Chứng Nhận ISO 17025 | Những Thông Tin Cần Biết

Chứng nhận ISO 17025 là một trong những yêu cầu quan trọng nhất cho các tổ chức kiểm tra và phòng thí nghiệm. Chứng nhận này cung cấp cho các tổ chức các tiêu chuẩn và quy trình để đảm bảo rằng họ có thể cung cấp các dịch vụ kiểm tra chất lượng tốt nhất. Trong bài viết này, Vinacontrol CE Hồ Chí Minh sẽ giới thiệu cho quý khách hàng tất cả những thông tin cần biết về chứng nhận ISO 17025 và cách đạt được nó.

1. Giới thiệu về Chứng nhận ISO 17025:2017

ISO 17025 là một chứng nhận quốc tế được phát triển bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) để xác nhận năng lực kỹ thuật của các phòng thí nghiệm và tổ chức kiểm tra. Chứng nhận này đảm bảo rằng các phòng thí nghiệm và tổ chức kiểm tra đã thực hiện các quy trình và tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt để đảm bảo tính chính xác cũng như độ đáng tin cậy của các kết quả kiểm tra.

ISO 17025:2017 áp dụng cho mọi loại phòng thí nghiệm và tổ chức kiểm tra, bao gồm:

 • Phòng thí nghiệm y tế;
 • Phòng thí nghiệm vật liệu;
 • Phòng thí nghiệm môi trường;
 • Phòng thí nghiệm thực phẩm và nước uống;
 • Phòng thí nghiệm điện và điện tử;
 • Nhiều loại phòng thí nghiệm khác.

Quá trình chứng nhận ISO 17025 bao gồm đánh giá và kiểm tra năng lực kỹ thuật của phòng thí nghiệm và tổ chức kiểm tra, bao gồm:

 • Các yếu tố như cơ sở vật chất, thiết bị;
 • Quy trình kiểm soát chất lượng và quản lý.

Chứng nhận sẽ được cấp khi phòng thí nghiệm hoặc tổ chức kiểm tra đáp ứng được các tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt của ISO 17025.

chứng nhận iso 17025
Tiêu chuẩn ISO 17025:2017 – Áp dụng cho phòng thí nghiệm và tổ chức kiểm tra

>>> XEM THÊM: Hướng dẫn cách đạt ISO 13485 chi tiết nhất

2. Quy trình để đạt được Chứng nhận ISO 17025

Để đạt được chứng nhận ISO 17025:2017, phòng thí nghiệm và tổ chức kiểm tra cần thực hiện các bước sau:

a. Đánh giá tiền điều kiện: Đây là bước đầu tiên, trong đó phòng thí nghiệm hoặc tổ chức kiểm tra phải tự đánh giá năng lực kỹ thuật của mình để xác định các khía cạnh mà họ cần cải thiện để đáp ứng được các yêu cầu của ISO 17025.

b. Chuẩn bị tài liệu: Sau khi đánh giá tiền điều kiện, phòng thí nghiệm hoặc tổ chức kiểm tra cần chuẩn bị tài liệu để chứng minh rằng họ đáp ứng được các yêu cầu của ISO 17025. Tài liệu này bao gồm các chính sách, quy trình, hướng dẫn và biểu mẫu, được thiết kế để đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của các kết quả kiểm tra.

c. Đăng ký với tổ chức chứng nhận: Phòng thí nghiệm hoặc tổ chức kiểm tra cần đăng ký với một tổ chức chứng nhận đáp ứng các yêu cầu của ISO 17025:2017.

d. Thực hiện đánh giá: Sau khi đã đăng ký, tổ chức chứng nhận sẽ thực hiện đánh giá năng lực kỹ thuật của phòng thí nghiệm hoặc tổ chức kiểm tra. Đánh giá này bao gồm các công việc:

 • Kiểm tra các tài liệu và quy trình của phòng thí nghiệm hoặc tổ chức kiểm tra;
 • Kiểm tra cơ sở vật chất và thiết bị;
 • Thực hiện các thử nghiệm hoặc kiểm tra để đánh giá tính chính xác và đáng tin cậy của các kết quả.

e. Thực hiện cải tiến: Nếu phòng thí nghiệm hoặc tổ chức kiểm tra không đáp ứng được các yêu cầu của ISO 17025:2017, họ cần thực hiện các cải tiến để đáp ứng được các yêu cầu này.

f. Cấp chứng nhận: Nếu phòng thí nghiệm hoặc tổ chức kiểm tra đáp ứng được các yêu cầu của ISO 17025, tổ chức chứng nhận sẽ cấp chứng nhận. Chứng nhận này có thể được cấp trong một khoảng thời gian nhất định và phòng thí nghiệm hoặc tổ chức kiểm tra cần duy trì và cải thiện chứng nhận của mình bằng cách thực hiện các đánh giá năng lực kỹ thuật thường xuyên và thực hiện các cải tiến nếu cần thiết.

Ngoài ra, phòng thí nghiệm hoặc tổ chức kiểm tra cũng cần đảm bảo rằng nhân viên của họ được đào tạo đầy đủ và đáp ứng được các yêu cầu năng lực kỹ thuật để thực hiện các thử nghiệm hoặc kiểm tra theo các tiêu chuẩn của ISO 17025.

Quá trình đạt được chứng nhận ISO 17025 có thể tốn nhiều thời gian và chi phí, tuy nhiên, nó cung cấp lợi ích lớn cho phòng thí nghiệm hoặc tổ chức kiểm tra, bao gồm:

 • Tăng cường uy tín và danh tiếng;
 • Tăng khả năng cạnh tranh;
 • Cải thiện chất lượng các kết quả kiểm tra và đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng.
chứng nhận iso 17025
6 bước trong quy trình đạt chứng nhận ISO 17025

>>> XEM THÊM: 10 Điều khoản trong tiêu chuẩn ISO 9001:2015 [PHẢI BIẾT]

3. Các yêu cầu và tiêu chuẩn của Chứng nhận ISO 17025:2017

Các yêu cầu và tiêu chuẩn của Chứng nhận ISO 17025 được chia thành hai loại chính: Yêu cầu quản lý chất lượng và yêu cầu kỹ thuật. Sau đây là một số yêu cầu và tiêu chuẩn quan trọng của ISO 17025:2017:

a. Yêu cầu quản lý chất lượng: ISO 17025 yêu cầu phòng thí nghiệm hoặc tổ chức kiểm tra có một hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả và đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001.

b. Yêu cầu kỹ thuật: Phòng thí nghiệm hoặc tổ chức kiểm tra phải có các tiêu chuẩnphương pháp kiểm tra đáng tin cậy, được thực hiện bởi các kỹ sư và kỹ thuật viên có kinh nghiệm và được đào tạo đầy đủ.

c. Đánh giá rủi ro: ISO 17025:2017 yêu cầu phòng thí nghiệm hoặc tổ chức kiểm tra đánh giá và quản lý rủi ro liên quan đến các kết quả kiểm tra.

d. Quản lý dữ liệu: Phòng thí nghiệm hoặc tổ chức kiểm tra cần quản lý và bảo vệ dữ liệu liên quan đến các kết quả kiểm tra.

e. Hiệu suất của thiết bị: ISO 17025 yêu cầu phòng thí nghiệm hoặc tổ chức kiểm tra đảm bảo hiệu suất của thiết bị được sử dụng trong các thử nghiệm và kiểm tra.

f. Đối tượng kiểm tra: Phòng thí nghiệm hoặc tổ chức kiểm tra cần xác định và giám sát các yêu cầu của khách hàng và đảm bảo rằng các kết quả kiểm tra đáp ứng các yêu cầu này.

g. Đánh giá năng lực kỹ thuật: ISO 17025:2017 yêu cầu phòng thí nghiệm hoặc tổ chức kiểm tra thực hiện đánh giá năng lực kỹ thuật thường xuyên để đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của các kết quả kiểm tra.

Các yêu cầu và tiêu chuẩn của ISO 17025 được thiết kế để đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của các kết quả kiểm tra và cung cấp một tiêu chuẩn chung cho các phòng thí nghiệm và tổ chức kiểm tra.

Điều này giúp tăng cường uy tín và danh tiếng của phòng thí nghiệm hoặc tổ chức kiểm tra, cung cấp cho khách hàng niềm tin rằng các kết quả kiểm tra của họ là chính xác và đáng tin cậy.

Ngoài các yêu cầu và tiêu chuẩn chung, ISO 17025:2017 cũng đưa ra các yêu cầu cụ thể cho các loại phòng thí nghiệm và tổ chức kiểm tra khác nhau. Ví dụ, các yêu cầu cho các phòng thí nghiệm hoặc tổ chức kiểm tra thực phẩm có thể khác với các yêu cầu cho các phòng thí nghiệm hoặc tổ chức kiểm tra môi trường.

Để đạt được chứng nhận ISO 17025, phòng thí nghiệm hoặc tổ chức kiểm tra cần phải tuân thủ tất cả các yêu cầu và tiêu chuẩn của tiêu chuẩn này. Quá trình này bao gồm đánh giá năng lực kỹ thuật và đánh giá hệ thống quản lý chất lượng của phòng thí nghiệm hoặc tổ chức kiểm tra bởi các tổ chức đánh giá năng lực độc lập.

Sau khi đạt được chứng nhận, phòng thí nghiệm hoặc tổ chức kiểm tra cần duy trì và cải tiến chứng nhận của mình thông qua các đánh giá năng lực kỹ thuật thường xuyên và các hoạt động cải tiến hệ thống quản lý chất lượng.

chứng nhận ISO 17025
Những lợi ích to lớn mà Chứng nhận ISO 17025 mang lại

>>> XEM THÊM: Chứng nhận OCOP là gì? Những điều cần biết về OCOP

4. Cách xây dựng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Chứng nhận ISO 17025:2017

Việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng (QMS) phù hợp với Chứng nhận ISO 17025:2017 là một quá trình phức tạp và đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Dưới đây là một số bước cơ bản để xây dựng một hệ thống QMS phù hợp với ISO 17025:2017:

a. Tìm hiểu và hiểu rõ yêu cầu ISO 17025:2017: Bước đầu tiên là tìm hiểu và hiểu rõ yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 17025:2017. Tài liệu này cung cấp thông tin chi tiết về các yêu cầu kỹ thuật và quản lý để đáp ứng yêu cầu của ISO 17025.

b. Xác định phạm vi của QMS: Xác định phạm vi của hệ thống quản lý chất lượng là một bước quan trọng trong việc đảm bảo rằng toàn bộ quá trình đạt chứng nhận ISO 17025:2017 được điều chỉnh và kiểm soát đầy đủ.

c. Xây dựng các quy trình và hướng dẫn: Quy trình và hướng dẫn là những tài liệu quan trọng trong QMS, chúng mô tả chi tiết các hoạt động và quy trình cần thiết để thực hiện các hoạt động kiểm tra. Các quy trình này phải được xây dựng sao cho phù hợp với yêu cầu của ISO 17025:2017 và cần được áp dụng trong toàn bộ phạm vi của QMS.

d. Xác định và đánh giá rủi ro: Một phần quan trọng của QMS là đánh giá và quản lý các rủi ro tiềm ẩn trong quá trình kiểm tra và trong hệ thống quản lý chất lượng. Việc xác định và đánh giá các rủi ro này sẽ giúp phòng thí nghiệm hoặc tổ chức kiểm tra tối ưu hóa các hoạt động của mình và đảm bảo chất lượng của kết quả kiểm tra.

e. Đào tạo nhân viên: Nhân viên là một phần quan trọng trong hệ thống quản lý chất lượng và họ cần được đào tạo để thực hiện các quy trình và hoạt động kiểm tra đúng cách. Việc đào tạo cần được tiến hành thường xuyên và đảm bảo rằng nhân viên hiểu và thực hiện đúng các yêu cầu của ISO 17025.

f. Thiết kế và thực hiện kiểm tra nội bộ: Kiểm tra nội bộ là một phần quan trọng của QMS để đảm bảo rằng hệ thống đang hoạt động đúng cách và đáp ứng các yêu cầu của ISO 17025:2017. Việc thiết kế và thực hiện các kiểm tra nội bộ cần được tiến hành đúng cách và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

g. Đánh giá hiệu quả của QMS: Đánh giá hiệu quả của QMS là một phần quan trọng để đảm bảo rằng hệ thống đang hoạt động tốt và đáp ứng các yêu cầu của ISO 17025:2017. Đánh giá này có thể được tiến hành thông qua các cuộc đánh giá nội bộ hoặc bởi các tổ chức đánh giá bên ngoài.

h. Thực hiện cải tiến liên tục: Cuối cùng, một hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với ISO 17025 phải được đưa vào hoạt động và cải tiến liên tục. Việc đánh giá các hoạt động và quy trình, cải tiến và nâng cao chất lượng là một phần quan trọng của việc đạt được và duy trì chứng nhận ISO 17025:2017.

Tóm lại, xây dựng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Chứng nhận ISO 17025:2017 đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và quá trình liên tục. Tuy nhiên, việc đạt được chứng nhận này sẽ giúp phòng thí nghiệm hoặc tổ chức kiểm tra đảm bảo chất lượng kết quả kiểm tra và nâng cao uy tín và độ tin cậy của mình.

Kết luận

Trong khuôn khổ của ngành khoa học và công nghệ hiện đại, việc đảm bảo chất lượng và độ tin cậy của kết quả kiểm tra là rất quan trọng. Với Chứng nhận ISO 17025:2017, phòng thí nghiệm và tổ chức kiểm tra có thể đạt được một tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng và uy tín.

Tuy nhiên, việc xây dựng và duy trì một hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với ISO 17025:2017 là một quá trình phức tạp và đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và liên tục. Tuy nhiên, với sự nỗ lực và cam kết, chứng nhận ISO 17025:2017 sẽ mang lại nhiều lợi ích cho phòng thí nghiệm hoặc tổ chức kiểm tra trong việc cung cấp kết quả kiểm tra chất lượng cao và tăng cường sự tin tưởng của khách hàng.

Trên đây là toàn bộ thông tin về ISO 17025:2017,Khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ chứng nhận hệ thống ISO như ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000 của Vinacontrol CE HCM vui lòng liên hệ hotline 1800.646.820, email vncehcm@vnce.com.vn để được tư vấn, hỗ trợ nhanh chóng và tiết kiệm nhất.

>>> XEM THÊM CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

1800.646.820