Huấn luyện an toàn nhóm 1

Khi được làm việc trong môi trường an toàn, người lao động sẽ yên tâm tập trung vào sản xuất tạo năng suất lao động cao cho tổ chức. Chính vì vậy mà cán bộ quản lý cần nắm được những kiến thức để đảm bảo môi trường làm việc cho cán bộ công nhân viên được tốt nhất.

 

1. Huấn luyện an toàn nhóm 1 là gì?

An toàn lao động luôn là vấn đề không chỉ người lao động mà cả toàn tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước đặc biệt quan tâm nhiều nhất. Đây là biện pháp phòng tránh tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp nhằm phổ biến kiến thức an toàn cho từng cá nhân, tạo môi trường làm việc hiệu quả.  Vậy huấn luyện an toàn nhóm 1 là gì?

Huấn luyện an toàn lao động nhóm 1 là hoạt động phổ cập kiến thức liên quan đến an toàn lao động nhằm chủ động ngăn ngừa các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại và tai nạn xảy ra trong quá trình làm việc, gây thương tích thân thể cũng như thương vong cho người lao động. Theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP, huấn luyện an toàn nhóm 1 là qui định bắt buộc đối với các đối tượng lao động trên.

Trong quá trình lao động sản xuất, người lãnh đạo, người đứng đầu công trình, cơ sở sản xuất là người giữ nhịp độ sản xuất, và cũng là người giám sát sự an toàn nơi làm việc của người lao động. Vì vậy, công tác huấn luyện và cấp chứng chỉ an toàn lao động nhóm 1 nhằm nâng cao kỹ năng an toàn cho người quản lý là vô cùng cần thiết.

Huấn luyện an toàn nhóm 1 giúp doanh nghiệp thực hiện tốt các quy định về huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

Huấn luyện an toàn nhóm 1 giúp doanh nghiệp thực hiện tốt các quy định về huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

 

2. Ai cần tham gia huấn luyện an toàn nhóm 1?

Đối tượng tham gia huấn luyện an toàn lao động nhóm 1 chủ yếu là các cấp cao, những người đứng đầu, quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động. Cụ thể như sau:

  • Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và cấp phó các chi nhánh trực thuộc doanh nghiệp; người phụ trách công tác hành chính, nhân sự, quản đốc phân xưởng hoặc tương đương;
  • Cấp phó chủ nhiệm, chủ nhiệm hợp tác xã, chủ hộ kinh doanh cá thể, chủ hộ gia đình có sử dụng lao động theo hợp đồng;
  • Thủ trưởng và cấp phó: Trường hợp trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội vv hoặc các tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế đóng trên lãnh thổ Việt Nam có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

Các lãnh đạo cấp cao bắt buộc thực hiện huấn luyện an toàn lao động theo qui định Nhà nước

Các lãnh đạo cấp cao bắt buộc thực hiện huấn luyện an toàn lao động theo qui định Nhà nước

 

3. Nội dung khóa đào tạo an toàn nhóm 1

Nội dung huấn luyện an toàn lao động nhóm 1 được xây dựng và đưa vào đào tạo thực tế dựa trên các quy định tại Khoản 1 điều 18 Nghị định 44/2016 NĐ-CP, cụ thể bao gồm 02 nội dung chính sau:

  • Tìm hiểu về hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;
  • Đào tạo về nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm: Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

 

4. Lợi ích khi tham gia huấn luyện an toàn lao động

  • Tuân thủ đúng theo qui định pháp luật;
  • Nắm được các kiến thức cơ bản và rủi ro để đưa ra các biện pháp phòng ngừa cải thiện điều kiện lao động trong khi quản lý;
  • Đảm bảo bộ máy quản lý thực hiện đầy đủ qui định về an toàn lao động tại doanh nghiệp;
  • Minh chứng công việc của người quản lý diễn ra đúng hướng, thể hiện được năng lực bản thân;
  • Góp phần giúp doanh nghiệp giảm nguy cơ về thiệt hại về người và tài sản, tăng năng suất lao động.

Huấn luyện an toàn nhóm 1 mang lại nhiều lợi ích to lớn cho doanh nghiệp

Huấn luyện an toàn nhóm 1 mang lại nhiều lợi ích to lớn cho doanh nghiệp

 

5. Tổ chức đào tạo cấp chứng chỉ an toàn lao động uy tín tại Việt Nam

Vinacontrol CE HCM là đơn vị có đầy đủ năng lực huấn luyện, đào tạo an toàn lao động, được chỉ định thực hiện đào tạo an toàn lao động cho cả 6 nhóm đối tượng theo Quyết định số 1977/QĐ-LĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Nội dung bài giảng xây dựng theo khung chương trình tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP, xen lẫn lý thuyết và thực tế nhằm giúp học viên nắm rõ kiến thức nhất;

Giảng viên dày dặn kinh nghiệm về huấn luyện an toàn lao động, và có chứng chỉ giảng viên do Cực An toàn lao động cấp;

Mức chi phí hợp lý, đào tạo toàn quốc, cấp chứng chỉ sau khi học viên hoàn thành khóa học;

Lịch học linh động, hỗ trợ sau khóa học miễn phí để giúp đơn vị hoàn thiện hồ sơ về An toàn vệ sinh lao động.

Năng lực đào tạo an toàn lao động tại Vinacontrol CE

Năng lực đào tạo an toàn lao động tại Vinacontrol CE

Khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ Huấn luyện/Đào tạo an toàn lao động nhóm 1 của Vinacontrol CE HCM vui lòng liên hệ hotline 1800.646.820, email vncehcm@vnce.com.vn để được tư vấn, hỗ trợ nhanh chóng và miễn phí nhất.