VINACONTROL CE

Vinacontrol CE (VNCE) là công ty thành viên của Tập đoàn Vinacontrol, thương hiệu uy tín được xây dựng trong hơn 60 năm.yyyy

Năm 2013, công ty Vinacontrol CE chi nhánh TP. Hồ Chí Minh thành lập, nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng về sự đa dạng trong các loại dịch vụ và đem lại sự tin tưởng, hài lòng cho nhiều Khách Hàng trên cả nước. Vinacontrol CE đang từng bước tiến vào giai đoạn phát triển trưởng thành: chuyên nghiệp hóa chất lượng dịch vụ và sẵn sàng sánh vai cùng các doanh nghiệp hội nhập quốc tế.

 

Tin tức liên quan

1/19/2022

VINACONTROL CE