Chứng nhận hợp quy phương thức 7 là gì? Thủ tục thực hiện cần biết

Chứng nhận hợp quy phương thức 7 là một phương thức được các tổ chức chứng nhận hợp quy áp dụng phổ biến khi thực hiện đánh giá sự phù hợp của sản phẩm theo quy định pháp luật tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN. Theo đó, một số sản phẩm mặt hàng bắt buộc phải thực hiện chứng nhận hợp quy theo phương thức 7 để có thể lưu thông hợp pháp. Dưới đây là các thông tin liên quan mà Quý bạn có thể tìm hiểu phương thức này một cách chi tiết nhất.

 

1.Chứng nhận hợp quy phương thức 7 là gì?

   1.1 Khái niệm

Theo như Thông tư 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 phân loại các phương thức đánh giá chứng nhận hợp quy bao gồm 8 phương thức. Trong đó Điểm g khoản 1 Điều 5 Thông tư này quy định Phương thức 7: Thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa là một phương thức nhằm đánh giá sự phù hợp của sản phẩm.

Việc Thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa tại phương thức 7 sẽ căn cứ kết quả thử nghiệm mẫu sản phẩm, hàng hóa
Việc Thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa tại phương thức 7 sẽ căn cứ kết quả thử nghiệm mẫu 

 

Việc Thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa tại phương thức 7 sẽ căn cứ kết quả thử nghiệm mẫu sản phẩm, hàng hóa được lấy theo phương pháp xác suất thống kê cho lô sản phẩm, hàng hóa để ra kết luận về sự phù hợp của lô. Kết luận về sự phù hợp chỉ có giá trị cho lô sản phẩm, hàng hóa cụ thể và không cần thực hiện các biện pháp giám sát tiếp theo. Do đó, chứng nhận hợp quy sẽ chỉ có giá trị cho lô hàng, sản phẩm cụ thể và không cần tiến hành các biện pháp giám sát tiếp theo.

 

   1.2 Đối tượng thực hiện chứng nhận hợp quy phương thức 7

Theo khoản 4 Điều 3 Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN thì Tổ chức chứng nhận thực hiện hoạt động chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật là tổ chức chứng nhận đã đăng ký theo quy định và được cơ quan có thẩm quyền chỉ định thực hiện hoạt động chứng nhận hợp quy (sau đây gọi tắt là tổ chức chứng nhận được chỉ định). Theo đó chỉ có những đơn vị chứng nhận hợp pháp được sự chỉ định của nhà nước mới có thể thực hiện chứng nhận hợp quy và cấp chứng nhận hợp quy có giá trị.

Do đó, tổ chức chứng nhận hợp pháp sẽ cấp chứng nhận hợp quy theo phương thức 7 cho các sản phẩm lô hàng cụ thể, nhất định và chứng nhận này chỉ có hiệu lực với lô hàng đã được đánh giá. 

Dưới đây là những sản phẩm, hàng hóa cần chứng nhận hợp quy theo phương thức 7:

 • Những sản phẩm hoặc hàng hóa có thể xảy ra nguy cơ mất ổn định trong khâu sản xuất. Hoặc là sản phẩm hoặc hàng hóa bị biến đổi do quá trình vận chuyển và lưu thông trên thị trường;
 • Những loại hình sản phẩm hay hàng hóa nằm trong nhóm có khả năng gây hại. Hay nói cách khác chúng có thể ảnh hưởng đến độ an toàn về sức khỏe của con người và động vật. Đây là những sản phẩm thuộc nhóm 2.

 

   1.3 Nguyên tắc của chứng nhận hợp quy

Đánh giá sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa theo phương thức 7 phải đáp ứng các điều kiện dưới đây:

 • Hàng hóa sản phẩm được phân định theo lô đồng nhất;
 • Không thực hiện xem xét được các yêu cầu bảo đảm duy trì ổn định chất lượng.

✍ Xem thêm:Chứng nhận hợp quy phương thức 5 - Thông tin cần biết

2. Quy trình chứng nhận phương thức 7

Việc đánh giá chứng nhận sản phẩm hợp quy theo phương thức 7 được thực hiện như sau :

Thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa. Căn cứ vào kết quả thử nghiệm mẫu sản phẩm, hàng hóa được lấy theo phương pháp xác suất thống kê cho lô sản phẩm, hàng hóa để đưa ra kết luận về sự phù hợp chỉ có giá trị cho lô sản phẩm, hàng hóa đó mà không cần đánh giá, giám sát.

 • Bước 1: Lấy mẫu sản phẩm hàng hóa
  – Mẫu thử nghiệm là mẫu được lấy theo phương pháp xác suất thống kê, đảm bảo tính đại diện cho toàn bộ lô hàng.
  – Số lượng mẫu phải đủ cho việc thử nghiệm và lưu mẫu.
 • Bước 2: Đánh giá sự phù hợp của mẫu thử nghiệm với tiêu chuẩn quy định 
  – Mẫu sản phẩm, hàng hóa được thử nghiệm tại phòng thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định của pháp luật, có thể bao gồm cả phòng thử nghiệm của nhà sản xuất. Ưu tiên sử dụng phòng thử nghiệm được chỉ định và được công nhận.
  – Các đặc tính của sản phẩm, hàng hóa cần thử nghiệm và phương pháp thử nghiệm được quy định trong tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.
 • Bước 3: Xử lý kết quả đánh giá sự phù hợp đối với hàng hóa
  – Xem xét các đặc tính của sản phẩm, hàng hóa qua kết quả thử nghiệm mẫu với quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.
 • Bước 4: Kết luận về sự phù hợp
  – Lô sản phẩm, hàng hóa được xem là phù hợp với quy định nếu số lượng mẫu thử nghiệm có kết quả không phù hợp nằm trong giới hạn cho phép.
  – Lô sản phẩm, hàng hóa được xem là không phù hợp với quy định nếu số lượng mẫu thử nghiệm có kết quả không phù hợp vượt quá giới hạn cho phép.

Sau khi đánh giá chứng nhận thành công sẽ đạt được giấy hợp chuẩn hợp quy và Giấy chứng nhận chỉ có hiệu lực với lô hàng hóa sản phẩm đã được đánh giá.

 

Giấy chứng nhận hợp quy phương thức 7 Vinacontrol CE HCM cấp
Giấy chứng nhận hợp quy phương thức 7 Vinacontrol CE HCM cấp 

 

3. Tổ chức chứng nhận hợp quy uy tín

Vinacontrol CE HCM là tổ chức chứng nhận hợp quy hàng đầu Việt Nam và nhận được sự chỉ định của Nhà nước theo Thông tư số 10 /2011/TT-BKHCN. Chúng tôi luôn hoàn thành trách nhiệm của một tổ chức chứng nhận hợp quy để mang lại lới ích lớn nhất cho khách hàng, cụ thể:

 • Thông báo trên các phương tiện thông tin thích hợp về việc công bố hợp quy của mình đảm bảo người sử dụng sản phẩm, hàng hóa đó dễ dàng tiếp cận
 • Duy trì liên tục và chịu trách nhiệm về sự phù hợp của các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường đã công bố hợp quy; duy trì việc kiểm soát chất lượng, thử nghiệm và giám sát định kỳ
 • Sử dụng dấu hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa đã được công bố hợp quy theo quy định tại khoản 2 Điều 4 của Thông tư 28/2012/TT-BKHCN trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường
 • Lập sổ theo dõi và định kỳ hàng năm báo cáo việc sử dụng dấu hợp quy cho tổ chức chứng nhận được chỉ định

Do đó, Quý doanh nghiệp có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng dịch vụ chứng nhận hợp quy tại Vinacontrol CE HCM.

 

Mọi yêu cầu, thắc mắc về dịch vụ chứng nhận hợp quy phương thức 7, Quý khách hàng vui lòng liên hệ chúng tôi qua Hotline 1800 646 820, email  vncehcm@gmail.com để được tư vấn, hỗ trợ nhanh chóng và miễn phí nhất từ chuyên gia.