LỊCH SỬ HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN

Trả lời:

Sau đây là quá trình hình thành và hoạt động của Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol (Vinacontrol CE) nhằm mang lại một dịch vụ chứng nhận, kiểm định về chất lượng cho xã hội:

Chi tiết