Hướng Dẫn Cách Đạt Chứng Nhận ISO 13485

Chứng Nhận ISO 13485:2016 – Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng Y Tế là một tiêu chuẩn quốc tế được thiết kế để giúp các tổ chức, đơn vị y tế cung cấp sản phẩm và dịch vụ an toàn, hiệu quả và đáng tin cậy. Tiêu chuẩn này bao gồm các yêu cầu về quản lý chất lượng, kiểm tra và đánh giá sản phẩm và dịch vụ y tế.Trong hướng dẫn này, Vinacontrol CE Hồ Chí Minh  sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các yêu cầu của ISO 13485 và cách để đạt chứng nhận này.

1. Giới thiệu về ISO 13485:2016 Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng Y Tế

ISO 13485 là một tiêu chuẩn quốc tế được thiết kế để cung cấp một hệ thống quản lý chất lượng y tế (QMS) cho các tổ chức, đơn vị sản xuất và cung cấp các sản phẩm y tế. Tiêu chuẩn này được thiết kế để giúp các tổ chức, đơn vị đạt được các yêu cầu về chất lượng, an toàn và hiệu quả của các sản phẩm y tế.

ISO 13485:2016 bao gồm các yêu cầu về quản lý chất lượng như: quản lý rủi ro, đảm bảo chất lượng, kiểm tra và đánh giá sản phẩm, đảm bảo an toàn và hiệu quả của sản phẩm, quản lý các hoạt động liên quan đến sản phẩm. Nó cũng bao gồm các yêu cầu về quản lý dữ liệu, bao gồm các yêu cầu về lưu trữ và bảo quản dữ liệu, yêu cầu về quản lý các hoạt động liên quan đến sản phẩm.

ISO 13485 cũng bao gồm các yêu cầu về quản lý nhân viên, bao gồm các yêu cầu về đào tạo, đánh giá năng lực theo các tiêu chuẩn chất lượng. Nó cũng bao gồm các yêu cầu về quản lý các hoạt động liên quan đến sản phẩm, bao gồm các yêu cầu về đảm bảo chất lượng, kiểm tra và đánh giá sản phẩm, và quản lý các hoạt động liên quan đến sản phẩm.

ISO 13485:2016 cung cấp một hệ thống quản lý chất lượng y tế mạnh mẽ và linh hoạt để giúp các doanh nghiệp đạt được các yêu cầu về chất lượng, an toàn và hiệu quả của các sản phẩm y tế. Hệ thống quản lý chất lượng y tế này cũng giúp các tổ chức, đơn vị đảm bảo rằng các sản phẩm y tế được sản xuất và cung cấp đạt được các yêu cầu về chất lượng.

iso 13485
Chứng nhận ISO 13485 – Hệ thống quản lý chất lượng y tế

>>> ĐỌC THÊM: Chứng nhận ISO là gì? 7 tiêu chuẩn ISO phổ biến hiện nay

2. Các yêu cầu của ISO 13485:2016 đối với các tổ chức, đơn vị y tế

ISO 13485 là một tiêu chuẩn quốc tế được thiết kế để cung cấp một hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu của các tổ chức, đơn vị y tế. Tiêu chuẩn này bao gồm các yêu cầu về quản lý chất lượng, sản xuất, kiểm tra, vận hành, và các yêu cầu khác liên quan đến các sản phẩm y tế.

Các yêu cầu của ISO 13485 đối với các tổ chức, đơn vị y tế bao gồm:

a. Quản lý chất lượng: Các tổ chức, đơn vị y tế phải tuân thủ các yêu cầu về quản lý chất lượng để đảm bảo rằng sản phẩm của họ đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng cao nhất.

b. Sản xuất: Các tổ chức, đơn vị y tế phải tuân thủ các yêu cầu về sản xuất để đảm bảo rằng sản phẩm của họ được sản xuất theo các tiêu chuẩn chất lượng cao nhất.

c. Kiểm tra: Các tổ chức, đơn vị y tế phải tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra để đảm bảo rằng sản phẩm của họ được kiểm tra theo các tiêu chuẩn chất lượng cao nhất.

d. Vận hành: Các tổ chức, đơn vị y tế phải tuân thủ các yêu cầu về vận hành để đảm bảo rằng sản phẩm của họ được vận hành theo các tiêu chuẩn chất lượng cao nhất.

e. Tài liệu: Các tổ chức, đơn vị y tế phải tuân thủ các yêu cầu về tài liệu để đảm bảo rằng tài liệu của họ được cập nhật và đảm bảo rằng tài liệu được lưu trữ theo các tiêu chuẩn chất lượng cao nhất.

Ngoài ra, các doanh nghiệp y tế cũng phải tuân thủ các yêu cầu về an toàn và hiệu quả của sản phẩm, đảm bảo rằng sản phẩm của họ đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và hiệu quả cao nhất.

iso 13485
Có 6 yêu cầu của ISO 13485 mà các tổ chức, đơn vị y tế cần đáp ứng

>>> XEM TIẾP: ISO 22000:2018 là gì? Tiêu chuẩn An toàn thực phẩm quốc tế

3. Cách để đạt chứng nhận ISO 13485:2016

Để đạt chứng nhận ISO 13485, một doanh nghiệp phải thực hiện các yêu cầu về quản lý sản xuất của các sản phẩm y tế. Chứng nhận này được cấp bởi các tổ chức kiểm soát chất lượng như: TÜV SÜD, Bureau Veritas hoặc Intertek.

Để đạt chứng nhận ISO 13485, tổ chức, đơn vị y tế phải thực hiện các yêu cầu sau:

a. Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng (QMS) theo tiêu chuẩn ISO 13485. Hệ thống này phải bao gồm các quy trình, quy định và các quy định liên quan đến sản xuất, kiểm tra và bảo trì các sản phẩm y tế.

b. Thực hiện các biện pháp kiểm tra và đánh giá chất lượng cho các sản phẩm y tế.

c. Xây dựng hệ thống quản lý rủi ro và đảm bảo an toàn sử dụng các sản phẩm y tế.

d. Xây dựng hệ thống quản lý tài liệu và thông tin liên quan đến sản phẩm y tế.

e. Xây dựng hệ thống quản lý nhân viên và đào tạo nhân viên liên quan đến sản phẩm y tế.

f. Xây dựng hệ thống quản lý vật tư và nguyên liệu liên quan đến sản phẩm y tế.

g. Xây dựng hệ thống quản lý bảo hành và bảo trì các sản phẩm y tế.

h. Xây dựng hệ thống quản lý thống kê và báo cáo liên quan đến sản phẩm y tế.

i. Xây dựng hệ thống quản lý để đảm bảo rằng các sản phẩm y tế được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 13485.

k. Thực hiện các biện pháp kiểm tra và đánh giá chất lượng để đảm bảo rằng các sản phẩm y tế được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 13485.

Sau khi hoàn thành các yêu cầu trên, doanh nghiệp có thể yêu cầu chứng nhận ISO 13485 từ các tổ chức kiểm soát chất lượng.

>>> ĐỌC TIẾP: Tiêu chuẩn ISO 22716 | Giới thiệu từ tổng quan đến chi tiết

4. Các bước để xây dựng hệ thống quản lý chất lượng y tế theo tiêu chuẩn ISO 13485

Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng y tế theo tiêu chuẩn ISO 13485 là một trong những công việc quan trọng và phức tạp. Để xây dựng hệ thống quản lý chất lượng y tế theo tiêu chuẩn ISO 13485, cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Tạo một nhóm quản lý chất lượng y tế. Nhóm này sẽ giúp định hướng các hoạt động liên quan đến quản lý chất lượng y tế. Nhóm này cũng sẽ giúp định hướng các hoạt động liên quan đến việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 13485:2016.

Bước 2: Xây dựng một hệ thống quản lý chất lượng y tế. Hệ thống này sẽ bao gồm các quy trình, quy định và các quy định khác liên quan đến quản lý chất lượng y tế. Hệ thống này cũng sẽ bao gồm các quy trình và quy định liên quan đến việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 13485:2016.

Bước 3: Thực hiện các kiểm tra và đánh giá. Trong bước này, cần thực hiện các kiểm tra và đánh giá để đảm bảo rằng hệ thống quản lý chất lượng y tế đã được thiết kế và áp dụng đúng cách.

Bước 4: Thực hiện các biện pháp điều chỉnh. Sau khi thực hiện các kiểm tra và đánh giá, cần thực hiện các biện pháp điều chỉnh để đảm bảo rằng hệ thống quản lý chất lượng y tế được áp dụng đúng cách.

Bước 5: Kiểm tra và đánh giá lại. Sau khi thực hiện các biện pháp điều chỉnh, cần thực hiện lại các kiểm tra và đánh giá để đảm bảo rằng hệ thống quản lý chất lượng y tế đã được áp dụng đúng cách.

Bước 6: Báo cáo và ghi nhận. Cuối cùng, cần báo cáo và ghi nhận kết quả của các hoạt động liên quan đến quản lý chất lượng y tế và áp dụng tiêu chuẩn ISO 13485.

5. Các lợi ích của việc tuân thủ ISO 13485 cho doanh nghiệp y tế

Việc tuân thủ ISO 13485 là một trong những yếu tố quan trọng để các doanh nghiệp y tế đảm bảo sự an toàn và hiệu quả của các sản phẩm và dịch vụ của họ. ISO 13485:2016 là tiêu chuẩn quốc tế cho việc quản lý chất lượng trong các tổ chức, đơn vị y tế, và nó được thiết kế để giúp các tổ chức, đơn vị y tế đạt được các tiêu chí chất lượng cao nhất.

Các lợi ích của việc tuân thủ ISO 13485 cho doanh nghiệp y tế bao gồm:

– Cung cấp một hệ thống quản lý chất lượng hợp lý và hiệu quả. Việc tuân thủ ISO 13485:2016 sẽ giúp các tổ chức, đơn vị y tế xây dựng và áp dụng một hệ thống quản lý chất lượng hợp lý và hiệu quả, để đảm bảo rằng các sản phẩm và dịch vụ của họ đạt được các tiêu chuẩn chất lượng cao nhất.

– Tăng cường tin cậy và uy tín của tổ chức, đơn vị. Việc tuân thủ ISO 13485 sẽ giúp các tổ chức, đơn vị y tế tăng cường tin cậy và uy tín của họ trong mắt khách hàng và cộng đồng.

– Giúp tổ chức, đơn vị y tế đạt được các tiêu chuẩn quốc tế. Việc tuân thủ ISO 13485:2016 sẽ giúp các tổ chức, đơn vị y tế đạt được các tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng, đồng thời giúp họ đạt được các tiêu chuẩn của các tổ chức quốc tế như WHO và FDA.

– Giúp tổ chức, đơn vị y tế tối ưu hóa quy trình sản xuất. Việc tuân thủ ISO 13485 sẽ giúp tối ưu hóa quy trình sản xuất của họ, để đảm bảo rằng các sản phẩm và dịch vụ đạt được các tiêu chuẩn chất lượng cao nhất.

iso 13485
Các tổ chức đơn vị sẽ được hưởng nhiều lợi ích to lớn khi tuân thủ ISO 13485

>>> XEM THÊM: Tìm hiểu hoạt động kiểm định thiết bị y tế là gì? Tại sao cần kiểm định

Kết luận

Chứng nhận ISO 13485 là một trong những yêu cầu quan trọng nhất đối với hệ thống quản lý chất lượng y tế. Hướng dẫn này đã giúp người đọc hiểu rõ hơn về cách đạt chứng nhận ISO 13485, bao gồm các yêu cầu và quy trình cần thiết. Ngoài ra, việc áp dụng chứng nhận ISO 13485:2016 sẽ giúp các tổ chức và đơn vị y tế có thể đảm bảo rằng họ đang cung cấp dịch vụ y tế an toàn và hiệu quả.

Trên đây là toàn bộ thông tin về ISO 13485, Khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ chứng nhận hệ thống ISO như ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000 của Vinacontrol CE Hồ Chí Minh vui lòng liên hệ hotline 1800.646.820, email vncehcm@vnce.com.vn để được tư vấn, hỗ trợ nhanh chóng và tiết kiệm nhất.

>>> XEM THÊM CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

1800.646.820