LỊCH SỬ HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN

Sau đây là quá trình hình thành và hoạt động của Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol (Vinacontrol CE) nhằm mang lại một dịch vụ chứng nhận, kiểm định về chất lượng cho xã hội:

 • Ngày 24/10/1957

  Bộ trưởng Bộ Thương nghiệp (nay là Bộ Công Thương) ra quyết định thành lập Cục Kiểm nghiệm hàng hóa xuất nhập khẩu, tiền thân của Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol ngày nay, là tổ chức giám định đầu tiên tại Việt Nam.

 • Ngày 15/10/2009

  Vinacontrol chính thức cho thành lập Công ty CP Chứng nhận Vinacontrol (tên rút gọn là Vinacontrol Cert, viết tắt là VNCE), là công ty thành viên của Tập đoàn với thế mạnh trong hoạt động chứng nhận sự phù hợp cho sản phẩm, hàng hóa.

 • Ngày 17/12/2012

  Vinacontrol Cert đổi tên thành Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol để thể hiện đầy đủ lĩnh vực hoạt động mới bao gồm: Kiểm định kỹ thuật an toàn, Kiểm định chất lượng và Kiểm định/hiệu chuẩn thiết bị đo (Giám định, hiệu chuẩn, thử nghiệm ko phá hủy).

 • Năm 2013

  Để kịp thời đáp ứng và thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng về sự đa dạng cũng như chất lượng dịch vụ, Vinacontrol Cert thành lập Chi nhánh Hồ Chí Minh.

 • Năm 2016

  Vinacontrol Cert thành lập Chi nhánh Đà Nẵng.

 • Năm 2017

  Khi đã có đầy đủ các năng lực trong ngành Chứng nhận và Kiểm định, cùng với việc thay đổi logo mới, Vinacontrol Cert cũng được đổi tên thành Vinacontrol CE (theo tên viết tắt từ tiếng Anh là Vinacontrol Conformity Evaluation). Nhằm đánh dấu một giai đoạn phát triển mới: chuyên nghiệp hóa chất lượng dịch vụ và sẵn sàng cùng các doanh nghiệp hội nhập quốc tế.

Tin tức liên quan