 • Thông tin phòng ban cùng người chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề liên quan đến bảng tính lương nhân viên Excel

>>> ĐỌC THÊM: [TẢI MIỄN PHÍ] 15 Mẫu đơn xin nghỉ việc chi tiết, chuyên nghiệp

3. Tại sao cần xây dựng mẫu bảng lương nhân viên?

mẫu bảng lương nhân viên
Bảng lương là tài liệu quan trọng

Mẫu bảng lương nhân viên là một tài liệu quan trọng trong lĩnh vực quản lý nhân sự. Nó cung cấp thông tin chi tiết về tiền lương và các khoản phụ cấp mà mỗi nhân viên sẽ nhận được. Mẫu bảng lương này giúp cho cả nhân viên và các bộ phận quản lý như nhân sự và kế toán có lợi.

 • Đối với nhân viên, mẫu bảng lương là căn cứ để kiểm tra và xác nhận số tiền lương thực tế mà họ nhận được. Bảng lương này liệt kê chi tiết tất cả các khoản thu nhập của nhân viên. Ngoài ra, nếu chính sách lương trong công ty thay đổi, mẫu bảng lương sẽ là nơi cập nhật sớm nhất về những thay đổi này.
 • Đối với doanh nghiệp, lãnh đạo có thể nắm rõ tình hình chi trả lương cho nhân viên hàng tháng. Dựa trên số ngày, giờ công thực tế, phòng nhân sự có thể nắm bắt năng suất làm việc của từng nhân viên. 

>>> XEM THÊM: 11 Phong Cách Lãnh Đạo Và Cách Xác Định Chi Tiết

4. Các căn cứ quan trọng khi lập mẫu bảng lương nhân viên

mẫu bảng lương nhân viên
Hợp đồng lao động là 1 trong các căn cứ tính lương

Bảng tính lương người lao động là bảng tổng hợp các chi phí liên quan đến lương của nhân viên. Việc lập phiếu thanh toán lương không nên chỉ dựa vào bảng chấm công hay phiếu xác nhận sản phẩm hoàn công mà còn căn cứ theo:

 • Hợp đồng lao động;
 • Mức lương tối thiểu theo vùng mới nhất;
 • Những khoản thu chịu thuế và thu nhập không chịu thuế thu nhập cá nhân;
 • Tiền thuế thu nhập cá nhân mà người lao động phải nộp;
 • Các khoản tiền phải đóng bảo hiểm, các khoản không phải đóng bảo hiểm xã hội;
 • Tỷ lệ trích những khoản bảo hiểm vào chi phí hoạt động doanh nghiệp cũng như tỷ lệ trích tiền lương đóng bảo hiểm của người lao động. 

Lưu ý: Trong năm 2022, có 3 mức trích bảo hiểm mà người lập mẫu bảng lương nhân viên cần nắm rõ.

 • Mức trích bảo hiểm từ 1-1-2022 đến 30-6-2022;
 • Mức trích bảo hiểm từ 1-7-2022 đến 30-9-2022;
 • Mức trích bảo hiểm từ 1-10-2022 trở đi.

Trên đây là toàn bộ các thông tin liên quan đến mẫu bảng lương nhân viên cũng như 9 phiếu lương nhân viên đơn giản và chi tiết nhất. Doanh nghiệp có nhu cầu tham khảo các dịch vụ của Vinacontrol CE Hồ Chí Minh, vui lòng liên hệ qua hotline: 1800.646.820 hoặc email: vncehcm@vnce.com.vn để được tư vấn.

>>> ĐỌC THÊM CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

5/5 - (31 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *