Hướng dẫn công bố hợp quy vật liệu xây dựng – Thủ tục, hồ sơ công bố?

Nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm đến tay người sử dụng và quản lý tốt thị trường kinh doanh,  nhà nước đã ban hành các quy định liên quan đến chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với các doanh nghiệp; theo đó cá nhân tổ chức sản xuất kinh doanh các mặt hàng sản phẩm vật liệu xây dựng cần thực hiện thủ tục công bố hợp quy một cách đầy đủ và hợp pháp. Sau đây Vinacontrol CE HCM sẽ cung cấp các thông tin để Quý doanh nghiệp có thể hoàn thiện thủ tục công bố hợp quy một cách nhanh chóng và đúng luật.

 

1.Thế nào là công bố hợp quy?

Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN quy định "Công bố hợp quy là việc tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng."

Bên cạnh đó, ngày 31/12/2019, Bộ Xây dựng cũng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, mã số QCVN 16:2019/BXD tại Thông tư số 19/2019/TT-BXD. Qua đó, các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng quy định tại QCVN 16:2019/BXD được sản xuất trong nước, nhập khẩu trước khi lưu thông trên thị trường và sử dụng vào các công trình xây dựng phải được chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy và thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Sở Xây dựng nơi tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh.

Từ đây ta có thể hiểu Công bố hợp quy vật liệu xây dựng chính là việc doanh nghiệp tự công bố sản phẩm phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Đối tượng là sản phẩm, hàng hóa gồm vật liệu xây dựng được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2019/BXD  do Bộ xây dựng ban hành. Đây là hoạt động bắt buộc để sản phẩm thuộc danh mục quy định trong các Quy chuẩn kỹ thuật được phép lưu hành trên thị trường Việt Nam.

 Một số vật liệu xây dựng thuộc danh mục sản phẩm phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy

Một số vật liệu xây dựng thuộc danh mục sản phẩm phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy

2.Quy trình công bố hợp quy vật liệu xây dựng.

Bước 1: Chứng nhận hợp quy

Chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng là việc đánh giá, chứng nhận sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2019/BXD, được thực hiện bởi tổ chức chứng nhận hợp quy hợp pháp được Bộ Xây dựng chỉ định. Kết quả đánh giá hợp quy sẽ là căn cứ để tổ chức, cá nhân công bố hợp quy.

Lưu ý:

  • Việc đánh giá hợp quy có thể do tổ chức chứng nhận được chỉ định (bên thứ ba) hoặc do tổ chức, cá nhân công bố hợp quy (bên thứ nhất) thực hiện.
  • Trường hợp sử dụng kết quả đánh giá sự phù hợp của tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài thì tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài phải được thừa nhận theo quy định của pháp luật hoặc được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chỉ định.

Bước 2: Đăng ký công bố hợp quy tại Cơ quan quản lý tiếp nhận tại địa phương

Đăng ký bản công bố hợp quy tại cơ quan chuyên ngành do Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và Ủy ban nhân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ định (sau đây viết tắt là cơ quan chuyên ngành).

 

Vinacontrol CE HCM cấp chứng nhận hợp quy và hỗ trợ công bố sản phẩm cho doanh nghiệp

Vinacontrol CE HCM cấp chứng nhận hợp quy và hỗ trợ công bố sản phẩm cho doanh nghiệp 

✍  Xem thêm: Quy trình chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng tiết kiệm chi phí

3. Hồ sơ đăng ký công bố hợp quy.

Theo Thông tư 02/2017/TT-BKHCN  sửa đổi một số Điều tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN thỉ tổ chức, cá nhân công bố hợp quy lập 02 (hai) bộ hồ sơ công bố hợp quy, trong đó 01 (một) bộ hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện tới cơ quan chuyên ngành và 01 (một) bộ hồ sơ lưu giữ tại tổ chức, cá nhân. Thành phần hồ sơ được quy định như sau:

1. Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân (bên thứ nhất), hồ sơ công bố hợp quy bao gồm:

a) Bản công bố hợp quy (theo Mẫu 2. CBHC/HQ quy định tại Phụ lục III Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN và nội dung bổ sung quy định tại khoản 7 Điều 1 Thông tư này);

b) Báo cáo tự đánh giá gồm các thông tin sau:

- Tên tổ chức, cá nhân; địa chỉ; điện thoại, fax;

- Tên sản phẩm, hàng hóa;

- Số hiệu quy chuẩn kỹ thuật;

- Kết luận sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật;

- Cam kết chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố áp dụng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và kết quả tự đánh giá.

Báo cáo tự đánh giá dựa trên kết quả tự thực hiện của tổ chức, cá nhân hoặc dựa trên kết quả đánh giá của tổ chức đánh giá sự phù hợp đã đăng ký.

2. Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc tổ chức chứng nhận được chỉ định (bên thứ ba), hồ sơ công bố hợp quy bao gồm:

a) Bản công bố hợp quy (theo Mẫu 2. CBHC/HQ quy định tại Phụ lục III Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN và nội dung bổ sung quy định tại khoản 7 Điều 1 Thông tư này);

b) Bản sao y bản chính Giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng kèm theo mẫu dấu hợp quy do tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp cho tổ chức, cá nhân.

 

Trên đây là các thông tin liên quan đến thủ tục công bố hợp quy vật liệu xây dựng. Vinacontrol CE HCM hy vọng Quý doanh nghiệp đã nắm rõ các nội dung và các bước để thực hiện công bố hợp quy hiệu quả và tiết kiệm nhất. Mọi yêu cầu, thắc mắc liên quan đến dịch vụ chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng Quý khách hàng vui lòng liên hệ chúng tôi qua Hotline 1800.646.820 (miễn phí hoàn toàn), email vncehcm@vnce.com.vn để được tư vấn, hỗ trợ nhanh chóng và miễn phí nhất từ chuyên gia.