An toàn lao động là gì? 4 Nội dung doanh nghiệp cần lưu ý

Người lao động trong quá trình làm việc cần được đảm bảo an toàn lao động nhằm bảo vệ tính mạng và sức khỏe của mình và những người xung quanh. Vậy an toàn lao động là gì? Để quý doanh nghiệp có thể hiểu rõ hơn về an toàn lao động trong doanh nghiệp của mình thì cùng tìm hiểu qua bài viết này của Vinacontrol CE Hồ Chí Minh

1. An toàn lao động là gì?

Tại Điều 3 Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015 quy định:

“An toàn lao động là giải pháp phòng, chống tác động của các yếu tố nguy hiểm nhằm đảm bảo không xảy ra thương tật, tử vong đối với con người trong quá trình lao động”

An toàn lao động và vệ sinh lao động là những chế định của luật lao động, bao gồm những quy phạm pháp luật quy định các biện pháp phòng chống và khắc phục tác động của các yếu tố nguy hiểm, độc hại trong môi trường lao động nhằm đảm bảo tính mạng, sức khoẻ cho người lao động. 

Do vậy mà mỗi doanh nghiệp cần hiểu hơn về an toàn lao động và có trách nhiệm và thực hiện nó theo đúng quy định của nhà nước.

an toàn lao động
An toàn lao động là giải pháp ngăn ngừa giảm tai nạn trong quá trình lao động

>>> XEM THÊM: Khóa học huấn luyện an toàn lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP

2. Nguyên tắc về an toàn trong lao động

Việc thực hiện an toàn, vệ sinh lao động được quy định theo Điều 5 Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015 như sau:

  • Bảo đảm quyền của NLĐ được làm việc trong điều kiện an toàn, vệ sinh lao động;
  • Tuân thủ đầy đủ các biện pháp an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình lao động; Ưu tiên các biện pháp phòng ngừa, loại trừ, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại trong quá trình lao động;
  • Tham vấn ý kiến tổ chức công đoàn, tổ chức đại diện người sử dụng lao động, Hội đồng về an toàn, vệ sinh lao động các cấp trong xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật, chương trình, kế hoạch về an toàn, vệ sinh lao động.

3. Những chính sách của Nhà nước về an toàn vệ sinh lao động

Theo Khoản 4 Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/06/2015, có 05 nhóm chính sách của Nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động:

Nhóm 1: Tạo điều kiện thuận lợi để người sử dụng lao động, người lao động, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình lao động; khuyến khích người sử dụng lao động, người lao động áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật hệ thống quản lý tiên tiến hiện đại và áp dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, công nghệ thân thiện với môi trường trong quá trình lao động.

Nhóm 2: Đầu tư nghiên cứu, áp dụng khoa học và công nghệ về an toàn, vệ sinh lao động; Hỗ trợ xây dựng phòng thí nghiệm, thử nghiệm đạt chuẩn quốc gia phục vụ an toàn, vệ sinh lao động.

Nhóm 3: Hỗ trợ phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong các ngành, lĩnh vực có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Khuyến khích các tổ chức xây dựng, công bố hoặc sử dụng tiêu chuẩn kỹ thuật tiên tiến, hiện đại về an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình lao động

Nhóm 4: Hỗ trợ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. 

Nhóm 5: Phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện; Xây dựng cơ chế đóng, hưởng linh hoạt nhằm phòng ngừa, giảm thiểu, khắc phục rủi ro cho người lao động. 

an toàn lao động
Lớp đào tạo an toàn lao động được diễn ra tại công trường

4 Khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP

4.1 Đối tượng tham gia khóa huấn luyện an toàn lao động

Theo Luật An Toàn – Vệ Sinh Lao Động các đối tượng tham dự khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động:

  • Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động; người thử việc; người học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động;
  • Cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân;
  • Người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động;
  • Người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng; người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;
  • Người sử dụng lao động;
  • Cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động.

4.2 Nội dung huấn luyện an toàn vệ sinh lao động 

► Đối với nội dung huấn luyện an toàn nhóm 1:  

Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm: Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

► Đối với nội dung huấn luyện an toàn nhóm 2:

Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động: Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; Xây dựng nội quy, quy chế, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; Phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động;…..

Nội dung huấn luyện chuyên ngành: Kiến thức tổng hợp về máy, thiết bị, vật tư, chất phát sinh yếu tố nguy hiểm, có hại; quy trình làm việc an toàn với máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

► Đối với nội dung huấn luyện an toàn nhóm 3:

Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động: Chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động; chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh;….

Nội dung huấn luyện chuyên ngành: Kiến thức tổng hợp về máy, thiết bị, vật tư, chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại và phương pháp phân tích, đánh giá, quản lý rủi ro liên quan đến công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động mà người được huấn luyện đang làm;…

► Đối với nội dung huấn luyện an toàn nhóm 4:

Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động: Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động; chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động;…

Huấn luyện trực tiếp tại nơi làm việc: Quy trình làm việc và yêu cầu cụ thể về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

► Đối với nội dung huấn luyện an toàn nhóm 5:

Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm: Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh;

Huấn luyện cấp Chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động: Yếu tố có hại tại nơi làm việc; tổ chức quan trắc môi trường lao động để đánh giá yếu tố có hại; lập hồ sơ vệ sinh lao động tại nơi làm việc; các bệnh nghề nghiệp thường gặp và biện pháp phòng chống;…

► Đối với nội dung huấn luyện an toàn nhóm 6:

Người lao động tham gia mạng lưới an toàn, vệ sinh viên ngoài nội dung huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định còn được huấn luyện bổ sung về kỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn, vệ sinh viên.

Kết luận: Việc đảm bảo an toàn lao động cho người lao động là giải pháp hạn chế NLĐ tránh các thương tổn, sức khỏe gây ra bởi các yếu tố nguy hiểm khi làm việc.

an toàn lao động
Chứng chỉ an toàn nhóm 2 do Vinacontrol CE Hồ Chí Minh cấp

Vinacontrol CE HCM là một trong những Tổ chức được Cục An Toàn – Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội chỉ định thực hiện đào tạo an toàn lao động cho cả 6 nhóm đối tượng theo Quyết định số 1977/QĐ-LĐTBXH.

Qua các thông tin trên, Vinacontrol CE Hồ Chí Minh hy vọng được hỗ trợ và đồng hành trong công tác an toàn lao động. Quý doanh nghiệp có nhu cầu về đào tạo an toàn lao động, cấp chứng chỉ an toàn lao động, Vui lòng liên hệ qua hotline 1800.646.820 hoặc email vncehcm@gmail.com để để được tư vấn, hỗ trợ nhanh chóng và miễn phí từ giảng viên.

>>> XEM THÊM CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

5/5 - (10 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

1800.646.820