Chứng nhận ISO 14001:2015 – Hệ thống quản lý môi trường

Chứng nhận ISO 14001:2015 về hệ thống quản lý môi trường được tiến hành nhằm tạo ra một hệ thống quản lý giúp các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp giảm thiểu tối đa những tác động tiêu cực của hoạt động kinh doanh, sản xuất của mình tới môi trường.

1. Khái quát chứng nhận ISO 14001:2015

Giống như tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001tiêu chuẩn ISO 14001 là trong những bộ tiêu chuẩn của tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế đã và đang được áp dụng rộng rãi trong các tổ chức và doanh nghiệp. Hiện nay ISO 14001 là tiêu chuẩn chung đầu tiên về quản lý môi trường được thừa nhận trên toàn thế giới.

Tiêu chuẩn chứng nhận ISO 14001 về hệ thống quản lý môi trường
Tiêu chuẩn chứng nhận ISO 14001 về hệ thống quản lý môi trường

   1.1 Tiêu chuẩn ISO 14001 là gì?

ISO 14001 là một bộ tiêu chuẩn Quốc tế do tổ chức tiêu chuẩn thế giới (ISO) ban hành nhằm hỗ trợ cho các tổ chức giảm thiểu những tác động tiêu cực đến môi trường, tuân thủ đúng pháp luật, quy định và các chính sách về môi trường, đảm bảo sự phát triển bền vững cho toàn cầu.

Ngày 15/09/2015 Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO – International Organization for Standardization) đã công bố ban hành tiêu chuẩn ISO 14001:2015 thay thế hoàn toàn phiên bản ISO 14001:2004, với những cải biến quan trọng để phù hợp hơn đối với thực trạng hiện tại. Thông qua Hiệp ước chung về Thuế quan và Mậu dịch (GATT), ISO 14001:2015 được mong đợi sẽ trở thành điều kiện tiên quyết để kinh doanh trên toàn cầu. Các chuyên gia đưa ra nhận xét rằng đây sẽ là động lực của thị trường giúp thúc đẩy việc chấp nhận một tiêu chuẩn môi trường toàn cầu mới, đảm bảo sự phát triển bền vững cho môi trường toàn cầu hóa

   1.2 Chứng nhận ISO 14001:2015

Chứng nhận hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 là quá trình đánh giá chứng nhận nhằm mục đích giúp doanh nghiệp nhờ ngăn ngừa và giảm nhẹ các tác động xấu đến môi trường, từ đó cải tiến hệ thống quản lý môi trường của doanh nghiệp đó.

Giống tiêu chuẩn ISO 9001 Chu trình PDCA  cũng được thể hiện trong tiêu chuẩn ISO 14001
Giống tiêu chuẩn ISO 9001 Chu trình PDCA  cũng được thể hiện trong tiêu chuẩn ISO 14001

Xem thêm: Tải bộ tiêu chuẩn ISO 14001:2015 miễn phí 

Giấy chứng nhận ISO 14001 là bằng chứng chứng minh doanh nghiệp đã có hệ thống quản lý môi trường đạt yêu cầu. Sau khi Tổ chức chứng nhận thực hiện đánh giá doanh nghiệp sẽ được tổ chức chứng nhận cấp 01 giấy chứng nhận. Giấy chứng nhận ISO 14001 sẽ có Hiệu lực trong vòng 03 năm và thời hạn giám sát 12 tháng.

Khi đã được cấp chứng nhận ISO 14001, doanh nghiệp của bạn đã cam kết và chứng minh được những nỗ lực của mình trong việc giảm lượng rác thải và tái chế các nguyên vật liệu cần thiết, đảm bảo đến mức tối đa trong việc phát triển bền vững cùng môi trường.

   1.3 Đối tượng áp dụng chứng nhận ISO 14001?

Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 áp dụng được cho mọi tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến môi trường, không phân biệt quy mô, loại hình và bản chất.

Nhìn chung, các tổ chức/doanh nghiệp cụ thể như sau cần chứng nhận ISO 14001:

– Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh lĩnh vực phân bón, công nghiệp, hóa chất…;

– Các doanh nghiệp tham gia đấu thầu, sản xuất có liên quan đến nhiều nguồn thải nguy hại;

– Các hiệp hội thương mại, các tổ chức tình nguyện, hội tình nguyện;

– Các tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, vận hành ảnh hưởng đến môi trường, muốn chứng minh cam kết của mình về môi trường.

Hình ảnh minh họa đối tượng cần áp dụng ISO 14001
Hình ảnh minh họa đối tượng cần áp dụng ISO 14001

2. Điều kiện áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001

  • Điều kiện thứ nhất: Doanh nghiệp xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001:2015

Doanh nghiệp cần phải tìm hiểu và xây dựng hệ thống của lý của mình theo các yêu cầu của tiêu chuẩn  ISO 14001.

Để làm được thành công, Doanh nghiệp có thể tự mình tìm hiểu, tự xây dựng và áp dụng ISO Hoặc Doanh nghiệp nên tìm các đơn vị tư vấn chuyên nghiệp. Các tổ chức tư vấn sẽ đồng hành cùng với Doanh nghiệp trong việc đào tạo, xây dựng và áp dụng các quy trình, biểu mẫu.

  • Điều kiện thứ 2: Doanh nghiệp phải có ĐTM (Cam kết bảo vệ môi trường; Đề án bảo vệ môi trường).

Một trong những điều kiện tiên quyết để tổ chức chứng nhận cấp chứng chỉ ISO ISO 14001 . Đó chính là Doanh nghiệp cần đảm bảo các quy định của pháp luật về môi trường. Các tổ chức chứng nhận sẽ căn cứ vào việc Doanh nghiệp đã được cấp ĐTM để xác nhận việc đảm bảo trách nhiệm pháp lý này. Vì vậy, Doanh nghiệp cần có các giấy tờ về ĐTM trước khi được đánh giá chứng nhận.

  • Điều kiện thứ 3: Thực hiện đánh giá chứng nhận bởi Tổ chức chứng nhận.

Để đảm bảo cho doanh nghiệp áp dụng thành công ISO 14001 và giấy chứng nhận ISO hợp pháp có giá trị trong nước lẫn quốc tế . Doanh nghiệp cần phải thực hiện đánh giá chứng nhận bởi tổ chức chứng nhận được chỉ định và có đầy đủ pháp lý. Tổ chức chứng nhận ISO tại Việt Nam là một pháp nhân được phép hoạt động chứng nhận. Tổ chức chứng nhận phải là đơn vị được cấp phép (chỉ định) của Bộ Khoa học Công nghệ trong lĩnh vực chứng nhận.

3. Quy trình đánh giá cấp chứng chỉ ISO 14001

– Bước 1: Xác định phạm vi chứng nhận, tư vấn xây dựng ISO 14001;

– Bước 2: Doanh nghiệp chuẩn bị các hồ sơ cho cuộc đánh giá (Vinacontrol CE hướng dẫn Quý Doanh Nghiệp hoàn thiện);

– Bước 3: Đánh giá sơ bộ để xác định mức độ đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn;

– Bước 4: Đánh giá chính thức (đánh giá tại doanh nghiệp);

– Bước 5: Thẩm xét hồ sơ sau đánh giá và xem xét hướng dẫn Doanh nghiệp khắc phục các điểm không phù hợp (nếu có);

– Bước 6: Quyết định cấp chứng chỉ chứng nhận ISO 14001:2015 có hiệu lực 03 năm và thực hiện giám sát hàng năm;

– Bước 7: Đánh giá giám sát định kỳ: Trong 03 năm, Quý Doanh Nghiệp tiến hành đánh giá giám sát 02 lần. Chu kỳ đánh giá giám sát không quá 12 tháng kể từ lần đánh giá trước, nhằm đảm bảo Hệ thống quản lý chất lượng của Quý Doanh Nghiệp tuân thủ các yêu cầu chuẩn mực của ISO 14001:2015 đưa ra;

– Bước 8: Đánh giá tái chứng nhận sau 03 năm. Sau khi hoàn thành chu kỳ 03 năm, Quý Doanh Nghiệp sẽ đánh giá tái chứng nhận, cuộc đánh giá diễn ra tương tự như lần đầu. Chứng chỉ ISO 14001:2015 sẽ được cấp mới và có giá trị trong 03 năm.

Quy trình chứng nhận ISO 14001:2015 tại Vinacontrol CE
Quy trình chứng nhận ISO 14001:2015 tại Vinacontrol CE

4. Lợi ích khi áp dụng chứng nhận ISO 14001

Doanh nghiệp có chứng chỉ ISO 14001 là một ưu thế trong kinh doanh, là minh chứng cho việc giảm thiểu các tác động liên quan tới môi trường và cùng chung tay bảo vệ môi trường. Cụ thể là các lợi ích sau:

– Kiểm soát mức sử dụng tài nguyên và giảm thiểu lượng rác thải đã tạo ra;

– Hạn chế chất thải trong sản xuất bằng cách quản lý hệ thống và tái sử dụng chất thải;

– Nâng cao hình ảnh doanh nghiệp, tạo được niềm tin đối với các đối tác, khách hàng;

– Đề phòng cũng như hạn chế được các rủi ro do môi trường gây ra;

– Tạo ưu thế cạnh tranh trên thị trường và lợi thế trong việc thâm nhập thị trường quốc tế đối với các thị trường yêu cầu có chứng nhận ISO 14001.

5. Chỉ định năng lực đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý môi trường 

Theo Quyết định số 18:2017/QĐ-VPCNCL của Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận tổ chức chứng nhận Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Vincontrol (Vinacontrol CE) có Hệ thống Chứng nhận Hệ thống Quản lý Môi trường (Environment Management System – EMS) phù hợp theo ISO/IEC 17021-1:2015 và ISO/IEC 17021-2:2012, chứng nhận hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn TCVN ISO 14001:2012, TCVN ISO 14001:2015.

Giấy chỉ định công nhận năng lực Vinacontrol CE chứng nhận ISO 14001
Giấy chỉ định công nhận năng lực Vinacontrol CE chứng nhận ISO 14001

Chứng chỉ ISO 14001 do Vinacontrol CE HCM cấp có giá trị trên toàn thế giới thông qua Văn phòng Công nhận Chất lượng BoA và Diễn đàn Công nhận Quốc tế IAF công nhận. Mẫu giấy chứng nhận Vinacontrol CE cấp như sau:

Chứng chỉ ISO 14001 - Vinacontrol CE cấp cho Quý Doanh nghiệp
Chứng chỉ ISO 14001 – Vinacontrol CE HCM cấp cho Doanh nghiệp sản xuất lắp ráp đèn LED
Giấy chứng nhận hệ thống quản lý môi trường cho
Giấy chứng nhận hệ thống quản lý môi trường cho tổ chức in ấn sản phẩm tem, vỏ nhãn

6. Vì sao nên chọn Vinacontrol CE HCM chứng nhận ISO 14001?

– Vinacontrol CE HCM đảm bảo mức chi phí hợp lý, tối ưu và phù hợp nhất với mọi doanh nghiệp. Vinacontrol CE HCMtuân thủ đầy đủ các chuẩn mực của ISO/IEC và cam kết thời gian đánh giá, ra chứng chỉ nhanh gọn nhất.

– Chứng chỉ ISO 14001 ở Vinacontrol CE HCM đảm bảo uy tín và được công nhận trên toàn cầu, giúp Quý Doanh Nghiệp thuận tiện sử dụng khi làm việc với đối tác trong nước lẫn đối tác nước ngoài.

– Vinacontrol CE HCM hoạt động trên ba miền Bắc, Trung, Nam sẵn sàng tiếp nhận và thực hiện hoạt động đánh giá nhanh chóng và hiệu quả nhất, đáp ứng yêu cầu mọi lúc mọi nơi.

– Vinacontrol CE HCM có các hoạt động chứng nhận bổ trợ cho điều kiện cấp chứng chỉ ISO 14001 giúp Quý Doanh Nghiệp tiết kiệm chi phí và thời gian, cụ thể như: Chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy, Kiểm định, Quan trắc môi trường, Thử nghiệm…

– Bên cạnh đó, Quý Doanh Nghiệp sẽ được hỗ trợ giải đáp các thắc mắc, câu hỏi bởi đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm tại Vinacontrol CE HCM.

Khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ chứng nhận hệ thống ISO 14001 của Vinacontrol CE HCM vui lòng liên hệ hotline 1800.646.820 (miễn phí hoàn toàn), email vncehcm@gmail.com để được tư vấn, hỗ trợ nhanh chóng và miễn phí nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

1800.646.820