Chứng nhận hợp quy gạch bê tông theo QCVN 16:2019/BXD

Việc thực hiện đánh giá chứng nhận hợp quy gạch không nung hay chứng nhận hợp quy gạch bê tông phù hợp với QCVN 16:2019/BXD là bắt buộc và được quy định rõ ràng tại các quy định trong Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Thông tư số 19 /2019/TT-BXD. Theo đó, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh mặt hàng này cần lưu ý và nắm rõ các nội dung sau để có thể tuân thủ quy định pháp luật về chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng theo đúng quy chuẩn cũng như trang bị đầu đủ giấy tờ pháp lý cho sản phẩm của mình.

1.Thế nào là chứng nhận hợp quy gạch bê tông?

Chứng nhận hợp quy gạch bê tông là hoạt động đánh giá hệ thống sản xuất, lấy mẫu thử nghiệm và so sánh với các tiêu chí của Hệ thống đảm bảo chất lượng và tiêu chí kỹ thuật được quy định trong Quy chuẩn QCVN 16:2019/BXD để kết luận sản phẩm đạt hay không đạt Quy chuẩn QCVN 16:2019/BXD.

QCVN 19:2019/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật để chứng nhận hợp quy đối với gạch bê tông
QCVN 19:2019/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật để chứng nhận hợp quy đối với gạch bê tông

Các loại gạch bê tông cần phải thực hiện chứng nhận hợp quy bao gồm:

 • Gạch bê tông;
 • Gạch bê tông nhẹ;
 • Gạch bê tông khí chưng áp;
 • Gạch bê tông khí không chưng áp… (gạch bê tông lát vỉa hè hay gạch bê tông tự chèn không cần chứng nhận hợp quy) .

Căn cứ pháp lý để chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy gạch không nung:

Chứng nhận hợp quy gạch bê tông dựa vào các thông tư, quy chuẩn sau:

 • Thông tư 19/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy mang số hiệu QCVN 16:2019/BXD
 • Quy chuẩn  QCVN 16:2019/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
 • Thông tư 02/2017/TT-BKHCN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật
Các loại gạch bê tông phải thực hiện chứng nhận hợp quy
Các loại gạch bê tông phải thực hiện chứng nhận hợp quy

✅ Xem thêm: Chứng nhận hợp quy là gì? Danh mục sản phẩm của chứng nhận

2. Lý do doanh nghiệp phải chứng nhận hợp quy gạch bê tông?

Chứng nhận hợp quy cũng là một trong các hoạt động quản lý của nhà nước đối với các loại sản phẩm đang lưu hành trên thị trường nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ và thúc đẩy kinh tế phát triển. Do đó, doanh nghiệp cần thực hiện chứng nhận hợp quy vì các nguyên nhân sau đây:

 • Thứ nhất, Pháp luật Việt Nam quy định các sản phẩm vật liệu xây dựng – trong đó có sản phẩm kính xây dựng phải được chứng nhận hợp quy theo quy chuẩn QCVN 16:2019/BXD
 • Thứ hai, Doanh nghiệp cần chứng nhận hợp quy để đảm bảo đầy đủ tính pháp lý cho sản phẩm của mình theo Điều 47 Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Thông tư số 19/2019/TT-BXD
 • Thứ ba, Tránh bị lực lượng chức năng xử phạt hành chính do vi phạm các quy định về hợp quy sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng theo Nghị định 119/2017/NĐ-CP.
 • Thứ tư, Doanh nghiệp không phải đối diện với những rủi ro do bị thu hồi sản phẩm không phù hợp với chất lượng sản phẩm theo quy định và phải bồi thường thiệt hại cho người tiêu dùng.
 • Ngoài ra, Chứng nhận hợp quy là một trong những văn bằng pháp lý làm nâng cao uy tín và hình ảnh của doanh nghiệp, đồng thời giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.
Xây dựng công trình chất lượng với gạch bê tông có chứng nhận hợp quy
Xây dựng công trình chất lượng với gạch bê tông có chứng nhận hợp quy

3. Quy trình chứng nhận gạch bê tông

Bước 1: Đăng ký chứng nhận hợp quy

Bước 2: Tiến hành ký kết hợp đồng, báo giá

Bước 3: Vinacontrol CE HCM tiến hành đánh giá hợp quy (và đánh giá ISO 9001) tại nhà máy và lấy mẫu thử nghiệm

Bước 4: Thẩm xét hồ sơ đánh giá

Bước 5: Vinacontrol CE HCM cấp chứng nhận hợp quy (và ISO 9001)

Bước 6: Công bố hợp quy tại Sở Xây dựng (Vinacontrol CE sẽ hướng dẫn khách hàng thực hiện bước này)

Chuyên gia Vinacontrol CE HCM thực hiện đánh giá và chứng nhận hợp quy sản phẩm tại doanh nghiệp
Chuyên gia Vinacontrol CE HCM thực hiện đánh giá và chứng nhận hợp quy sản phẩm tại doanh nghiệp

Lưu ý: Để được chứng nhận hợp quy thì doanh nghiệp phải có chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001. Vinacontrol CE là tổ chức có năng lực chứng nhận Hệ thống quản lý ISO 9001 nên chúng tôi sẽ hỗ trợ thực hiện chứng nhận hệ thống này qua dịch vụ chứng nhận ISO 9001 cho các doanh nghiệp chưa thực hiện áp dụng ISO 9001.

4. Công bố hợp quy gạch bê tông

Công bố hợp quy là việc tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Công bố hợp quy gạch bê tông là việc tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm gạch bê tông phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16:2019/BXD. Công bố hợp quy được thực hiện sau khi doanh nghiệp được cấp chứng nhận hợp quy. Sau khi thực hiện Công bố hợp quy thì doanh nghiệp phải nộp công bố lên Sở Xây dựng để được Tiếp nhận công bố hợp quy.

Căn cứ pháp lý để chứng nhận hợp quy và Công bố hợp quy gạch bê tông gồm các văn bản sau: Thông tư 19/2019/TT-BXD, Quy chuẩn QCVN 16:2019/BXD, Thông tư 02/2017/TT-BKHCN.

Hồ sơ công bố hợp quy Gạch bê tông

 • Bản công bố hợp quy;
 • Bản mô tả chung về sản phẩm;
 • Chứng chỉ chứng nhận hợp quy Gạch bê tông.
 • Quy trình sản xuất kèm theo kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng, áp dụng hoặc bản sao y bản chính giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý còn hiệu lực;
 • Bản sao y bản chính Phiếu kết quả thử nghiệm mẫu trong vòng 12 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ công bố hợp quy của tổ chức thử nghiệm đã đăng ký;
 • Báo cáo đánh giá hợp quy kèm theo mẫu dấu hợp quy và các tài liệu có liên quan;

(Trong quá trình xem xét hồ sơ, nếu cần thiết sẽ xem xét, đối chiếu với bản gốc hoặc yêu cầu bổ sung bản sao có công chứng)

Giấy chứng nhận hợp quy gạch bê tông được cấp bởi Vinacontrol CE HCM
Giấy chứng nhận hợp quy gạch bê tông được cấp bởi Vinacontrol CE HCM

5. Tổ chức thực hiện cấp giấy hợp quy gạch bê tông

VINACONTROL CE HCM  là tổ chức dịch vụ chứng nhận hợp quy hàng đầu Việt Nam và có kinh nghiệm lâu năm trong hoạt động chứng nhận, đào tạo, kiểm định, thử nghiệm, giám định. Vinacontrol CE HCM được Bộ Xây dựng chỉ định đánh giá chứng nhận hợp quy Vật liệu xây dựng 6 nhóm thuộc quy chuẩn QCVN 16:2019/BXD nên chúng tôi có đầy đủ tính pháp lý để thực hiện chứng nhận hợp quy gạch bê tông và các nhóm Vật liệu xây dựng khác.

 • Vinacontrol CE có năng lực chứng nhận Hệ thống quản lý ISO 9001 và cam kết sẽ hỗ trợ khách hàng thực hiện chứng nhận ISO nhằm giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và thời gian.
 • Sở hữu thương hiệu uy tín được tất cả các tổ chức trong và ngoài nước biết tới và chỉ định nên sử dụng chứng nhận của Vinacontrol CE giúp tăng thương hiệu của doanh nghiệp.
 • Kinh nghiệm dày dặn qua quá trình thực hiện cấp chứng nhận Hợp quy thành công cho hàng nghìn doanh nghiệp trên toàn quốc.

Mọi yêu cầu và thắc mắc về chứng nhận hợp quy gạch bê tông và các dịch khác của chúng tội, Quý khách hàng vui lòng liên hệ qua hotline miễn cước 1800.646.820 , email: vncehcm@gmail.com hoặc để lại thông tin liên lạc để được  tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

1800.646.820