18 Bảng đánh giá nhân viên theo tháng, năm, ngành nghề chi tiết

Đánh giá nhân viên là một hoạt động quan trọng trong Doanh nghiệp. Nó không chỉ giúp nhân viên nhìn nhận được điểm mạnh, điểm yếu của bản thân mà còn giúp nhà quản lý nắm bắt được hiệu suất làm việc của họ trong quá trình làm việc. Tải ngay 18 bảng đánh giá nhân viên chi tiết từ Vinacontrol CE Hồ Chí Minh nhé!

Nội Dung Bài Viết

1. 8 Mẫu bảng đánh giá nhân viên trên Excel và Word chi tiết

Bảng đánh giá nhân viên thường được thực hiện theo tháng, năm và ngành nghề chi tiết như sau:

1.1 Bảng đánh giá nhân viên trong thời gian đầu làm việc

Việc đánh giá nhân viên trong thời gian đầu làm việc là một quy trình quan trọng giúp xác định khả năng và tiến bộ của nhân viên mới. Trong giai đoạn này, việc đánh giá mang tính chất hỗ trợ, định hướng và thúc đẩy sự phát triển của nhân viên. 

bảng đánh giá nhân viên
Mẫu bảng đánh giá nhân viên trong thời gian đầu làm việc

>>> TẢI MIỄN PHÍ: MẪU BẢNG ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN TRONG THỜI GIAN ĐẦU LÀM VIỆC

1.2 Mẫu bảng tiêu chí đánh giá nhân viên giữa năm

Việc đánh giá nhân viên giữa năm là việc đánh giá tiến độ và đóng góp của họ. Mẫu bảng này sẽ giúp nhân viên tự nhìn nhận và đánh giá xem công việc họ đang làm có hiệu quả hay không và cần khắc phục những điểm nào để công việc phát triển hơn.

bảng đánh giá nhân viên
Mẫu bảng tiêu chí đánh giá nhân viên giữa năm

>>> TẢI MIỄN PHÍ: MẪU BẢNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN GIỮA NĂM

1.3 Bảng đánh giá năng lực nhân viên hàng tháng

Việc tạo bảng đánh giá năng lực nhân viên hàng tháng là một quy trình quan trọng giúp đo lường hiệu suất và đóng góp của nhân viên trong tổ chức. Bảng đánh giá hàng tháng không chỉ cung cấp cái nhìn tổng quan về thành tích làm việc của từng cá nhân mà còn giúp tạo động lực và hỗ trợ quá trình phát triển cá nhân.

bảng đánh giá nhân viên
Mẫu bảng đánh giá năng lực nhân viên hàng tháng

>>> TẢI MIỄN PHÍ: MẪU BẢNG ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NHÂN VIÊN HÀNG THÁNG

1.4 Form đánh giá nhân viên theo nhóm

Đánh giá nhân viên theo nhóm là cách để đo lường hiệu suất và tinh thần hợp tác của các thành viên trong nhóm hoặc phòng ban. Bằng cách này, nhà quản lý sẽ nhận thấy hiệu quả làm việc cũng như sự đóng góp của từng cá nhân và nhóm làm việc cùng nhau, từ đó họ có thể xác định được điểm mạnh và hạn chế của nhóm.

bảng đánh giá năng lực nhân viên
Mẫu bảng đánh giá nhân viên theo nhóm

>>> TẢI MIỄN PHÍ: MẪU BẢNG ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN THEO NHÓM

1.5 Mẫu bảng đánh giá năng lực cá nhân 

Tự đánh giá năng lực cá nhân không chỉ giúp ta nhận ra điểm mạnh để phát huy, mà còn giúp nhìn thấy các điểm yếu cần cải thiện. Bằng cách này, mỗi cá nhân có thể xác định được mục tiêu phát triển và xây dựng kế hoạch cụ thể để nâng cao năng lực của mình. 

bảng đánh giá nhân viên
Mẫu bảng đánh giá năng lực cá nhân

>>> TẢI MIỄN PHÍ: MẪU BẢNG ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CÁ NHÂN

1.6 Mẫu bảng đánh giá năng lực đồng nghiệp ngang hàng

Bảng đánh giá năng lực đồng nghiệp ngang hàng thường bao gồm các tiêu chí cụ thể để đo lường và đánh giá năng lực của nhân viên. Ngoài ra, nó còn dùng để xác định và so sánh khả năng làm việc của các nhân viên cùng cấp.

bảng đánh giá nhân viên
Mẫu bảng đánh giá năng lực đồng nghiệp ngang hàng

>>> TẢI MIỄN PHÍ: BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐỒNG NGHIỆP NGANG HÀNG

1.7 Bảng đánh giá mức độ hoàn thành công việc của nhân viên 

Bảng đánh giá mức độ hoàn thành công việc của nhân viên giúp nhà quản lý đánh giá hiệu suất và theo dõi tiến độ công việc của mỗi nhân viên. Việc sử dụng bảng đánh giá này đòi hỏi tính chính xác và công bằng để tạo ra môi trường làm việc hiệu quả và khuyến khích sự phát triển cá nhân.

bảng đánh giá nhân viên
Mẫu bảng đánh giá mức độ hoàn thành công việc của nhân viên

>>> TẢI MIỄN PHÍ: MẪU BẢNG ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN

1.8 Bảng đánh giá nhân sự cuối năm

Thông qua bảng đánh giá nhân viên cuối năm, nhà quản lý sẽ nhận xét về kết quả công việc mà nhân viên đã đạt được trong một năm. Bên cạnh đó, họ sẽ dựa vào bảng đánh giá này để quyết định mức khen thưởng cho những nhân viên xuất sắc. Và qua đó, nhà quản lý có thể đưa ra các định hướng giúp nhân viên phát triển.

bảng đánh giá mức độ hoàn thành công việc
Mẫu bảng đánh giá nhân sự cuối năm

>>> TẢI MIỄN PHÍ: MẪU BẢNG ĐÁNH GIÁ NHÂN SỰ CUỐI NĂM

2. 2 Mẫu bảng tiêu chí đánh giá cấp trên, quản lý

Dưới đây là 2 mẫu dành cho nhân viên đánh giá cấp trên và quản lý. Việc làm này không chỉ đảm bảo sự chuyên nghiệp và hiệu quả của công việc mà còn giúp xây dựng một môi trường làm việc tích cực và sáng tạo.

bảng đánh giá nhân viên
Bảng tiêu chí đánh giá quản lý

>>> TẢI MIỄN PHÍ: BẢNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ QUẢN LÝ  

bảng đánh giá nhân viên
Form đánh giá cấp trên

>>> TẢI MIỄN PHÍ: FORM ĐÁNH GIÁ CẤP TRÊN

3. 6 Bảng đánh giá nhân viên theo lĩnh vực, ngành nghề cụ thể

Dưới đây là các bảng đánh giá nhân viên theo từng lĩnh vực, ngành nghề cụ thể mà nhà quản lý có thể tham khảo:

3.1 Mẫu bảng đánh giá nhân viên bán hàng 

Mẫu bảng đánh giá nhân viên bán hàng được coi như một đánh giá hiệu suất của các nhân viên bán hàng trong môi trường kinh doanh. Bảng đánh giá này được sử dụng bởi các công ty hoặc các bộ phận bán hàng để xác định mức độ hoàn thành mục tiêu kinh doanh và khả năng bán hàng của từng nhân viên.

bảng đánh giá nhân viên
Mẫu bảng đánh giá năng lực nhân viên bán hàng

>>> TẢI MIỄN PHÍ: MẪU BẢNG ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

3.2 Bảng tiêu chí đánh giá năng lực nhân viên kế toán

Bảng đánh giá này có chứa các thông tin liên quan đến kiến thức chuyên môn, thái độ, kỹ năng của mỗi nhân viên. Điều này giúp quản lý và nhân viên cùng nhau nhận ra điểm mạnh và điểm yếu của từng cá nhân, từ đó tạo ra kế hoạch phát triển cá nhân và tối ưu hóa hiệu quả công việc trong lĩnh vực kế toán.

bảng tiêu chí đánh giá nhân viên
Mẫu bảng đánh giá năng lực nhân viên kế toán

>>> TẢI MIỄN PHÍ: MẪU BẢNG ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

3.3 Bảng đánh giá nhân viên kinh doanh chi tiết

Đây là quá trình đánh giá hiệu suất và định hình công việc của nhân viên kinh doanh trong doanh nghiệp. Bảng này được sử dụng để đo lường và đánh giá các hoạt động và thành tích của từng nhân viên trong lĩnh vực kinh doanh.

bảng đánh giá nhân viên
Mẫu bảng đánh giá năng lực nhân viên kinh doanh

>>> TẢI MIỄN PHÍ: MẪU BẢNG ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NHÂN VIÊN KINH DOANH

3.4 Bảng tiêu chí đánh giá nhân viên Marketing trên word 

Với tính linh hoạt và dễ sử dụng của Word, bảng tiêu chí đánh giá nhân viên marketing sẽ trở thành một công cụ hiệu quả để cải thiện hiệu suất làm việc của nhân viên phòng marketing và góp phần tích cực vào chiến lược tiếp thị tổng thể của doanh nghiệp.

bảng đánh giá nhân viên
Mẫu bảng đánh giá năng lực nhân viên marketing

>>> TẢI MIỄN PHÍ: BẢNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN MARKETING

3.5 Bảng đánh giá nhân lực nhân viên nhân sự 

Bảng này được sử dụng để xác định, đánh giá năng lực và thành tựu của từng nhân viên trong lĩnh vực quản lý nhân sự. Ngoài ra, việc đánh giá mức độ hoàn thành các nhiệm vụ quản lý nhân sự và đạt được các mục tiêu quản lý cũng là một phần quan trọng của bảng đánh giá.

bảng đánh giá nhân viên
Mẫu bảng đánh giá năng lực nhân viên nhân sự

>>> TẢI MIỄN PHÍ: BẢNG ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NHÂN VIÊN NHÂN SỰ

3.6 Form đánh giá nhân viên phòng truyền thông

Form này thường bao gồm các tiêu chí cụ thể liên quan đến công việc truyền thông của nhân viên. Không chỉ vậy, nó cũng có thể chứa các tiêu chí đánh giá khác như khả năng quản lý dự án, đo lường hiệu quả truyền thông, sự sáng tạo và khả năng phát triển các ý tưởng mới.

bảng đánh giá công việc
Mẫu bảng đánh giá năng lực nhân viên phòng truyền thông

>>> TẢI MIỄN PHÍ: FORM ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN TRUYỀN THÔNG

4. Những tiêu chí cần có trong bảng đánh giá năng lực nhân viên là gì?

Các tiêu chí chính cần có trong bảng đánh giá năng lực nhân viên bao gồm: 

4.1 Đánh giá về năng lực làm việc

Bảng đánh giá năng lực nhân viên thông thường sẽ bao gồm ba tiêu chí chính:

 • Đánh giá theo mục tiêu hành chính: Nhà quản lý sẽ xem xét năng suất làm việc và hiệu quả trong công việc của nhân viên để đưa ra các quyết định về khen thưởng, thăng tiến hoặc sa thải.
 • Đánh giá nhân viên theo mục tiêu phát triển: Nhà quản lý sẽ đánh giá mức độ hoàn thành các mục tiêu phát triển của nhân viên dựa trên KPI mẫu. Việc này giúp quản lý đưa ra các chiến lược hỗ trợ nhân viên để họ đạt được kết quả tốt nhất trong công việc.
 • Đánh giá nhân viên theo mục tiêu hoàn thành công việc: Các nhà quản trị sẽ đánh giá mức độ hoàn thành công việc dựa vào nhiệm vụ được giao cho từng nhân viên.

>>> THAM KHẢO NGAY: [TẢI MIỄN PHÍ] 10+ Bảng chấm công theo giờ, ngày, ca chi tiết

4.2 Đánh giá về thái độ làm việc

Đánh giá một nhân viên có thái độ làm việc tốt thường dựa vào các tiêu chí sau:

 • Tính trung thực trong công việc: Nhân viên trung thực sẽ luôn đưa ra thông tin chính xác và không giấu diếm thông tin quan trọng. Họ không sử dụng gian lận hay lừa đảo trong công việc.
 • Tính cẩn trọng trong công việc: Nhân viên cẩn trọng sẽ làm việc tỉ mỉ, chú ý đến chi tiết và kiểm tra kỹ lưỡng công việc trước khi hoàn thành. Họ tránh việc làm việc bừa bãi và chấp nhận công việc chưa hoàn thành một cách cẩn thận.
 • Tính tự giác và ham học hỏi: Nhân viên tự giác sẽ chủ động tìm hiểu, nghiên cứu và nâng cao kiến thức và kỹ năng liên quan đến công việc. Họ có động lực để học hỏi và cải thiện bản thân.
 • Tôn trọng các đồng nghiệp và khách hàng: Nhân viên có thái độ tốt sẽ tôn trọng và hỗ trợ đồng nghiệp trong công việc. Họ cũng đối xử lịch sự và tôn trọng khách hàng, tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp và chuyên nghiệp.
 • Chuyên cần và đúng giờ giấc: Nhân viên chuyên cần sẽ làm việc đúng thời gian và không thường xuyên đi trễ hoặc nghỉ việc một cách không cần thiết. Họ có tinh thần trách nhiệm với công việc và đưa ra hiệu suất làm việc ổn định.

5. Các nội dung cơ bản trong bảng đánh giá nhân viên

Bảng đánh giá nhân viên thường bao gồm 3 phần:

 • Phần mở đầu: Bao gồm đầy đủ Quốc hiệu, tiêu ngữ và tên bảng đánh giá nhân viên.
 • Phần nội dung chính: Bao gồm thông tin công ty, người đánh giá; thông báo kết quả làm việc của nhân viên; tiêu chí đánh giá và nhận xét, đánh giá của cấp trên.
 • Phần cuối biên bản: Thông tin về thời gian lập bảng đánh giá; ký và ghi rõ họ tên của người lập bảng đánh giá nhân viên.

>>> ĐỌC TIẾP: [TẢI MIỄN PHÍ] 9 Mẫu bảng lương nhân viên Excel mới nhất

6. 3 Gợi ý giúp xây dựng bảng đánh giá nhân viên hiệu quả nhất

Dưới đây là một số mẹo giúp bạn xây dựng bảng đánh giá và nhận xét nhân viên một cách hiệu quả nhất:

 • Thu thập các nguồn phản hồi: Hãy thu thập phản hồi từ nhiều nguồn khác nhau như cấp lãnh đạo, đồng nghiệp, nhân viên và khách hàng. Các thông tin này giúp bạn có cái nhìn tổng quan về hiệu suất và đóng góp của nhân viên trong công việc.
 • Xây dựng tiêu chí rõ ràng: Đảm bảo rằng các tiêu chí đánh giá được xây dựng rõ ràng, cụ thể và liên quan đến mục tiêu công việc của từng nhân viên. Điều này giúp đánh giá công bằng và chính xác hơn.
 • Tránh “hiệu ứng gần nhất”: Không chỉ tập trung vào các hành vi hoặc thành tích gần đây, hãy xem xét toàn diện hiệu suất làm việc của nhân viên trong thời gian dài. Điều này giúp bạn đánh giá công bằng và không bỏ qua những đóng góp lâu dài của họ.

7. Các câu hỏi thường gặp liên quan đến đánh giá nhân viên

Đánh giá nhân viên là việc nên làm trong bất kỳ ngành nghề nào. Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp liên quan đến việc đánh giá nhân viên:

7.1 Nên đánh giá nhân viên mấy lần trong năm?

Đánh giá nhân viên là quá trình quan trọng để đánh giá hiệu suất làm việc và đóng góp của họ trong công việc. Thông thường, việc đánh giá nhân viên nên được tiến hành ít nhất mỗi năm một lần.

Tuy nhiên, đối với nhân viên mới, việc đánh giá thường xuyên giúp theo dõi tiến độ học tập và thích nghi với môi trường làm việc mới. Điều này giúp họ có thể nhận phản hồi và hỗ trợ sớm để phát triển nhanh chóng trong công việc.

7.2 Có nên dựa vào bảng đánh giá nhân viên để cho nhân sự thôi việc?

Mặc dù, việc đánh giá nhân viên sẽ giúp nhà quản lý nắm bắt hiệu suất làm việc của họ, nhưng không nên dựa vào đánh giá này để đưa ra quyết định chấm dứt hợp đồng. Bên cạnh đó, nhà quản lý cần xem xét tất cả các yếu tố liên quan để đảm bảo tính công bằng và chính xác trong quyết định tuyển dụng.

>>> THAM KHẢO THÊM: [TẢI MIỄN PHÍ] 15 Mẫu đơn xin nghỉ việc chi tiết, chuyên nghiệp

7.3 Phải làm sao khi nhân viên phản đối kết quả đánh giá năng lực?

Khi một nhân viên không đồng ý với đánh giá của họ, nhà quản lý nên lắng nghe mối quan tâm của họ và tạo cơ hội để họ cung cấp phản hồi bổ sung. Điều này thể hiện tinh thần công bằng và tôn trọng đối với quan điểm của nhân viên.

Nhà quản lý nên cởi mở để thảo luận về việc đánh giá và làm việc cùng với nhân viên. Việc cùng nhau tìm hiểu nguyên nhân đằng sau sự không đồng ý và tìm ra cách cải thiện sẽ giúp tạo ra một kế hoạch phát triển hợp tác và tích cực.

7.4 Những yêu cầu đối với việc đánh giá hiệu suất nhân sự là gì?

Các luật liên quan đến việc đánh giá nhân sự có thể thay đổi và điều chỉnh cho phù hợp với từng khu vực tài phán. Nhưng điều quan trọng là người sử dụng lao động phải đảm bảo rằng việc đánh giá diễn ra một cách công bằng và khách quan.

7.5 Có nên chỉ tập trung vào hạn chế của nhân sự khi thực hiện bảng đánh giá nhân viên không?

Không, việc đánh giá nên tập trung vào cả điểm mạnh và điểm hạn chế của nhân viên. Việc công nhận điểm mạnh của nhân viên giúp thúc đẩy họ và tạo động lực trong công việc. Đồng thời, nhìn nhận và đề xuất cải thiện các điểm còn hạn chế giúp nhân viên phát triển và nâng cao năng lực chuyên môn.

Trên đây là nội dung và những vấn đề liên quan đến bảng đánh giá nhân viên. Hy vọng những thông tin mà Vinacontrol CE Hồ Chí Minh chia sẻ trên sẽ hữu ích đối với nhân viên và nhà quản lý trong việc lập bảng đánh giá năng lực của bản thân cũng như nhân viên. 

>>> XEM THÊM CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

5/5 - (16 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

1800.646.820