Sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản

Chứng nhận hợp quy chế phẩm sinh học, khoáng chất, hóa chất xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản là quy định bắt buộc được thể hiện tại tại Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính Phủ, Thông tư 26/2018/TT-BNNPTNT, ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các Quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia (QCVN) do Bộ Nông nghiệp ban hành.

 

1. Chứng nhận hợp quy sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản

Nuôi trồng thủy sản là một trong những ngành thế mạnh trong phát triển nông nghiệp của nước nhà. Sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản (gồm chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất, chất xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản) có chứa vi sinh vật sống nhằm mục đích cải thiện sức khỏe con người và vật nuôi.

Chứng nhận hợp quy thức ăn thủy sản là hoạt động đánh giá chất lượng sản phẩm thức ăn thủy sản dựa trên Quy chuẩn quốc gia nhằm đánh giá sự phù hợp của sản phẩm trước khi tiêu thụ trên thị trường.

Trong nuôi trồng thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản đóng vai trò vô cùng quan trọng. Sản phẩm nhằm mục đích cải thiện môi trường (nước và nền đáy ao), tăng sức khỏe vật nuôi, tăng khả năng hấp thu thức ăn…góp phần tăng năng suất và sản lượng. Chính vì thế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 08/2019/TT-BNNPTNT và số 03/2020/TT-BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản.

 

2. Quy chuẩn kỹ thuật về sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản

 

Tên sản phẩm

Quy chuẩn kỹ thuật

Phạm vi áp dụng

Đối tượng áp dụng

Sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản; Hóa chất, chế phẩm sinh học dùng trong nuôi trồng thủy sản

QCVN 02-32-1:2019/BNNPTNT

 

- Hóa chất xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản;

- Khoáng chất tự nhiên xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản;

- Chế phẩm sinh học xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản.

Các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động sản xuất, nhập khẩu hóa chất, chế

phẩm sinh học xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản.

Sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản; Hỗn hợp khoáng (Premix khoáng), Hỗn hợp vitamin (Premix vitamin).

QCVN 02-32-2:2020/BNNPTNT

- Hỗn hợp khoáng (premix khoáng)

- Hỗn hợp vitamin (premix vitamin)

-  Hỗn hợp khoáng - vitamin

Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động sản xuất, nhập khẩu hỗn hợp khoáng (premix khoáng), hỗn hợp vitamin (premix vitamin) và hỗn hợp khoáng - vitamin xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản.

 

3. Quy trình chứng nhận chế phẩm sinh học thủy sản 

 

3.1  Đối với sản phẩm sản xuất trong nước

 • Bước 1: Xây dựng nhà máy đáp ứng các điều kiện sản xuất theo yêu cầu trong văn bản pháp luật (Luật Thủy sản); Xây dựng kế hoạch kiểm soát chất lượng sản phẩm phù hợp, mẫu nhãn sản phẩm và các hồ sơ tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm.

 • Bước 2: Xin Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất chế phẩm sinh học/hóa chất/khoáng chất xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản tại cơ quan quản lý tương ứng (Tổng cục thủy sản hoặc dưới địa phương là Chi cục Thủy sản hoặc đơn vị được Sở Nông nghiệp tỉnh giao nhiệm vụ).

 • Bước 3: Hoàn thiện Tiêu chuẩn cơ sở, mẫu nhãn của sản phẩm;

 • Bước 4: Tự đánh giá hợp quy hoặc thuê tổ chức chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoặc được chỉ định để đánh giá hợp quy.

 • Bước 5: Công bố hợp quy

 • Bước 6: Công bố thông tin chế phẩm xử lý môi trường thủy sản (bản chất là công bố lưu hành) tại Tổng cục thủy sản để được cấp số công bố thông tin sản phẩm (1 mã số gắn lên nhãn, có thể tra cứu trên tổng cục thủy sản). Đây là bước quan trọng để đưa sản phẩm ra thị trường.

 • Bước 7: Đưa sản phẩm ra thị trường tiêu thụ hợp pháp.

Lưu ý: Đối với các sản phẩm sản xuất trong nước cần phải có chứng chỉ ISO 9001 

 

3.2 Đối với sản phẩm nhập khẩu

 • Bước 1: Xây dựng mẫu nhãn phụ của sản phẩm (tiếng việt) và tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm (TCCS);

 • Bước 2: Tự đánh giá hợp quy (tự đánh giá, tự gửi mẫu thử nghiệm để kết luận phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật tương ứng) hoặc thuê tổ chức chứng nhận được chỉ định để đánh giá hợp quy;

 • Bước 3: Công bố thông tin sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản (công bố lưu hành) tại Tổng cục thủy sản;

 • Bước 4: Thực hiện kiểm tra nhà nước đối với sản phẩm khi thực hiện nhập khẩu các lô hàng;

 • Bước 5: Đưa sản phẩm ra thị trường tiêu thụ hợp pháp.

 

 

4. Lợi ích khi chứng nhận hợp quy 

 •  Đảm bảo doanh nghiệp đã tuân thủ đúng qui định, quy chuẩn của pháp luật. Các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu  bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy để sản phẩm được lưu thông trên thị trường Việt Nam;
 • Xây dựng lòng tin với khách hàng, chứng minh chất lượng an toàn thủy sản đảm bảo, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh Doanh nghiệp trên thị trường;
 • Góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng thông qua việc tạo ra các sản phẩm vật liệu xây dựng an toàn;
 • Đáp ứng đủ yêu cầu pháp lý, thuận lợi thâm nhập vào thị trường trong nước và quốc tế.

 

5. Tổ chức chứng nhận Vinacontrol CE HCM 

   ✅  Chi nhánh Hồ Chí Minh - Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol (Vinacontrol CE HCM) được Tổng cục Thủy sản – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ định là tổ chức đánh giá chứng nhận hợp quy các sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản thuộc cả hai Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-32-1:2019/BNNPTNT và  QCVN 02-32-2:2020/BNNPTNT;

   ✅ Cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy chuẩn chứng nhận và đảm bảo thời gian đánh giá, ra chứng chỉ nhanh gọn nhất;

   ✅ Thủ tục nhanh chóng, đảm bảo mức chi phí hợp lý, tối ưu và phù hợp nhất cho mọi doanh nghiệp;

   ✅ Các chuyên gia đánh giá của Vinacontrol CE được đào tạo bài bản, có nhiều năm kinh nghiệm, kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực chứng nhận;

   ✅ Bên cạnh hoạt động chứng nhận, Vinacontrol CE còn hướng dẫn doanh nghiệp thủ tục, hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, hoặc các sản phẩm khác thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

   ✅ Với 64 năm kinh nghiệm, Vinacontrol CE là một tổ chức uy tín và được nhiều người biết đến. Chứng chỉ hợp quy sản phẩm xử lý môi trường thủy sản do Vinacontrol CE cấp được lưu hành và đánh giá cao trên toàn thế giới.

 

Khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ và tư vấn về chứng nhận hợp quy Sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản của Vinacontrol CE vui lòng liên hệ hotline 1800.646.820, email vncehcm@vnce.com.vn để được tư vấn, hỗ trợ miễn phí.